Νέα
  • ΓΔ: 864.44 +0.73%
  • Τζίρος: 28,95 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Ενίσχυση 14 εκατ. ευρώ σε θέατρα και μουσικές σκηνές

Θέατρο / Πηγή: Pixabay
Πηγή: Pixabay

Οικονομική ενίσχυση ύψους 14 εκατ. ευρώ θα λάβουν οι επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.

Η στήριξη των επιχειρήσεων του πολιτισμού, που επλήγησαν σημαντικά από τις συνέπειες των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού, θα έχει την μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, θα καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό σταθερό ποσό 10 ευρώ ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση ανά θέση θεατή/εισιτήριο, ανά παράσταση, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και για συνολικό μέγιστο αριθμό 24 παραστάσεων ανά μήνα. 

Ειδικότερα, όπως καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και γενικά οι επιχειρήσεις εκτός κεντρικής κυβέρνησης και Ο.Τ.Α., θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ έναν από τους ακόλουθους: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2, ενισχύονται οικονομικά με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι παραπάνω επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτημένου χώρου, με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή με δήλωση γνωστοποίησης είτε θεάτρου, είτε μουσικής σκηνής ή γενικά χώρου παραστάσεων, εξαιρουμένων των αθλητικών εγκαταστάσεων, 
  • έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε δήλωση ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, και 
  • παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2020 - Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2019 - Σεπτεμβρίου 2019, τουλάχιστον 20%

Στην περίπτωση λειτουργούσας επιχείρησης, δικαιούχος είναι ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης, ο οποίος είναι υπομισθωτής/μισθωτής/ιδιοκτήτης αδειοδοτημένου χώρου. Σε περίπτωση πολλαπλών παραγωγών (διαφορετικά έργα/στον ίδιο χώρο) δικαιούχος είναι αυτοτελώς ο κάθε παραγωγός της παράστασης.

Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης, η οποία είτε παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή, δικαιούχος είναι η επιχείρηση που διαχειρίζεται την αίθουσα και η επιχειρηματική της δραστηριότητα ανήκει στους ανωτέρω ΚΑΔ. Διαχειριστής της αίθουσας, για την εφαρμογή της παρούσας, νοείται με προτεραιότητα ο υπομισθωτής, κι αν τέτοιος δεν υπάρχει, ο μισθωτής, κι αν τέτοιος δεν υπάρχει, ο ιδιοκτήτης αυτής,

Στο μεταξύ, στην περίπτωση επιδοτούμενης επιχείρησης που λειτούργησε εντός χρονικού διαστήματος κατά τον μήνα Οκτώβριο ή/και Νοέμβριο 2020, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την επιβολή αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής ανά περιφερειακή ενότητα, ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης υποχρεούται/νται υπευθύνως να δηλώσει/ουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: 

  • τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει/έχουν ενεργό συμβόλαιο ανά έργο, καθώς και 
  • τους συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς, με τους οποίους έχει/έχουν συμφωνηθεί η καταβολή ποσών που αφορούν τα πνευματικά τους δικαιώματα. 

Ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης υποχρεούται/νται να αποδώσει/σουν στους συνεργαζόμενους καλλιτέχνες της, που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής μετά την επιβολή αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής ανά περιφερειακή ενότητα και συνεπώς δεν έχουν καταστεί δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσοστό (ήτοι 40%) της οικονομικής ενίσχυσης επί των μεταξύ τους συμφωνηθέντων ποσών, εφόσον ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης δεν έχει/έχουν προβεί σε εξόφληση των συμφωνηθέντων. Η υποχρέωση απόδοσης του ανωτέρω ποσού γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης της παρούσας. 

Το ίδιο πρέπει να συμβεί και με την καταβολή ποσών που αφορούν τα συμφωνηθέντα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων, μουσικοσυνθετών και στιχουργών. Σε περίπτωση μη απόδοσης, οι δικαιούχοι κηρύσσονται έκπτωτοι της οικονομικής ενίσχυσης κατά το μέρος μη απόδοσης και καταβολής των ανωτέρω ποσών και το ποσό αυτό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν. 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Insider

Με την εγγραφή σας μπορείτε να λαμβάνετε ειδήσεις σχετικά με την έκτακτη επικαιρότητα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ