Νέα
 • ΓΔ: 1420.06 -0.28%
 • Τζίρος: 145,03 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Οι δράσεις, οι στόχοι και τα νομοσχέδια που σχεδιάζει για το 2023

Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Οικονομικών / Πηγή: Eurokinissi

H περαιτέρω ενίσχυση των κινήτρων για ηλεκτρονικές συναλλαγές σε κλάδους υψηλής φοροδιαφυγής, ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου για την κεφαλαιαγορά, η περαιτέρω πρόωρη εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων αλλά και μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού ιδιωτικού χρέους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στους βασικούς στόχους και δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών για το 2023.

Παράλληλα ετοιμάζονται τέσσερα νομοσχέδια που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των:

 1. δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες
 2. τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου
 3. τη σύσταση Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους
 4. την Κωδικοποίηση Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και φορολογίας περιουσίας

προκειμένου να κατατεθούν μέσα στο επόμενο τρίμηνο στη Βουλή.

Ωστόσο η επικείμενη εκλογική αναμέτρηση είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει στην καθυστέρηση ή ακόμα και την αναβολή ορισμένων δράσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

►Διαβάστε και: ΑΑΔΕ: Σαφάρι για την είσπραξη φόρων 56,7 δισ. το 2023 - Ποιοι είναι στο μικροσκόπιο

Οι βασικοί στόχοι για την τρέχουσα χρονιά προβλέπουν:

 • Διεύρυνση της φορολογικής βάσης
 • Ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω της παροχής κινήτρων για την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σε ορισμένους τομείς της οικονομίας όπου παρατηρείται υψηλή φοροδιαφυγή.
 • Η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα έχει ως συνέπεια τη μετάβαση σε μια περισσότερο ψηφιοποιημένη οικονομία, τη διαφάνεια των συναλλαγών μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων, τη δημιουργία ενός ψηφιοποιημένου περιβάλλοντος συνεργασίας με τις επιχειρήσεις για την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών και την περιστολή της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Έργο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 • Αύξηση ηλεκτρονικών συναλλαγών εντός του 2023, σε σύγκριση με το 2022, με σκοπό τη μείωση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, την αύξηση της εισπραξιμότητας και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.
 • Υλοποίηση συστήματος αξιοποίησης δεδομένων εισροών εκροών για την περιστολή του λαθρεμπορίου. Η εφαρμογή του νέου πλαισίου για την περιστολή του λαθρεμπορίου θα συμβάλει στη μείωση των διαφυγόντων εσόδων, τη προστασία της κοινωνίας από τη χρήση ακατάλληλων προϊόντων και θα ενισχύσει την υγιή επιχειρηματικότητα.

►Διαβάστε και: Εντός Ιανουαρίου η πρώτη έξοδος στις αγορές για το 2023 με το βλέμμα στην επενδυτική βαθμίδα

Ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία

 1. Αναμόρφωση πλαισίου για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων. Ενσωμάτωσης της οδηγίας 2167/2021 και τροποποίηση / κατάργηση του ν.4354/2015, θα συμβάλει στη μείωση των σημερινών αποθεμάτων μη εξυπηρετούμενων δανείων και μείωση του κινδύνου συσσώρευσης στο μέλλον.
 2. Μεταρρυθμιστικές δράσεις για τη βελτίωση του εθνικού πλαισίου πρόληψης και καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος / χρηματοδότησης τρομοκρατίας Παρακολούθηση και συμμετοχή στη συνδιαμόρφωση της δέσμης των ενωσιακών νομοθετικών προτάσεων με στόχο την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML Package) στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου της ΕΕ.
 3. Επικαιροποίηση της εθνικής εκτίμησης κινδύνου στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
 4. Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την ελληνική κεφαλαιαγοράς.
 5. Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Συμμόρφωση στον κανονισμό 2021/858 και τον εν αναμονή κανονισμό για τα κρυπτοστοιχεία με στόχο τη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το νομοθετικό πλαίσιο θα εκσυγχρονιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις καινοτόμες τεχνολογίες Fintech (όπως Dlt) και τα αναδυόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω και της τεχνολογίας blockchain.
 6. Αναμόρφωση πλαισίου σχετικά με την υποχρέωση ασφάλισης της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία οχημάτων. Η ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118, μέσω τροποποίησης του ΠΔ. 237/1986, θα συμβάλει στην προώθηση αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης προστασίας των ζημιωθέντων λόγω τροχαίων ατυχημάτων, κυρίως σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου.

Αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους - Προσδοκώμενα αποτελέσματα 2023

Το μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανήλθε στα τέλη του 2021 σε 225 δισ. Ευρώ.

Ήδη, από το Β’ εξάμηνο του 2020, υιοθετήθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού με την εφαρμογή των προγραμμάτων «Γέφυρα I» για την επιδότηση δανείων κύριας κατοικίας και «Γέφυρα ΙΙ» που αφορά στην συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων, οι πληρωμές των οποίων θα ολοκληρωθούν το 2023.

Επί του παρόντος η διόγκωση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους περιορίζεται είτε με νομοθετικές προβλέψεις είτε με οικειοθελείς διευκολύνσεις των τραπεζών. Δεδομένου όμως ότι οι συνέπειες της πανδημίας και οι διεθνείς συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας ως αποτέλεσμα των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία (πληθωριστικές τάσεις, αύξηση επιτοκίων, τιμών ενέργειας, κ.α.) εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά μεγέθη της οικονομίας, υφίσταται ο κίνδυνος εμφάνισης νέας γενιάς μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Με σκοπό να αντιμετωπιστεί επιτυχώς το μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος απαιτούνται τόσο μέτρα πρόληψης της υπερχρέωσης όσο και βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των οφειλετών αλλά και επιτυχή εργαλεία ρύθμισης οφειλών.

 1. Παρακολούθηση του Ιδιωτικού Χρέους με την δημοσίευση σχετικής ανάλυσης
 2. Σύνολο οφειλών προς ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού
 3. Πολυκαναλική λειτουργία συστήματος υποστήριξης οφειλετών από την ΕΓΔΙΧ (Εξ αποστάσεως υποστήριξη οφειλετών)
 4. Παροχή επιδότησης δανείων κύριας κατοικίας πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης - Έναρξη υλοποίησης Πληροφοριακού συστήματος

►Διαβάστε και: ΟΟΣΑ: Ανάπτυξη 1,1% φέτος αλλά και πληθωρισμός 3,7%

Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για το Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό

 • Οριστικό σχέδιο Στρατηγικής Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε Ευάλωτους Οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης – Ολοκλήρωση καταβολής εισφορών Ανάπτυξη Μητρώου παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους - Διενέργεια Διαγωνισμού για το Πληροφοριακό Σύστημα Παροχή επιδότησης επιχειρηματικών δανείων πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού
 • Βελτίωση του ρυθμού αποπληρωμής δημοσίου χρέους
 • Περαιτέρω πρόωρη εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων με σχετικά υψηλό κόστος εξυπηρέτησης, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος του νέου δανεισμού θα υπολείπεται του προαναφερόμενου κόστους εξυπηρέτησης. Στόχος η περαιτέρω αποπληρωμή ακριβών υφιστάμενων δανείων για το οικονομικό έτος 2023.
 • Προσφυγή στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου για δανεισμό μεσομακροχρόνιας φυσικής διάρκειας, μέσω κοινοπρακτικών εκδόσεων και δημοπρασιών με στόχο την άντληση κεφαλαίων μέσω διευρυμένης επενδυτικής βάσης. Η υλοποίηση του στόχου εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς και τις ταμειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Προώθηση των αποκρατικοποιήσεων
 • Οριζόντια παρακολούθηση και υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ σε όλο το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του 2023
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη προγράμματος αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας Ακινήτων δημοσίου (ΕΤΑΔ)
 • Υλοποίηση νέου Στρατηγικού Πλάνου 2022 -2024 της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας
 • Μηχανισμός προετοιμασίας έργων (Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας - Project Preparation Facility
 • Υλοποίηση Μηχανισμού Συντονισμού Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)

Στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται:

 • ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
 • ΓΟΥΡΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΥ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
 • ΑΒΚ 314 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
 • ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΗΝΗ
 • ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗΣ (*Με την προϋπόθεση επίλυσης του θέματος του βιολογικού καθαρισμού)
 • ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΟΣΕΙΔΙ ΜΙΚΡΑ 
Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ