Νέα
 • ΓΔ: 1446.92 -0.17%
 • Τζίρος: 83,48 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Ολα τα SOS της ΑΑΔΕ - Πότε ανοίγει το taxisnet

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων στα μέσα Μαρτίου, με την ΑΑΔΕ να ξεκινά τις διαδικασίες για το άνοιγμα του taxisnet. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι φορείς του Δημοσίου και τα λογιστήρια καλούνται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου να αποστείλουν τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ν.π. και νομικών οντοτήτων.

Με βάση τις βεβαιώσεις θα προσυμπληρωθούν στη φορολογική δήλωση τα στοιχεία για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2022, καθώς και οι φόροι που αναλογούν και παρακρατήθηκαν ενώ προσυμπληρωμένα θα είναι για πρώτη φορά φέτος το έντυπο Ν και το έντυπο Ε3, για τις επιχειρήσεις.

Σημειώνεται πως χωρίς αλλαγές αναμένεται να γίνει φέτος η πληρωμή φόρου, η οποία θα αποπληρωθεί σε οκτώ δόσεις. Η πρώτη θα καταβληθεί τέλη Ιουλίου και η όγδοοη τον Φεβρουάριο του 2024.

►Διαβάστε και: ΑΑΔΕ-myProperty: Ετσι θα γίνονται οι fast track μεταβιβάσεις ακινήτων - Πότε ξεκινούν

Ειδικότερα,σύμφωνα με την απόφαση Πιτσιλή δίδονται μια σειρά από οδηγίες που πρέπει να γνωρίζουν οι υπόχρεοι για τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων για το έτος 2022:

1. Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων

 • Προστίθενται νέοι κωδικοί που αφορούν την ισόβια τιμητική παροχή Ελλήνων οπλιτών στην Κύπρο,τις υποτροφίες που χορηγούν τα ΑΕΙ και την εκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 600 ευρώ που δόθηκε στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτου και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
 • Δεν αποστέλλονται οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν στα πλαίσια αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης όπως power pass ,fuel passή ενίσχυσης πληγεισών περιοχών από φυσικές καταστροφές και η αποζημίωση ειδικού σκοπού στα ταξί.
 • Αποστέλλονται αθροιστικά τα ποσά των καταβαλλόμενων ποσών από τον ΟΠΕΚΑ:
  -  Αποστέλλονται οι προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και οι οποίες δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματοςαποστέλλονται οι προνοιακές παροχές που χορηγούνται σε ανασφάλιστους υπερήλικες.
  -  Αποστέλλεται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης εφόσον καταβλήθηκαν εντός του 2022 και είχαν περίοδο αναφοράς μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4611/2019, οπότε και άλλαξε η φορολογική αντιμετώπιση των εν λόγω καταβαλλόμενων ποσών.
  - Οι έκτακτες προσαυξήσεις ποσών για προνοιακές παροχές ατόμων με αναπηρία, ποσά προς ανασφάλιστους υπερήλικες, ποσά σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος καθώς και σε δικαιούχους του επιδόματος παιδιού αποστέλλονται με τον αντίστοιχο κωδικό των ποσών που προσαυξάνουν.
  - Αποστέλλεται το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε άτομα με αναπηρία το οποίο από 1/1/2022 εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 • Αποστέλλονται στο σύνολό τους τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας και η ειδική αποζημίωση στους εκτελούντες διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α' βοηθειών εφόσον πρόκειται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2022
 • Αποστέλλεται η πρόσθετη αποζημίωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που μετακινείται για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών η οποία είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.
 • Τα ποσά των επιδοτήσεων προς εργαζομένους στα πλαίσια του προγράμματος «Πρώτο ένσημο».
 • Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων συνταξιούχων, που δόθηκε το έτος 2022.
 • Η αποζημίωση ειδικού σκοπού εργαζομένων στον κλάδο γουνοποιίας, που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους.
 • Η αποζημίωση ειδικού σκοπού εργαζομένων σε επιχειρήσεων των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022.

2. Βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

 • Ο κωδικός 15 αφορά ακαθάριστα έσοδα ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ τα οποία καταβάλλονται στο έτος 2022 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/2017 εγκύκλιο, τα εισοδήματα που αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 φορολογούνται στα έτη αυτά και συνεπώς υπάρχει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τους δικαιούχους στα έτη αυτά.
  Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται μόνο για τα έτη αυτά και όχι για προγενέστερα, καθόσον τα εν λόγω εισοδήματα των ιατρών του ΕΣΥ που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2022 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα οικονομικά έτη 2014 και προηγούμενα (χρήσεις ετών 2013 και προηγούμενες) φορολογούνται συνολικά στο έτος είσπραξης, ήτοι στο φορολογικό έτος 2022.
 • Ο κωδικός 17 τροποποιήθηκε και πλέον αφορά αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 ή σε επιχειρήσεις για τις οποίες ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό COVID-19 οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι αφορολόγητες και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά.
 • Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19

3. Βεβαιώσεις μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων

 • Ο κωδικός 5 αφορά σε μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου ήτοι: μερίσματα από ημεδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες ή ναυλώτριες εταιρίες γυμνών πλοίων ή μισθώτριες εταιρίες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με πλοία πρώτης κατηγορίας σημαίας Ε.Ε και Ε.Ο.Χ πλην της ελληνικής, και από ημεδαπές εταιρίες φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων πρώτης κατηγορίας που δεν υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής αόριστης χρονικής διάρκειας που υπογράφτηκε ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα καθώς και από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πλοίων δεύτερης κατηγορίας με ελληνική σημαία και σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ., συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.
 • Με τον κωδικό 10 αποστέλλονται τα μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιριών ή ναυλωτριών εταιριών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιριών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική σημαία που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής αόριστης χρονικής διάρκειας, για τα οποία καταβάλλεται, μέσω της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οικειοθελής παροχή με συντελεστή 5% με την οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου από κάθε φόρο, καθώς και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
 • Με τον κωδικό 14 αποστέλλονται πλέον και τα ποσά που αφορούν τους μετόχους εταιριών που έχουν πραγματοποιήσει κεφαλαιοποίηση ή διανομή αφορολόγητων αποθεματικών μετά την παρέλευση δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού τους.
 • Αποστέλλονται τα μερίσματα που λαμβάνουν μέτοχοι/εταίροι των επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής από την εκμετάλλευση των πλοίων και φορολογούνται με τον συντελεστή φόρου μερισμάτων των γενικών διατάξεων φορολογίας εισοδήματος.

►Διαβάστε και: Τέλος επιτηδεύματος: Ποιοι απαλλάσσονται - Σενάρια για ψαλίδι και αργότερα κατάργηση

Ποιοι θα υποβάλλουν φορολογική δήλωση

Φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν φέτος:

 • Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
 • Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.
 • Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος.
 • Ο γονέας ή το μέρος συμφώνου που ασκεί τη γονική μέριμνα για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων.
 • Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος ή ο δικαστικός εκκαθαριστής για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης, ή δικαστικός εκκαθάρισης κληρονομιάς, αντίστοιχα.
 • Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
 • Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του.
Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ