Νέα
 • ΓΔ: 1168.04 -0.04%
 • Τζίρος: 13,01 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Σούπερ μάρκετ - ΙΕΛΚΑ: Χαμηλότερες οι τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με βασικές ευρωπαϊκές αγορές (Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία) κινούνται στην Ελλάδα οι τιμές ενός τυπικού καλαθιού προϊόντων σούπερ μάρκετ ενός νοικοκυριού, όμως υψηλότερα σε σχέση με την Πορτογαλία, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα μελέτης του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Η μελέτη του ΙΕΛΚΑ

Η μελέτη του ΙΕΛΚΑ συγκρίνει τιμές που βασίζονται σε στοιχεία από πλατφόρμες σύγκρισης τιμών σε κάθε χώρα, αλλά και σε τιμοληψίες από αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε τυπικό καλάθι προϊόντων του νοικοκυριού του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (σούπερ μάρκετ) στην Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο 2023 και αντίστοιχα στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία. Σημειώνεται ότι η σύγκριση τιμών γίνεται με και χωρίς την αξία του ΦΠΑ, ο οποίος διαφέρει σε κάθε χώρα.

Η επαναλαμβανόμενη έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ)  παρουσιάζει τα αποτελέσματα οργανωμένης έρευνας σύγκρισης τιμών (που βασίζονται σε στοιχεία από πλατφόρμες σύγκρισης τιμών σε κάθε χώρα, αλλά και σε τιμοληψίες από αλυσίδες σουπερμάρκετ) σε τυπικό καλάθι προϊόντων του νοικοκυριού του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (σουπερμάρκετ) στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο 2023 και αντίστοιχα στην Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία. Η σύγκριση τιμών γίνεται με και χωρίς την αξία του ΦΠΑ, ο οποίος διαφέρει σε κάθε χώρα.

Για την παρούσα ανάλυση συγκρίθηκαν οι τιμές σε συνολικά 44 κατηγορίες προϊόντων:

 • 20 υποκατηγορίες προϊόντων που συνθέτουν ένα τυπικό καλάθι αγορών, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στη συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη έρευνα από το 2012 έως σήμερα.

 • 19 επιπλέον υποκατηγορίες προϊόντων που εντάσσονται στο καλάθι του νοικοκυριού από τον Νοέμβριο 2022
 • 5 επιπλέον υποκατηγορίες προϊόντων που εντάσσονται στο καλάθι του νοικοκυριού από τον Μάρτιο 2023

Αυτές οι υποκατηγορίες προϊόντων εξετάζονται από ένα σημαντικό δείγμα πάνω από 5.000 τιμών προϊόντων και 30 διαφορετικές αλυσίδες σουπερμάρκετ στις έξι χώρες συνολικά για να υπολογισθούν οι μέσες τιμές, με δειγματοληψίες από έγκυρα site σύγκρισης τιμών σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και από αλυσίδες σουπερμάρκετ. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τόσο τιμές προϊόντων σε προσφορά, όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε κάθε χώρα. Διευκρινίζεται ότι οι τιμές αφορούν μόνο αλυσίδες σουπερμάρκετ.

Η σύγκριση των μέσων τιμών των καλαθιών (πίνακας 1) δείχνει ότι και οι τρεις χώρες έχουν σημαντικά ακριβότερο μέσο καλάθι από την Ελλάδα, 18% η Γαλλία, 11% το Ηνωμένο Βασίλειο, 12% η Ιταλία, η Ισπανία είναι στα ίδια επίπεδα με την Ελλάδα, ενώ η Πορτογαλία είναι φθηνότερη κατά 6% με την Ελλάδα. Η εικόνα των αποτελεσμάτων αλλάζει σημαντικά όταν αφαιρέσουμε τον αναλογούντα ΦΠΑ ανά χώρα για να γίνουν αντιληπτές τις πραγματικές τιμές των προϊόντων σουπερμάρκετ.

Η σύγκριση των καλαθιών σε αυτή την περίπτωση (σχήμα 1 και πίνακας 1) δείχνει ότι οι και οι έξι χώρες έχουν πιο ακριβό μέσο καλάθι από την Ελλάδα, η Γαλλία κατά 26%, το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 20%, η Ιταλία κατά 20%, η Ισπανία κατά 7% και η Πορτογαλία παραμένει φθηνότερη κατά 5% Αυτό είναι αποτέλεσμα της διαφοράς που έχει ο χαμηλός ΦΠΑ ανά χώρα (πρόκειται για τον ΦΠΑ που αναφέρεται σε τρόφιμα και ποτά). Στην Ελλάδα αυτός ο ΦΠΑ είναι 13%. Ο ΦΠΑ είναι σημαντικά υψηλότερος από το Ηνωμένο Βασίλειο (0% ή 5%) και τη Γαλλία (10% και 5,5%), την Ισπανία (10% και 4%), την Πορτογαλία (13% και 6%), την Ιταλία (5% και 4%), αλλά και τις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Η βασική διαφορά είναι ότι τρόφιμα που στην Ελλάδα υπάγονται στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ με 24% στις υπόλοιπες χώρες υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος είναι και χαμηλότερος του ελληνικού με 6%, 5,5%, 4% ή ακόμα και 0%. Σημειώνεται ότι η επίδραση ειδικών φόρων κατανάλωσης (π.χ. καφές) δεν είναι δυνατόν να συνυπολογιστεί στα παραπάνω στοιχεία. 

Η Ελλάδα έχει πιο φθηνά προϊόντα σουπερμάρκετ

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι το οργανωμένο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων (σουπερμάρκετ) παρέχει στους Έλληνες καταναλωτές πρόσβαση σε προϊόντα για το τυπικό του καλάθι με κατά μέσο όρο σε χαμηλότερη τιμές που είναι αποτέλεσμα της οργανωμένης προσπάθειας των προμηθευτών και των λιανεμπόρων για συγκράτηση των τιμών τα τελευταία χρόνια. Η τάση αυτή με μικρές διακυμάνσεις είναι διαχρονική την τελευταία 10ετία που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη έρευνα από το ΙΕΛΚΑ. Η διαχρονική σύγκριση τιμών με το εξωτερικό δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα συνεχώς έχει φθηνότερο καλάθι από τις συγκρινόμενες χώρες με διακυμάνσεις οι οποίες δεν αλλάζουν το γενικό συμπέρασμα της ανάλυσης.

Σημειώνεται ότι πέρα από τον ΦΠΑ παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν συγκρίνονται τιμές ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες είναι:

 • Φυσικές καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής
 • Η απόσταση της χώρας από τα παραγωγικά κέντρα της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης και τα αντίστοιχα κόστη
 • Το κόστος ενέργειας και μεταφορών
 • Η πολυπλοκότητα της γεωγραφίας της κάθε χώρας (π.χ. οδικό δίκτυο, νησιά κλπ)
 • Το μέγεθος της αγοράς και αντίστοιχες οικονομίες κλίμακας στις προμήθειες των προϊόντων
 • Το ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών σε σχέση με τα τρόφιμα και τις πρώτες ύλες παρασκευής τους
 • Τα διάφορα κόστη παραγωγής (ενέργεια, πρώτες ύλες, μισθολογικό κόστος, χρηματοοικονομικό κόστος, γραφειοκρατία)
 • Η παραγωγικότητα της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου σε κάθε χώρα
 • Οι καταναλωτικές συνήθειες και η αγοραστική δυνατότητα σε κάθε χώρα
 • Το ύψος της φορολογίας σε κάθε χώρα

Τα δεδομένα τιμών υπολογίζονται από γνωστά παρατηρητήρια τιμών των χωρών που εξετάστηκαν και για την Ελλάδα στα πρωτογενή δεδομένα από τιμοληψίες σε μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ. Τα κριτήρια επιλογής των προϊόντων στο καλάθι ήταν ένας συνδυασμός αντίστοιχων χρησιμοποιούμενων καλαθιών για εκτίμηση στο εξωτερικό, καθώς και κοινής διαθεσιμότητας στοιχείων τιμών στις χώρες που εξετάσθηκαν. Σε κάθε νέα μέτρηση ανανεώνεται το δείγμα των κωδικών που μετρούνται και ανάλογα τη διαθεσιμότητα επιλέγονται διαφορετικές ποσότητες προϊόντων.

Τα στοιχεία προέρχονται από τις παρακάτω αλυσίδες σουπερμάρκετ, ενώ οι μέσες τιμές ανά υποκατηγορία και ανά χώρα παρουσιάζονται στον πίνακα 3:

 • Ελλάδα: Σκλαβενίτης, ΑΒ, My Market, Μασούτης, Market In
 • Ηνωμένο Βασίλειο: Morrisons, ASDA, Sainsbury’s, Coop, Ocado, TESCO
 • Ισπανία: Carrefour, Marcadona, Caprabo, Condis, Dia, Eroski, SoySuper. Alcampo
 • Ιταλία: CosiComodo, emiDrive, Pim Spesa, Agora, Everli, HeyConad, easyCoop
 • Πορτογαλία: continente, MiniPreco, Auchan, Spar
 • Γαλλία: monoprix plus, carrefour, super U, Auchan, Aldi

Πίνακας 2: Σύγκριση Μέσων Τιμών του Τυπικού Καλαθιού Προϊόντων Σουπερ Μάρκετ

  Ελλάδα Αγγλία Ισπανία Πορτογαλία Γαλλία Ιταλία
  (ΦΠΑ 24%, 13%) (ΦΠΑ 20%, 5%, 0%) (ΦΠΑ 21%, 10%, 4%) (ΦΠΑ 23%, 13%, 6%) (ΦΠΑ 20%, 10%, 5,5%) (ΦΠΑ 22%, 5%, 4%)
  Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ
ΑΛΕΥΡΙ 1 ΚΙΛΌ 1.87 1.66 1.88 1.88 1.47 1.41 1.49 1.32 1.42 1.35 1.57 1.57
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ COLA 1,5 ΛΊΤΡΑ 1.62 1.31 1.70 1.42 1.48 1.22 1.38 1.22 1.43 1.36 1.53 1.46
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) 450-550 ML 2.48 2.00 2.12 1.77 2.89 2.39 2.14 1.74 1.97 1.64 1.49 1.22
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 37-45 ΜΕΖΟΎΡΕΣ 11.64 9.39 8.08 6.73 11.41 9.43 7.24 5.89 10.52 8.77 11.10 9.10
ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ (ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ) 1 ΛΊΤΡΟ 1.80 1.59 1.77 1.77 1.49 1.43 1.15 1.02 1.78 1.69 1.63 1.57
ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ 1 ΛΊΤΡΟ 3.62 3.21 3.21 3.21 2.16 2.08 2.30 2.04 3.72 3.52 3.12 3.00
ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 200 ΓΡΑΜΜΆΡΙΑ 8.44 7.47 7.90 7.90 6.69 6.43 7.99 7.07 6.56 6.21 6.74 6.48
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 1 ΚΙΛΌ 8.21 7.26 8.65 8.65 7.57 7.28 6.59 5.83 11.20 10.62 8.76 8.34
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (ΞΕΡΑ) 1 ΚΙΛΌ 1.62 1.43 1.57 1.57 2.38 2.29 2.07 1.83 3.70 3.50 2.19 2.11
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500 ΓΡΑΜΜΆΡΙΑ 1.95 1.73 3.39 3.39 2.55 2.45 2.25 1.99 2.94 2.78 2.89 2.78
MAPMEΛAΔA 400-500 ΓΡΑΜΜΆΡΙΑ 4.31 3.81 2.89 2.75 4.05 3.89 4.25 3.76 3.68 3.49 4.20 4.04
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 6X1,5 ΛΊΤΡΑ 1.78 1.57 3.94 3.28 3.69 3.36 2.69 2.52 3.33 3.16 3.48 3.31
ΜΗΛΑ 1 ΚΙΛΌ 2.44 2.16 5.71 5.71 2.59 2.49 2.13 1.88 2.76 2.61 2.62 2.52
ΠΑΤΑΤΕΣ ΝΩΠΕΣ 1 ΚΙΛΌ 7.64 6.76 12.49 12.49 8.03 7.72 6.05 5.35 10.64 10.09 9.84 9.46
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΣΙΠΣ 90-130 ΓΡΑΜΜΆΡΙΑ 1.33 1.17 1.63 1.63 1.21 1.16 1.11 0.98 1.29 1.22 1.28 1.23
ΣΟΚΟΛΑΤΑ 100 ΓΡΑΜΜΆΡΙΑ 1.59 1.41 1.47 1.40 1.25 1.20 1.90 1.68 1.57 1.49 1.52 1.46
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 8-10 ΤΕΜΑΧΙΑ 4.21 3.40 1.49 1.24 4.99 4.12 4.39 3.57 5.33 4.44 6.23 5.11
ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 ΛΊΤΡΟ 2.50 2.21 6.98 5.82 2.89 2.63 3.84 3.40 2.90 2.75 2.52 2.40
ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 400-500 ΓΡΑΜΜΆΡΙΑ 1.15 1.01 2.96 2.96 2.71 2.61 1.54 1.37 1.50 1.42 1.52 1.46
ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 700-800 ΓΡΑΜΜΆΡΙΑ 1.97 1.74 1.60 1.60 3.18 3.05 2.26 2.00 2.98 2.82 2.65 2.54
ΡΥΖΙ PARBOILED 500 ΓΡΑΜΜΆΡΙΑ 2.30 2.04 2.89 2.75 1.11 1.07 1.24 1.10 2.00 1.90 1.95 1.88
ΦΡΥΓΑΝΙΈΣ 500 ΓΡ. 3.29 2.91 5.54 5.54 3.67 3.53 4.70 4.16 3.72 3.53 3.54 3.41
ΦΑΚΈΣ 500 ΓΡ. 2.02 1.79 2.02 1.92 1.70 1.63 2.18 1.93 2.57 2.44 4.42 4.25
ΓΑΛΟΠΟΎΛΑ ΑΛΑΝΤΙΚΌ 100 ΓΡ. 1.70 1.50 1.94 1.85 1.51 1.45 1.85 1.64 3.76 3.56 2.89 2.77
ΓΆΛΑ ΕΒΑΠΟΡΈ 400 ΓΡ. 1.31 1.16 1.22 1.22 2.16 2.07 1.81 1.71 2.26 2.14 0.69 0.67
ΓΙΑΟΎΡΤΙ ΑΓΕΛΆΔΟΣ ΠΛΉΡΕΣ 200 ΓΡ. 1.10 0.97 1.02 1.02 1.15 1.11 0.77 0.68 0.88 0.84 1.08 1.03
ΤΥΡΊ ΓΚΟΎΝΤΑ 200 ΓΡ. 2.20 1.95 1.20 1.14 2.42 2.33 2.30 2.04 3.52 3.34 3.13 3.01
ΦΈΤΑ 500 ΓΡ. 6.99 6.19 7.89 7.52 9.51 9.14 9.87 8.74 8.47 8.03 9.17 8.81
ΑΥΓΆ 6 ΤΕΜΆΧΙΑ 3.09 2.74 2.60 2.60 2.04 1.96 2.09 1.97 2.36 2.23 2.20 2.12
ΕΛΑΙΌΛΑΔΟ 1 ΛΊΤΡΟ 9.66 8.55 14.94 12.45 9.81 9.43 9.89 8.75 12.69 12.03 9.30 8.95
ΖΆΧΑΡΗ 1 ΚΙΛΌ 1.43 1.27 1.76 1.76 1.75 1.68 1.81 1.71 2.00 1.90 1.94 1.87
ΨΆΡΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΈΝΟ ΜΠΑΚΑΛΙΆΡΟΣ 1 ΚΙΛΌ 13.30 11.77 17.41 17.41 16.42 15.79 14.49 12.83 20.80 19.72 17.37 16.70
ΑΡΑΚΆΣ/ΜΠΙΖΈΛΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΈΝΟΣ 1 ΚΙΛΌ 5.11 4.53 3.12 3.12 3.67 3.53 3.52 3.11 3.77 3.58 4.74 4.55
ΧΑΡΤΊ ΚΟΥΖΊΝΑΣ 2 ΤΕΜΆΧΙΑ 4.01 3.23 4.63 3.86 3.38 2.79 3.19 2.66 3.25 2.71 3.67 3.01
ΟΔΟΝΤΌΚΡΕΜΑ ΑΠΛΉ 150 ΓΡΑΜΜΆΡΙΑ 3.57 2.88 3.69 3.07 3.93 3.25 3.68 3.07 3.72 3.10 4.05 3.32
ΣΕΡΒΙΈΤΕΣ 10-12 ΤΕΜΆΧΙΑ 2.92 2.36 2.98 2.49 2.04 1.68 2.38 1.98 2.41 2.01 1.79 1.47
ΣΑΠΟΎΝΙ  ΠΛΆΚΑ 1 ΤΕΜΆΧΙΟ 0.91 0.73 0.97 0.81 1.02 0.84 1.11 0.93 1.03 0.86 1.39 1.14
ΣΑΜΠΟΥΆΝ ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ 500 ML 6.18 4.98 6.29 5.24 4.93 4.08 6.05 5.04 7.27 6.05 5.93 4.86
ΠΆΝΕΣ ΝΟ 2 ΗΛΙΚΊΕΣ 1-3 ΕΤΏΝ 25-30 ΤΕΜΆΧΙΑ 9.99 8.06 5.91 4.93 8.86 7.32 6.34 5.98 9.84 8.20 13.00 10.66
ΜΩΡΟΜΆΝΤΗΛΑ 60-80 ΤΕΜΆΧΙΑ 2.17 1.75 2.77 2.31 2.64 2.18 2.36 1.96 3.35 2.79 3.44 2.82
ΦΑΣΌΛΙΑ 500GR 2.64 2.34 1.80 1.71 1.53 1.47 1.85 1.64 2.16 2.05 2.82 2.71
ΦΡΈΣΚΟ ΜΟΣΧΆΡΙ 1 ΚΙΛΌ 13.84 12.25 17.86 17.01 11.88 11.42 13.63 12.06 20.64 19.57 17.10 16.45
BΡΏΜΗ 500ΓΡ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ) 2.52 2.23 2.42 2.31 2.58 2.48 2.12 1.87 2.16 2.05 3.01 2.89
ΓΆΛΑ ΜΑΚΡΙΆΣ ΔΙΑΡΚΕΊΑΣ 1Λ 1.82 1.61 1.40 1.33 1.16 1.12 1.12 0.99 1.38 1.31 1.46 1.41
ΣΥΝΟΛΟ 176.24 152.06 195.71 182.54 175.53 162.00 165.12 145.00 207.26 190.87 196.96 181.91
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ