Νέα
  • ΓΔ: 1420.4 +1.96%
  • Τζίρος: 97,12 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Οι επιπτώσεις στην οικονομία από το θερμότερο κλίμα

Ο πληθωρισμός των τροφίμων θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου 1,8 ποσοστιαίες μονάδες σε ένα ακραίο – πολύ θερμότερο  – καλοκαίρι το 2060 (hot house world scenario), σε σχέση με ένα υποθετικό σενάριο χωρίς καμία αλλαγή του κλίματος, όπως υποστηρίζουν οι συντάκτες άρθρου που αναρτήθηκε στο blog της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο οποίο αναλύεται πως ένα θερμότερο κλίμα επηρεάζει τις τιμές και την οικονομία και πως επηρεάζεται το έργο των κεντρικών τραπεζών

Έρευνα της ΕΚΤ εκτιμά ότι η ακραία καλοκαιρινή ζέστη το 2022 αύξησε τον πληθωρισμό των τροφίμων στην Ευρώπη κατά περίπου 0,7 ποσοστιαίες μονάδες. Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών μπορεί επίσης να επηρεαστεί, πιθανώς επειδή οι υψηλότερες τιμές των τροφίμων αυξάνουν τις τιμές στα εστιατόρια και τα καφέ και επειδή οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό επηρεάζονται περισσότερο από τις υψηλότερες θερμοκρασίες

«Τα θερμότερα από τα συνηθισμένα καλοκαίρια μπορούν να επηρεάσουν τόσο τον πληθωρισμό όσο και την αστάθεια του πληθωρισμού, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για τη σταθερότητα των τιμών. Συνήθως, υπάρχει άμεσος ανοδικός αντίκτυπος μέσω των υψηλότερων τιμών των τροφίμων για αρκετούς μήνες.» 

Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να εμποδίσει τις κεντρικες τράπεζες στην εκπλήρωση της κύριας εντολής τους για τη σταθερότητα των τιμών ενώ τονίζεται ότι η προσαρμογή των οικονομιών σε ένα θερμότερο κλίμα εκτός από απαραίτητη είναι και δαπανηρή και εκτρέπει πόρους που διαφορετικά θα πήγαιναν στην καινοτομία, στις επενδύσεις και σε παραγωγικές διαδικασίες ή στην κατανάλωση. 

►Διαβάστε επίσης: Σνάμπελ: Η ΕΚΤ δεν μπορεί να επαναφέρει τις τιμές στα επίπεδα πριν την πανδημία

«Επιπλέον, θα βαρύνει σε μεγάλο βαθμό τις τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις να πληρώσουν για την προσαρμογή σε ένα θερμότερο κλίμα. Θα πρέπει να επωμιστούν μεγάλο μέρος του κόστους που προκύπτει από ανασφάλιστες φυσικές καταστροφές. Κατά συνέπεια, πιθανότατα θα δούμε αυξημένη πίεση στα δημόσια οικονομικά, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τα περιθώρια σταθεροποίησης των δημοσιονομικών πολιτικών και ακόμη και να επηρεάσει τη δημοσιονομική ευρωστία» όπως υπογραμμίζεται. Ένα θερμότερο κλίμα οδηγεί σε συχνότερα και πιο καταστροφικά ακραία κλιματικά φαινόμενα – με σημαντικό οικονομικό κόστος. Οι τρέχουσες παγκόσμιες προσπάθειες για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής υπολείπονται κατά πολύ από αυτό που είναι απαραίτητο για την πρόληψη καταστροφικών συνεπειών

Ένα θερμότερο κλίμα οδηγεί σε συχνότερα και πιο καταστροφικά ακραία κλιματικά φαινόμενα – με σημαντικό οικονομικό κόστος. Οι τρέχουσες παγκόσμιες προσπάθειες για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής υπολείπονται κατά πολύ από αυτό που είναι απαραίτητο για την πρόληψη καταστροφικών συνεπειών. 

Η κλιματική αλλαγή μπορεί επίσης να επηρεάσει άλλες βασικές οικονομικές μεταβλητές που έχουν σημασία για τη νομισματική πολιτική και τη μετάδοσή της στην πραγματική οικονομία και τις τιμές.

Η συνεχιζόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά τον πληθωρισμό πιο ασταθή επειδή επηρεάζει διαφορετικά τον πληθωρισμό σε διάφορες συνιστώσες, χώρες και εποχές, πχ τα θερμότερα καλοκαίρια αυξάνουν τον πληθωρισμό, ένας ασυνήθιστα ζεστός χειμώνας μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο πληθωρισμό λόγω χαμηλότερης ζήτησης για πληθωρισμό).

«Αυτή η αστάθεια αποτελεί πρόκληση για τις κεντρικές τράπεζες, καθώς μπορεί να καταστήσει δύσκολο τον διαχωρισμό των προσωρινών από τις πιο μόνιμες κρίσεις. Αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την ακριβή πρόβλεψη του πληθωρισμού» και επιπρόσθετα, ο άνισος αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στις χώρες καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την άσκηση νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, καθώς μπορεί να αυξήσει τις διαφορές πληθωρισμού μεταξύ των κρατών μελών.

Απώλειες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Η κλιματική αλλαγή μπορεί επίσης να προκαλέσει απώλειες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι τράπεζες ειδικότερα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη μετάδοση αλλαγών στη νομισματική πολιτική στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το πρώτο τεστ ακραίων καταστάσεων για το κλίμα της ΕΚΤ σε ολόκληρη την οικονομία διαπίστωσε σημαντική αύξηση στην πιθανότητα αθέτησης των δανείων που χορηγήθηκαν από τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ σε ένα σενάριο «hot house world» σύμφωνα με το οποίο δεν εισάγεται καμία ρύθμιση ή πολιτική που να στοχεύει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, οδηγώντας σε εξαιρετικά υψηλούς κινδύνους, συνεπώς το κόστος μετάβασης είναι πολύ περιορισμένο (μιας και δεν υπάρχει μετάβαση) αλλά εξαιρετικά υψηλό από φυσικούς κινδύνους. Τέτοιες απώλειες πιθανότατα θα βλάψουν τις πιστώσεις των εμπορικών τραπεζών. Αυτό μπορεί να βλάψει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής.

«Όσο περισσότερο καθυστερούμε τη μετάβαση των οικονομιών μας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ζημιά. Με τη σειρά της, η αναβλητικότητα θα περιπλέξει το έργο της ΕΚΤ να εξασφαλίσει σταθερότητα τιμών.» τονίζεται στο άρθρο.

Παραδείγματα

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για το πώς η συνεχιζόμενη κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις οικονομίες:

  • Οι πλημμύρες και οι καταιγίδες μπορούν να καταστρέψουν εργοστάσια, μηχανήματα και υποδομές.
  • Η μειωμένη χιονόπτωση θα θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των χιονοδρομικών στην Ευρώπη και πολλές περιοχές της Μεσογείου ενδέχεται να γίνουν πολύ ζεστές για τον καλοκαιρινό τουρισμό ενώ απειλούνται επίσης από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.
  • Οι γεωργικές αποδόσεις πιθανότατα θα μειωθούν από τις υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες. Ενώ η αλλαγή των καλλιεργειών μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση ορισμένων από τις επιπτώσεις, η μεγαλύτερη μεταβλητότητα των θερμοκρασιών και η αλλαγή των προτύπων βροχοπτώσεων είναι επίσης πιθανό να μειώσουν τη γεωργική παραγωγή.
  • Οι άνθρωποι γίνονται λιγότερο παραγωγικοί στη ζέστη. Λειτουργούμε πιο αποτελεσματικά σε ένα εύρος θερμοκρασίας περίπου 19-22°C. Η υπερθέρμανση του πλανήτη σημαίνει περισσότερες ημέρες πάνω από τα κρίσιμα όρια, ιδιαίτερα σε χώρες που είναι αυτή τη στιγμή πιο ζεστές κατά μέσο όρο. Πράγματι, η Κυπριακή Κυβέρνηση (σ.σ και η Ελληνική) εξέδωσε διάταγμα το καλοκαίρι του 2023 με το οποίο περιορίζει την υπαίθρια εργασία ορισμένες ημέρες για την προστασία των εργαζομένων.
  • Η ξηρασία επηρεάζει περισσότερους τομείς από τη γεωργία: ο Ρήνος έχει γίνει σχεδόν αδιάβατος για ποτάμιες εμπορευματικές μεταφορές σε πολλές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, με αντίκτυπο στις αλυσίδες εφοδιασμού και η Διώρυγα του Παναμά αντιμετώπισε παρόμοιους περιορισμούς το καλοκαίρι του 2023.
Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ