Νέα
  • ΓΔ: 1406.91 -2.24%
  • Τζίρος: 135,49 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Το σχέδιο για έσοδα 65 δισ. ευρώ - Πάνω από 170.000 έλεγχοι φέτος

ΑΑΔΕ, έλεγχοι

Πάνω από 170.385 φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους σχεδιάζει να πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ  το 2024 για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και την είσπραξη εσόδων 65 δις ευρώ.

Παράλληλα φιλοδοξεί να εισπράξει τουλάχιστον 2,8 δις ευρώ έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους που ανέρχεται σε 115 δις ευρώ και το 32%  του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους των 7,2 δις ευρώ προς τη φορολογική διοίκηση.

Οσον αφορά τις επιστροφές φόρων, σχεδιάζει να επιστρέψει 6,588 δισ. ευρώ, με 1,7 δις ευρώ να έχει επιστραφεί ήδη το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Το επιχειρησιακό σχέδιο του 2024

Οι εισπρακτικοί στόχοι της φορολογικής διοίκησης περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο του 2024 που περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες:

  • τη μεγιστοποίηση  των δημοσίων εσόδων και τον περιορισμό φαινομένων μη συμμόρφωσης,
  • την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων και την προστασία του κοινωνικού συνόλου και
  • τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και καινοτόμου Οργανισμού.

Στις βασικότερες δράσεις περιλαμβάνονται η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, το ψηφιακό δελτίο αποστολής, το ψηφιακό πελατολόγιο ,η ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων παρακολούθησης του συστήματος εισροών εκροών στα καύσιμα , η εγκατάσταση συστήματος εισροών - εκροών στα Πλωτά Εφοδιαστικά, η έκδοση τιμολογίου και δελτίου Αποστολής από κινητό, ο ψηφιακός έλεγχος πινακίδων κυκλοφορίας και τα ψηφιακά ραντεβού με την εφορία.

Παράλληλα προβλέπεται  η ενεργοποίηση  συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης προς τους οφειλέτες  για  να μη χάνουν τις ρυθμίσεις οφειλών.

Oι βασικότερες δράσεις της ΑΑΔΕ για το 2024 

Μεγιστοποίηση δημοσίων εσόδων και περιορισμός φαινομένων μη συμμόρφωσης

Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων 65,010 δισ. €, εκ των οποίων έσοδα Φορολογικής Διοίκησης 46,934 δισ. € και έσοδα Τελωνειακής Διοίκησης 15,853 δισ. €.

 • Διενέργεια πάνω από 170.385 φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, ως ακολούθως:

 ✓ Διενέργεια τουλάχιστον 30.000 φορολογικών ελέγχων από τις Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

✓ Διενέργεια από τις ΥΕΔΔΕ τουλάχιστον 885 υποθέσεων ερευνών καταπολέμησης φοροδιαφυγής και απάτης στο ΦΠΑ.

✓ Διενέργεια τουλάχιστον 42.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης από τις ΔΟΥ, τα ΕΛΚΕ και τις ΥΕΔΔΕ.

✓ Διενέργεια τουλάχιστον 84.000 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία και τις ΚΟΕ.

✓ Διενέργεια 13.500 εκ των υστέρων ελέγχων από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.

 • Διενέργεια στοχευμένων διασταυρώσεων για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.

 • Εισπράξεις τουλάχιστον 2,8 δισ. € έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της Φορολογικής Διοίκησης.

 • Εισπραξιμότητα 32% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης.

• Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS.

• Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής - Επέκταση σε κλάδους της αγοράς και ανάπτυξη λειτουργικοτήτων για την παρακολούθηση της διακίνησης.

 • Ανάπτυξη εφαρμογής Ψηφιακού Πελατολογίου για κλάδους επιτηδευματιών.

• Ψηφιακός έλεγχος πινακίδων κυκλοφορίας για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

  • Ανάπτυξη εφαρμογής για την ψηφιακή αποδοχή καταλογιστικής πράξης που εκδόθηκε κατόπιν ελέγχου ή απόφασης της ΔΕΔ.

 • Παραγωγική λειτουργία του συστήματος ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων παρακολούθησης του συστήματος εισροών εκροών στα καύσιμα.

• Εγκατάσταση συστήματος εισροών - εκροών στα Πλωτά Εφοδιαστικά - Μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου.

• Εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών σε Φορολογικές Αποθήκες και Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης.

• Ανάπτυξη υλικών αναφοράς για τον προσδιορισμό των εθνικών ιχνηθετών σε υγρά καύσιμα

 • Δημιουργία Κέντρου Ειδικών Δυνάμεων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και ερευνών.

Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενων και προστασία κοινωνικού συνόλου

• Επιστροφές Φορολογικής Διοίκησης 6,588 δισ. €.

• Διεκπεραίωση των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ εντός 90 ημερών σε ποσοστό τουλάχιστον 95%. • Ικανοποίηση των υποβληθέντων τηλεφωνικών αιτημάτων πολιτών κατά την πρώτη επικοινωνία, σε ποσοστό τουλάχιστον 70%. •

. • Έκδοση τιμολογίου και δελτίου Αποστολής από κινητό (myDATAapp).

 -Σύστημα ελέγχου και έγκαιρης ειδοποίησης για απώλεια ρυθμίσεων

•  Ψηφιακός έλεγχος πινακίδων κυκλοφορίας

 • Υπηρεσία διαλειτουργικότητας στους Δήμους για ψηφιακή δέσμευση και άρση δέσμευσης ενημερότητας.

• Επέκταση της ψηφιοποίησης του κυκλώματος επιστροφών φόρου

- Διαλειτουργικότητα με ΕΦΚΑ / ΗΔΙΚΑ.

• Αυτόματη υποβολή δήλωσης και έκδοσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στις περιπτώσεις μη έγκαιρης υποβολής με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

• Ψηφιοποίηση διαδικασίας για τις εξουσιοδοτήσεις.

• Ψηφιοποίηση του φορολογικού μητρώου.

 • Ψηφιοποίηση της διαδικασίας οριστικοποίησης της εξαγωγής.

• Αυτόματη οριστικοποίηση των διασαφήσεων εισαγωγής - Αυτόματη αποστολή της άδειας τελωνισμένων εμπορευμάτων.

• Διενέργεια 74.650 επιθεωρήσεων και εργασιών για τη διασφάλιση είσπραξης του ΕΦΚ και την προστασία της δημόσιας υγείας, ως ακολούθως: ✓ Διενέργεια 74.000 εργασιών για τη διασφάλιση είσπραξης του ΕΦΚ στους τομείς της αλκοόλης και των καυσίμων. ✓ Διενέργεια τουλάχιστον 400 στοχευμένων επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων. ✓ Διεξαγωγή τουλάχιστον 250 επιθεωρήσεων καυσίμων πλοίων.

 • Διενέργεια τουλάχιστον 2.350 δειγματοληψιών σε καύσιμα, ποτά με αλκοόλη, χημικά προϊόντα και καταναλωτικά αγαθά, αυτοτελώς ή με άλλες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή με άλλες Αρχές, για ελέγχους στην εσωτερική αγορά αρμοδιότητας ΓΧΚ, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ