Νέα
  • ΓΔ: 912.33 +0.05%
  • Τζίρος: 277,61 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΑΑΔΕ: Πώς θα φορολογείται η ηλεκτρική ενέργεια το 2021

ΑΑΔΕ: Πως φορολογείται η ηλεκτρική ενέργεια
Πηγή: Eurokinissi

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να προσαρμόζουν την τιμολόγησή τους στους καταναλωτές μέσης και υψηλής τάσης, εκδίδοντας αναλόγως τα παραστατικά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Για τις πρώτες 10.000 MWh από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, επιβάλλεται συντελεστής Ε.Φ.Κ. 5€/MWh. Όταν καταναλωτής μέσης και υψηλής τάσης επιτυγχάνει εντός του ίδιου έτους κατανάλωση 10.000 MWh, τότε αλλάζει ο συντελεστής ΕΦΚ και για κάθε υπερβάλλουσα από την ως άνω κατανάλωση MWh, ο συντελεστής μειώνεται από 5€/MWh σε 2€MWh. Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με τη φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2021.

Συγκεκριμένα, αναπροσαρμόστηκαν οι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας επιχειρηματικής χρήσης για καταναλωτές μέσης και υψηλής τάσης, βάσει κλίμακας κατανάλωσης ανά έτος ως ακολούθως:

  • για κατανάλωση από 0 έως και 10.000 MWh       5€/ MWh
  • για κατανάλωση μεγαλύτερη από 10.000 ΜWh   2€/ MWh

Αναφορικά με τη φορολόγηση των υπόλοιπων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, δεν υπάρχουν αλλαγές. 

Οι ως άνω προμηθευτές υποβάλλουν μία Δήλωση Ε.Φ.Κ. για τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των πελατών τους μέχρι τις 10.000 MWh και ξεχωριστή δεύτερη Δήλωση Ε.Φ.Κ. για τις καταναλώσεις άνω των 10.000 MWh. Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα συμμετέχει στην κλίμακα της υποπερ. 1 της περ. κα) της παρ. 1 του ίδιου νόμου, είναι μόνο το μέρος της μη απαλλασσόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν οι εν λόγω επιχειρήσεις, ήτοι ηλεκτρική ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται στις ως άνω χρήσεις και επομένως δεν απαλλάσσεται.

Υποχρεώσεις Διαχειριστών Δικτύου Διανομής ή Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας

Στην περίπτωση που καταναλωτής προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από περισσότερους του ενός προμηθευτές, ο αρμόδιος Διαχειριστής Δικτύου Διανομής ή Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να αποστέλλει συνολικά μηνιαία στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους προμηθευτές, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση από αυτούς της συνολικής κατανάλωσης από την αρχή κάθε έτους του καταναλωτή/πελάτη τους και η αναπροσαρμογή της τιμολόγησής τους.

Επιπλέον, σε περίπτωση που καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας αλλάξει προμηθευτή κατά τη διάρκεια ενός έτους, τότε ο αρμόδιος Διαχειριστής Δικτύου Διανομής ή Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να ενημερώσει τον διάδοχο προμηθευτή για τη μέχρι στιγμή κατανάλωση του εν λόγω καταναλωτή από την αρχή του εν λόγω έτους.

Ελεγχοι

Για τη διευκόλυνση των ελέγχων, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας τηρούν αρχείο σε μηνιαία βάση παρακολούθησης των καταναλωτών/πελατών τους μέσης και υψηλής τάσης με τις καταναλώσεις τους από την 1/1 κάθε έτους μέχρι και την 31/12 του έτους αυτού, το οποίο υποβάλλεται στην ΕΛΥΤ Αττικής μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενους έτους από το έτος στο οποίο αναφέρεται το εν λόγω αρχείο. Στα ως άνω αρχεία παρακολούθησης κατανάλωσης πρέπει να αναφέρονται τα σχετικά παραστατικά προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και οι Δηλώσεις ΕΦΚ με τις οποίες έχουν αποδοθεί οι σχετικές φορολογικές επιβαρύνσεις σε μηνιαία βάση. Για την διασταύρωση των ανωτέρω στοιχείων οι Διαχειριστές Συστήματος ή Δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποστέλλουν στην ΕΛΥΤ Αττικής, τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας από 1/1 μέχρι 31/12 έκαστου έτους, ανά μήνα και ανά καταναλωτή μέσης και υψηλής τάσης, μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενους έτους από το έτος αναφοράς των εν λόγω στοιχείων.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ