Νέα
  • ΓΔ: 1413.26 -0.42%
  • Τζίρος: 104,62 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Πολλοί μνηστήρες για την επένδυση των 2 δισ. ευρώ

Την προκήρυξη για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, που θα «βγει στον αέρα» εντός του επόμενου 15νθημέρου, αναμένουν οι επενδυτές που έχουν εκφράσει κατ’ αρχήν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό απόκτησης της σχετικής άδειας.

Ποιοι θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη μάχη της διεκδίκησης θα μπει πλήθος ενδιαφερομένων, είτε κατά μόνας, είτε σε σχήματα στα οποία θα συμμετάσχουν από servicers που διαχειρίζονται τον κύριο όγκο των κόκκινων δανείων, τράπεζες που θα ήθελαν να χρηματοδοτήσουν τον φορέα, επενδυτικές τράπεζες προκειμένου να βρουν ξένους επενδυτές και να λάβουν τη σχετική προμήθεια, μέχρι funds που βρίσκονται στη δευτερογενή αγορά ακινήτων και έχουν αγοράσει πακέτα ακινήτων.

H επένδυση θα είναι ύψους 2 δισ. ευρώ, ενώ η εταιρεία εκτιμάται πως θα πρέπει να έχει κεφάλαιο περί τα 200 εκατ. ευρώ και όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών ο Φορέας θα πρέπει να λειτουργήσει εντός 15 μηνών.

Το αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραχώρηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης σε νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα βάσει σύμβασης παραχώρησης με την οποία αναλαμβάνει την εκπλήρωση των σχετικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.

Συγκεκριμένα ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης αναλαμβάνει την υποχρέωση απόκτησης κύριας κατοικίας ευάλωτου οφειλέτη, τη μίσθωσή του σε αυτόν, και τη μεταβίβασή του σε αυτόν, σε κάθε περίπτωση εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις.

Για την προεπιλογή των υποψηφίων τα βασικά κριτήρια είναι: (I) τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, (II) τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Επάρκειας.

Το σύνολο των κεφαλαίων που μέσω της σύμβασης παραχώρησης θα δεσμευτεί να δαπανήσει ο Φορέας σε αγορές πρώτων κατοικιών ευάλωτων οφειλετών είναι έως και 2 δισ. ευρώ, ενώ το ακριβές ποσό θα οριστικοποιηθεί στην πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Η σύμβαση παραχώρησης θα προβλέπει μηχανισμό βάσει του οποίου ο Φορέας, πριν την εξάντληση των αρχικών δεσμεύσεών του, θα δικαιούται να αυξήσει τη διάρκεια ή και το ύψος των υποχρεώσεών του για αγορά πρώτων κατοικιών ευάλωτων οφειλετών και να επεκτείνει την υπέρ αυτού περίοδο αποκλειστικότητας της σύμβασης.

Ιδια συμμετοχή και χρηματοδότηση

Η ίδια συμμετοχή του αναδόχου στα επενδυμένα κεφάλαια του Φορέα, η οποία μπορεί να εισφερθεί ως μετοχικό ή δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, θα ανέρχεται στο ποσοστό τουλάχιστον 20% σε κάθε χρονική στιγμή επί των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών.

Πέραν της ίδιας συμμετοχής, ο φορέας θα δύναται να χρηματοδοτεί τις αγορές ακινήτων και την εν γένει δραστηριότητά του με δανειακά κεφάλαια από αποδεκτές πηγές χρηματοδότησης που θα καθοριστούν στην  δεύτερη φάση του διαγωνισμού.

Το Δημόσιο δεν θα παρέχει οποιαδήποτε απευθείας χρηματοδοτική συμβολή στα κεφάλαια του Φορέα, παρά το γεγονός πως η Eurostat φαίνεται να διατηρεί τις αμφιβολίες της επ' αυτού.

Το Δημόσιο, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, δύναται να επιλέξει να παρέχει εγγυήσεις προς τον Φορέα, το είδος, το ύψος, η έκταση καθώς και το αντάλλαγμα των οποίων θα προσδιοριστούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του διαλόγου μεταξύ του Δημοσίου και των προεπιλεγέντων.  

Η παροχή κάθε τέτοιας εγγύησης θα είναι υπό την επιφύλαξη των κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης καθεστώτος ενίσχυσης από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ