Νέα
 • ΓΔ: 1275.09 +0.14%
 • Τζίρος: 320,56 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Τράπεζα Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 520 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου
Πηγή: Eurokinissi

Καθαρά κέρδη ύψους 520 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, εμφανίζοντας δεύτερο συνεχόμενο θετικό τρίμηνο. 

Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:

 • Βασικά λειτουργικά κέρδη €93 εκατ., συνέπεια της δραστικής βελτίωσης των καθαρών εσόδων από προμήθειες, των λειτουργικών εξόδων και των εξόδων προβλέψεων.
 • Αποκατάσταση του δείκτη fully loaded CET1 στο 10%, ενσωματώνοντας μεγάλο μέρος του κόστους αποεπένδυσης των NPE για το 2022.
 • Ισχυρή νέα παραγωγή δανείων ύψους €1,7 δισ. το 1ο 3μηνο, που οδήγησε σε επέκταση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά €0,3 δισ., με επιτάχυνση των δανειοδοτήσεων κατά το 2ο τρίμηνο.
 • Ιστορικά χαμηλό οργανικό έξοδο προβλέψεων στις 50 μ.β., αποτέλεσμα της ιστορικά χαμηλής εισροής νέων NPE (€115 εκατ.) σε τριμηνιαία βάση, δείκτης NPE στο 12,6% σε τροχιά επίτευξης στόχου για μονοψήφιο δείκτη εντός του έτους.
 • Τα υπό διαχείριση κεφάλαια και τα ασφάλιστρα bancassurance παραμένουν σε ανοδική τροχιά, 37% και 26% υψηλότερα σε ετήσια βάση τον Μάρτιο 2022.
 • Η Tράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας τη δυναμική των ESG θεμελιωδών της και τη συνεπή υλοποίηση του σχετικού σχεδιασμού της, συμπεριλήφθηκε στους 400 κορυφαίους «Europe’s Climate Leaders» από τους Financial Times για το 2022, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ως η μόνη ελληνική εταιρεία με αυτή τη διάκριση.
 • Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των εσόδων από NPEs, ανήλθαν σε €246 εκατ., +11% ετησίως.
 • Ισχυρή παραγωγή καθαρών εσόδων από προμήθειες στα €114 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από μισθώματα), +37% ετησίως, με τάσεις βελτίωσης στα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Η ολοκλήρωση της απόσχισης της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών το 1ο τρίμηνο οδήγησε σε πρόσκτηση €0,3 δισ. καθαρού κέρδους για τον όμιλο.
 • Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα €199 εκατ., -6% ετησίως, με όφελος από τον εξορθολογισμό των εξόδων προσωπικού και τη βελτιστοποίηση των γενικών και διοικητικών εξόδων.
 • Δείκτης κόστους προς έσοδα στο 50%, περίπου σταθερός σε ετήσια βάση, παρά τη σημαντική μείωση των τόκων από NPEs.
 • Έσοδα προ προβλέψεων στα €502 εκατ., εξαιρουμένου του τιμήματος της απόσχισης της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών, με διπλασιασμό σχεδόν σε ετήσια βάση.
 • Το 1ο τρίμηνο καταγράφηκαν απομειώσεις λόγω επικείμενης αποεπένδυσης NPEs ύψους €152 εκατ., που σχετίζονται με σενάρια πώλησης για τις τιτλοποιήσεις των χαρτοφυλακίων NPE Sunrise 3 & Solar, καθώς και με άλλες σχετικές προσαρμογές.
 • Ισχυρή κερδοφορία, με καθαρό αποτέλεσμα στα €520 εκατ., δεύτερο συνεχόμενο θετικό τρίμηνο.

Χρήστος Μεγάλου: Ισχυρή ανάπτυξη το 2021

«Το 2021, η ελληνική οικονομία σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 8,3%, ενώ έθεσε τα θεμέλια για βιώσιμη ανάκαμψη. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι βελτιούμενες τάσεις του κλάδου του τουρισμού στη χώρα μας μετά την πανδημία, αναμένεται να διασφαλίσουν τις προοπτικές επέκτασης της οικονομίας, ακόμη και εν μέσω της αβεβαιότητας που διαμορφώνεται λόγω του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Η υφιστάμενη κρίση έχει ενισχύσει την οικονομική αβεβαιότητα και έχει αυξήσει σημαντικά τις τιμές στην ενέργεια, στα τρόφιμα και στα εμπορεύματα. Στην παρούσα φάση, οι δευτερογενείς επιπτώσεις της κρίσης έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ωστόσο, είναι ακόμη πρόωρο να εκτιμηθεί πλήρως ο μακροπρόθεσμος σχετικός αντίκτυπος για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Θα παρακολουθούμε σε συνεχή βάση τις σχετικές εξελίξεις στη διάρκεια των επόμενων μηνών.

Οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου Πειραιώς το πρώτο τρίμηνο του 2022 παρουσίασαν απτή βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Η Tράπεζα Πειραιώς επέτυχε 6% απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της, ευθυγραμμιζόμενη με τον ετήσιο στόχο της για το 2022.

Η κεφαλαιακή της θέση είναι ισχυρή, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 fully loaded στο 10%, ενσωματώνοντας περισσότερα από τα 2/3 της επίπτωσης αποεπένδυσης των NPE για το 2022, ενώ το οργανικό έξοδο προβλέψεων κατέγραψε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ισολογισμού.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των εσόδων που σχετίζονται με NPE, εμφάνισαν ανθεκτικότητα. Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες υπερέβησαν το όριο των €100 εκατ. για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο και μαζί με τον συνεχιζόμενο περιορισμό του λειτουργικού κόστους, συνέβαλαν ώστε τα έσοδα προ προβλέψεων να διαμορφωθούν στα €502 εκατ.

Η εξέλιξη του ισολογισμού υποστηρίζεται από την ισχυρή θέση ρευστότητας με την ενίσχυση των καταθέσεων, την επέκταση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων με νέες χορηγήσεις ύψους €1,7 δισ. το πρώτο τρίμηνο και την αυξητική τροχιά στα υπό διαχείριση κεφάλαια και στις τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες, που αυξήθηκαν κατά 37% και 26% ετησίως αντίστοιχα.

Για τον Όμιλο Πειραιώς, οι ρεαλιστικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται το επιχειρηματικό μας σχέδιο επιτρέπουν να είμαστε σταθερά αισιόδοξοι για την επίτευξη των στόχων μας, δίνοντας τη δυνατότητα να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία και να προσφέρουμε ελκυστικές αποδόσεις στους μετόχους μας».

Θετικές τάσεις 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €286 εκατ. το 1ο 3μηνο 2022, μειωμένα κατά 22% ετησίως και κατά 10% τριμηνιαίως, κυρίως λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους δανείων NPE. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs, ανήλθαν σε €246 εκατ. το 1ο 3μηνο 2022, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 11%, με συμβολή της επέκτασης του χαρτοφυλακίου δανείων και του υψηλότερου χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος, ενώ το χαμηλό κόστος καταθέσεων αντιστάθμισε το υψηλότερο κόστος υπηρεσιών.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και μισθώματα το 1ο 3μηνο 2022 ανήλθαν σε €114 εκατ., +37% ετησίως, αν και υποχώρησαν κατά 12% σε τριμηνιαία βάση, λόγω εποχικότητας. Βασικοί συντελεστές της ετήσιας αύξησης ήταν οι νέες εκταμιεύσεις δανείων, τα έσοδα από αμοιβαία κεφάλαια, από κίνηση κεφαλαίων και πιστωτικές κάρτες, αλλά και τα έσοδα από ενοίκια, τα οποία αναμένεται να επεκταθούν περαιτέρω.

Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,51% το 1ο 3μηνο 2022, +8μ.β. σε ετήσια βάση, με το σχέδιο μετασχηματισμού να συμβάλλει περαιτέρω στην παραγωγή τους.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 1ο 3μηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε €199 εκατ., μειωμένα κατά 6% ετησίως και -11% τριμηνιαίως. Αντίστοιχα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν 6% ετησίως στα €91 εκατ., καθώς σε αυτές αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Στις 31 Μαρτίου 2022 το προσωπικό του ομίλου ανερχόταν σε 9.252 εργαζόμενους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εκ των οποίων οι 8.880 απασχολούνταν στην Ελλάδα, μειωμένοι κατά 986 ετησίως.

Επιπλέον, τα γενικά και διοικητικά έξοδα μειώθηκαν το 1ο 3μηνο 2022 κατά 7% ετησίως στα €82 εκατ, ενσωματώνοντας πληθωριστικές πιέσεις μέσω υψηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και συντήρησης. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση παρέμεινε σχεδόν σταθερός στο 50% το 1ο 3μηνο 2022 έναντι 47% πριν ένα χρόνο, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από NPEs.

Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Τα κέρδη προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους εξαιρουμένων εσόδων από τόκους ληξιπρόθεσμων δανείων και προμήθειες μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα) ανήλθαν σε €161 εκατ. το 1ο 3μηνο 2022, 72% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση της απομείωσης των δανείων.

Το 1ο 3μηνο 2022 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €44 εκατ., στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο 3μηνο, λόγω της μεγάλης μείωσης των NPEs το 2021, καθώς και της σημαντικής βελτίωσης νέων εισροών σε ΝPEs. Απομειώσεις ύψους €152 εκατ. το 1ο 3μηνο 2022 σχετίζονται με τις προβλέψεις αναφορικά με σενάριο πώλησης του χαρτοφυλακίου ΝPΕ Sunrise 3, καθώς και με προβλέψεις σχετικά με το έργο Solar και άλλες προσαρμογές.

Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων παρέμεινε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του προηγούμενου τριμήνου, στις 50 μ.β. κατά το 1ο 3μηνο 2022, από 110 μ.β. ένα χρόνο πριν.

Το προ φόρων αποτέλεσμα το 1ο 3μηνο 2022 διαμορφώθηκε σε κέρδη €542 εκατ., ενώ το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε κέρδος €416 εκατ. Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου ανήλθε σε κέρδος €521 εκατ. το 1ο 3μηνο 2022, από ζημία €404 εκατ. ένα χρόνο πριν.

Βασικά στοιχεία ισολογισμού

Οι καταθέσεις πελατών παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα στα €54,9 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2022, αυξημένες κατά 9% σε ετήσια βάση, αν και υποχώρησαν κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, λόγω εποχικότητας. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται ετησίως και διαμορφώθηκε στις 6μ.β. έναντι 10μ.β. το 1ο 3μηνο 2021, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο το 4ο 3μηνο 2020.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα παρέμεινε στα €14,5 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2022, αμετάβλητη σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2021. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 211%. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 64% στο τέλος Μαρτίου 2022.

Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών μειώθηκαν στα €37,1 δισ. έναντι €47,9 δισ. στα τέλη Μαρτίου 2022, λόγω της σημαντικής μείωσης ΝPEs που πραγματοποιήθηκε το 2021. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου ανήλθαν σε €35,0 δισ. στις 31 Μαρτίου 2022, ενώ οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €1,7 δισ. το 1ο 3μηνο 2022, αποτυπώνοντας την πιστωτική ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις (μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις).

Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών του Μαρτίου 2022 περιλαμβάνει €6,2 δισ. από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων NPE που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2.

Το απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα €4,7 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2022, -€0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, λόγω οργανικής μείωσης, ενώ ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με έναν χρόνο πριν (€22,1 δισ.). Ο δείκτης NPE παρέμεινε στο επίπεδο του προηγούμενου τριμήνου (12,6%), σημαντικά χαμηλότερος από το 46,2% τον Μαρτίου του 2021, κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS) και των συναλλαγών NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους €16,8 δισ.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded Common Equity Tier 1 (CET1) του ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2022 διαμορφώθηκε στο 9,8%, ενώ σε επίπεδο pro-forma (προσαρμοσμένο για την αναμενόμενη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού λόγω της αποαναγνώρισης τιτλοποίησης χαρτοφυλακίων ναυτιλιακών και leasing ΝPΕs) ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 10,0%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ