Νέα
  • ΓΔ: 912.33 +0.05%
  • Τζίρος: 277,61 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Φ. Καραβίας: Παραμένουμε σε τροχιά διανομής μερίσματος φέτος

Πηγή: Eurokinissi

Σε τροχιά εκπλήρωσης της βασικής δέσμευσης για απόδοση ιδίων κεφαλαίων 10% ήδη από φέτος και για διανομή μερίσματος από τα κέρδη του τρέχοντος έτους βρίσκεται η Eurobank, που παρά τις νέες αντιξοότητες παραμένει και σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων που είχε θέσει σε όλους τους τομείς, όταν πριν από 14 μήνες παρουσίασε το τριετές επιχειρησιακό της πλάνο.

Η Eurobank που σήμερα έχει τον χαμηλότερο δείκτη ΝPE από τις τέσσερις συστημικές τράπεζας, στο 6% στο τέλος Μαρτίου 2022, έναντι 6,8% στο τέλος του 2021, διατηρεί την εκτιμήση σε ότι αφορά τη δημιουργία νέων «κόκκινων» στα 400 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χρονιάς, αν και στην αρχή της χρονιάς ο σχηματισμός των νέων NPEs ήταν αρνητικός.

Εκτίμηση μας είναι, είπε στους αναλυτές ο διευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραβίας ότι τον Ιούνιο ο σχηματισμός θα είναι ελάχιστα θετικός καθώς μέχρι στιγμής η κουλτούρα πληρωμών δεν έχει πληγεί. Σημειώνεται ότι τα συνολικά ΝPEs υποχωρούν στα 2,5 δις ευρώ, μειωμένα σε κατά 3,4 δις ευρώ σε ετήσια βάση ή 700 εκ. ευρώ μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε από 69,2% στο τέλος του 2021 σε 71,5%.

Αν και ο πληθωρισμός και υψηλές τιμές της ενέργειας και των τροφίμων θα περιορίσουν το διαθέσιμο εισόδημα, ο CEO της Eurobank εκτιμά ότι οι καταθέσεις που παραμένουν στα ίδια επίπεδα, η μείωση της ανεργίας και τα κρατικά μέτρα στήριξης λειτουργούν υποστηρικτικά. Και αυτός είναι ο λόγος που η διοίκηση της τράπεζας διατηρεί την αρχική της εκτίμηση.

«Επιλέγουμε να είμαστε προσεκτικοί και συντηρητικοί» ανέφερε ο Φ.Καραβίας.

Αναφορικά με τις διεθνείς δραστηριότητες της τράπεζας  με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 47 εκατ. ευρώ (από 32 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα) , ο Φ.Καραβίας εκτίμησε ότι  παρά την έκθεση σε Ρωσία και Ουκρανία κυρίως της Κυπρου  που τα προηγούμενα χρόνια το 25% των τουριστών προερχόταν από τις δύο χρόνια  τα έσοδα δεν θα χειρότερα από άλλες χρονιές ενώ  εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη Βουλγαρία.

Για το ενδεχόμενο αύξηση του ποσοστού στη Εurobank στην Ελληνική Τράπεζα πάνω από το 12,6% ο Φ. Καραβίας  είπε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση ή συζήτηση

Σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας στο επίκεντρο της τράπεζας είναι ο τουρισμός, με τον CEO να εκτιμά ότι τα έσοδα θα αγγίξουν τα επίπεδα του 2019, η ενέργεια, η ναυτιλία και τα αναπτυξιακά έργα. Οι επιδόσεις, σε ότι αφορά τις εκταμιεύσεις νέων δανείων στο πρώτο τρίμηνο ύψους 2,3 δις ευρώ προμηνύει ισχυρές επιδόσεις για το σύνολο της χρονιάς.  

Τα οικονομικά αποτελέσματα

▪ Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,4% έναντι του Α΄ Τριμήνου 2021 και διαμορφώθηκαν σε €339εκ., από €335εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

▪ Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 24,7% σε €123εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τη Διαχείριση Περιουσίας και τις Υπηρεσίες Καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 63 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού, έναντι 58 μονάδων βάσης το Α΄ Τρίμηνο 2021.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,7% σε €462εκ. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν σε €240εκ., από €13εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2021, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 57,4% σε €703εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022.

▪ Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,0% στα €222εκ. λόγω των εργασιών στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 0,3%. Ο δείκτης κόστους-εσόδων μειώθηκε σε 31,6%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών εσόδων.

▪ Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 10,4% στα €240εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υπερδιπλασιάστηκαν στα €481εκ.

▪ Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €62εκ. και αντιστοιχούσαν σε 63 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε €178εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022, από €87εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2021.

▪ Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €404εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €305εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022.

▪ Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €47εκ. τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, από €32εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 13,1% και ανήλθαν σε €68εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 45,4% σε €57εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022. Το 48% περίπου των καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία και το 43% από αυτές στην Κύπρο.

▪ Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 6,0%5 στο τέλος Μαρτίου 2022, από 6,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, με τα συνολικά NPEs να υποχωρούν στα €2,4δισ. ή €0,7δισ.  μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε από 69,2% στο τέλος του 2021 σε 71,5%5.

▪ Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 14,0% και 16,5% αντίστοιχα στο τέλος του Α΄ Τριμήνου 2022. Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικά υψηλότεροι των αντίστοιχων ελαχίστων εποπτικών ορίων για το 2022 (TSCR) 6,2% και 11,0%. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκε σε 13,6%.

▪ Στο τέλος του Α΄ Τριμήνου 2022, το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €40,6δισ. και το σύνολο του ενεργητικού σε €77,2δισ.

▪ Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €2,3δισ. τους τρεις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά κατά €0,4δισ. το Α΄ Τρίμηνο και €0,7δισ. το Α΄ Τετράμηνο 2022. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €41,2δισ. στο τέλος Μαρτίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους €5,1δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €22,7δισ., τα στεγαστικά σε €10,1δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,3δισ.

▪ Οι καταθέσεις πελατών υποχώρησαν κατά €0,7δισ. το Α΄ Τρίμηνο, αυξήθηκαν όμως κατά €1,2δισ. τον Απρίλιο. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 74,9% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 151,3% το Α΄ Τρίμηνο 2022.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ