Νέα
  • ΓΔ: 903.25 -0.08%
  • Τζίρος: 71,53 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Αttica Bank: Στις 5 Ιουλίου «κληρώνει» για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Με το ποσό της δρομολογούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) να μην έχει ακόμα καθοριστεί, καθώς εκκρεμεί η αξιολόγηση των τιτλοποιήσεων από την DBRS, θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουλίου η τακτική γενική συνέλευση της Attica Bank, με ένα από τα θέματα να είναι αυτό της εξουσιοδότησης του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας για την AMK, που δρομολογείται και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο.

Ετσι, εκτιμάται ότι η συνέλευση των μετόχων θα εγκρίνει το εύρος, τις παραδοχές με βάση τις οποίες θα οριστεί το εύρος και όχι συγκεκριμένο ποσό.

Τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι τα απαιτούμενα κεφάλαια θα ξεπεράσουν τα 326 εκατ. ευρώ που είχαν αρχικά υπολογιστεί, ώστε να εξυγιανθεί η τράπεζα και να επαναϊδιωτικοποιηθεί όπως προβλέπει η συμφωνία ΤΧΣ και Εllington/TMEΔΕ.

Ποια θέματα θα αποφασιστούν

Στην ίδια γενική συνέλευση προβλέπονται ως θέματα η ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 («DTC»), σχηματισμός ειδικού αποθεματικού, δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Επίσης, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κατ' άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4548/2018, αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της τράπεζας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας.

Οπως αναφέρεται στην εισήγηση του ΔΣ της τράπεζας προς τη γενική συνέλευση, «με την ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του άνω νόμου, όπως τροποποιημένος ισχύει, γίνεται μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.
Το ποσό της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης προσδιορίζεται δια του πολλαπλασιασμού του συνολικού ποσού της οριζόμενης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά εμφανίζονται στις εκάστοτε ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας, οι οποίες έχουν συνταχθεί για το οικείο φορολογικό έτος, μη συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της λογιστικής ζημίας χρήσης [Φορολογική Απαίτηση = Ποσό Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης οικονομικών καταστάσεων X λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης/(ίδια κεφάλαια - Λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης] και ανέρχεται σε € 22.817.998,42».

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ