Νέα
  • ΓΔ: 1031.97 +0.46%
  • Τζίρος: 90,89 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Αlpha Aστικά Ακίνητα: Στην τελική ευθεία το Project Skyline - Μέρισμα 3,42 ευρώ ανά μετοχή

Tην έγκριση διανομής μερίσματος ύψους 3,42 ευρώ ανά μετοχή, στοχεύοντας στον εξορθρολογισμό της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας προς όφελος των μετόχων της και πώληση των ακινήτων στο πλαίσιο του project Skyline που μπαίνει στην τελική ευθεία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της Alpha Αστικά Ακίνητα (ΑΑΑ).

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου θα κληθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που έχει η ΑΑΑ στη κατοχή της, συνολικής αξίας 62,6 εκατ. ευρώ προς τις εταιρείες  του ομίλου της Αlpha Bank, ώστε να επικεντρωθεί αποκλειστικά και να αξιοποιήσει τη συσσωρευμένη εμπειρία της στη δραστηριότητα διαχείρισης ακινήτων.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της Γ.Σ οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου 24 ακινήτων της Alpha Αστικά Ακίνητα, προς εταιρείες του Ομίλου της Αlpha Bank, έναντι συνολικού τιμήματος πληρωτέου σε μετρητά 43.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, δρομολογείται και η πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Chardash Trading E.O.O.D., θυγατρικής της ΑΑΑ στη Βουλγαρία, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, ως μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο, ακίνητο το οποίο βρίσκεται στη Σόφια Βουλγαρίας, προς την «ALPHA GROUP REAL ESTATE LIMITED», εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank, έναντι τιμήματος 19.600.000 ευρώ.

Πλην του ακινήτου στη Βουλγαρία, όλα τα υπόλοιπα ακίνητα, θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank και, κατόπιν, οι εταιρείες αυτές θα πωληθούν στον στρατηγικό εταίρο του Project Skyline. Υπενθυμίζεται πως η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακήρυξε στις 21.07.2022 προτιμητέο επενδυτή την κοινοπραξία Dimand A.E. και Premia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., με την οποία έχει εισέλθει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων, με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας τους προσεχείς μήνες.

Η ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής, αποτελεί το πλέον αποφασιστικό βήμα για τον μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα σε μία εταιρεία παροχής αμιγώς υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, προκειμένου να αξιοποιήσει στο έπακρο τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου του real estate.

Η Εταιρεία θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας της στην αγορά υπηρεσιών για όλο τον κύκλο ζωής των ακινήτων (π.χ., εκτιμήσεις, advisory, διαχείριση, property και facility management, data analytics, έρευνα αγοράς, προώθηση, κ.λπ.). Η Εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της εντός και εκτός Ομίλου, με έμφαση στην ενίσχυση των εργασιών προς τρίτους Πελάτες, με σκοπό την αύξηση του πελατολογίου της και του αριθμού των έργων που αναλαμβάνει. Ήδη έχει υλοποιηθεί η ενσωμάτωση στην ΑΑΑ της σχετικής δραστηριότητας της, επίσης θυγατρικής του Ομίλου, Alpha Διαχειρίσεων Ακινήτων και Επενδύσεων («AREMI»), η οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αύξηση του κύκλου εργασιών από παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων τρίτων.

Περαιτέρω, η ΑΑΑ αναμένεται να ωφεληθεί από τη σύναψη μακροπρόθεσμης σύμβασης διαχείρισης ακινήτων στο πλαίσιο της συναλλαγής Skyline, ενώ βρίσκεται σε προνομιακή θέση προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις προοπτικές που ανοίγονται από:

  • την αυξημένη ανάγκη διαχείρισης των ρευστοποιημένων εξασφαλίσεων που ανακτώνται από τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων,
  • επενδύσεις που δρομολογούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,
  • τα μεγάλα έργα αστικής ανάπλασης που βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού ή υλοποίησης, όπως, ενδεικτικά, η Διπλή Ανάπλαση του Βοτανικού, και- τις σχεδιαζόμενες Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Σε ότι αφορά την Αlpha Αστικά Ακίνητα, σκοπεύει να εξορθολογήσει τους σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων που απασχολεί, αναπροσαρμόζοντας την κεφαλαιακή της διάρθρωση ως προς το μέγεθος των ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιεί, καθώς με τον Μετασχηματισμό της και τη μεταβολή του εύρους των εργασιών της, εκλείπει πλέον η ανάγκη για συσσώρευση κεφαλαίων με σκοπό την εξεύρεση και εκμετάλλευση καταλλήλων ευκαιριών για επένδυση σε ακίνητα και ενίσχυση του σχετικού χαρτοφυλακίου.

Μέρισμα 3,42 ευρώ

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 47.880.000 ευρώ, ήτοι 3,42 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο έχει υπολογισθεί επί του συνόλου των φορολογηθέντων κερδών – με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης - της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της Εταιρείας και της πώλησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, η Εταιρεία προτίθεται να υποβάλλει προς τους Μετόχους της, πρόταση για τη διάθεση των κεφαλαίων που θα προέλθουν από την πώληση του εν λόγω χαρτοφυλακίου ακίνητων προς τον σκοπό περαιτέρω βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.

Η διανομή του μερίσματος προτείνεται να πραγματοποιηθεί ως εξής:

  • Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
  • Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας «Σ.Α.Τ») (record date) ορίζεται η Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.
  • Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομήτου μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022. Η καταβολή θα γίνει από την πληρώτρια τράπεζα «ALPHA BANK Α.Ε.».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ