Νέα
  • ΓΔ: 1041.51 +0.82%
  • Τζίρος: 118,32 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Τρ. Πειραιώς: Πρόγραμμα εθελούσιας για 700 εργαζομένους - Οι όροι και οι αποζημιώσεις

Πηγή: Eurokinissi

«Ανοιξε» σήμερα το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Tράπεζας Πειραιώς που, όπως είχε γράψει η «Η», προβλέπει ανώτατο όριο αποζημίωσης τις 160.000 ευρώ, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20.000 ευρώ και έχει στόχο την αποχώρηση 700 εργαζομένων, ώστε μέχρι το 2025  ο αριθμός των υπαλλήλων να μειωθεί στους 6.000 από 8.500 που είναι σήμερα.

Το πρόγραμμα θα τρέξει μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2022 ωστόσο όσοι υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 5 Οκτωβρίου θα λάβουν προσαύξηση 5% στην αποζημίωση τους.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται στους εργαζόμενους της τράπεζας Πειραιώς επηρεάζονται άμεσα από αλλαγές στο λειτουργικό μοντέλο ή/και οργανωσιακές αλλαγές, ή/και απασχολούνται σε δραστηριότητες που τείνουν να μειώνονται ή να καταργούνται.

Οι εργαζόμενοι που θέλουν να αποχωρήσουν έχουν δύο επιλογές: αυτή της άμεσης αποχώρησης και αυτή της μακροχρόνιας άδειας μετ’ αποδοχών 2 ετών  λαμβάνοντας εφαπαξ ποσό πριν και μετά την έναρξη της άδειας τους. 

Αναλυτικά οι όροι του προγράμματος

1.   Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται από την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

2.   Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Η συμμετοχή των εργαζομένων στο παρόν Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης είναι προαιρετική. Κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να προβεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μόνο οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου / έμμισθης εντολής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν συμπληρώσει 5ετή συνεχόμενη  υπηρεσία στον Όμιλο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

3.   Εξαιρούνται ρητώς από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που κατά την 31η Αυγούστου 2022:

•   Είχαν επίπεδο ευθύνης Executive General Manager ή General Manager

•   Είχαν ρόλο Συμβούλου Διοίκησης

•   Απασχολούνταν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή οι απασχολούμενοι με άλλες συμβατικές σχέσεις όπως στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, ή  όσοι αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, ή όσοι ανήκουν στο προσωπικό εξωτερικών συνεργατών συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου στην Τράπεζα προσωπικού της P.D.Services

•   Απασχολούνταν στις παρακάτω Μονάδες Διοίκησης:

-  Group Technology

-  Agricultural BankingCommercial Banking, Investment Banking, Large Corporate, Structured & Shipping Finance

-  Οργάνωση & Ποιότητα Λειτουργίας Ομίλου

-  Group Data Management & Analytics

-  Customer Value Management

-   Transformation & Business Strategy

-   Corporate & Shipping Credit

-   Είχαν τους παρακάτω ρόλους:

-   Personal Banking Officer

-   Small Business & Professional Officer

-   Private Banker

-   Private Banking Center Leader

Επιπλέον από τη Μονάδα του Group Risk Management, εξαιρούνται όσοι ρόλοι εμπλέκονται άμεσα σε ασκήσεις προσομοίωσης κρίσης και σε διαγνωστικούς ελέγχους

•   Απασχολούνταν στα Καταστήματα των νησιών Αργοσαρωνικού και στους Νομούς Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Κυκλάδων, Λέσβου, Λευκάδος, Σάμου, Χίου και Κεφαλληνίας.

•   Απασχολούνταν στα παρακάτω Τμήματα Διοίκησης:

-  Υπηρεσίες Καθαριότητας

-   Υπηρεσίες Ασφάλειας

Ρητά εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που έχουν προβεί σε πράξεις, παραλείψεις ή έχουν επιδείξει εν γένει συμπεριφορές, που δύνανται να αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας/ σχέσης έμμισθης εντολής.

Δικαίωμα συμμετοχής, ανεξαρτήτως Μονάδας / Καταστήματος / Νομού και θέσης εργασίας – δηλαδή ΔΕΝ εμπίπτουν στην ανωτέρω ενότητα των εξαιρέσεων -  έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι γεννημένοι πριν από την 1η Ιανουαρίου 1963 και έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας στην Τράπεζα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Οι όροι της παρούσας δεν αποτελούν δεσμευτική πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης, αλλά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Σημειώνουμε ότι η Τράπεζα θα εξετάσει κάθε αίτηση. Παραμένει στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να την αποδεχθεί ή όχι, κατά την ελεύθερη κρίση της, καθώς επίσης και να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή για τη λύση της εργασιακής σχέσης και σύμβασης / σχέσης έμμισθης εντολής, που συμφωνείται, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τις υπηρεσιακές και λειτουργικές της ανάγκες.

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, εφόσον υποβληθεί, δεν επιδέχεται ανάκληση και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζομένου / δικηγόρου όλων των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.

4.   Αποζημίωση

Επιλογές Προγράμματος

ΕΠΙΛΟΓΗ 1:  Άμεση Αποχώρηση

Α. Κριτήρια υπολογισμού αποζημίωσης

I.    Ηλικία και Υπηρεσία

Στους Πίνακες 1 και 2, που ακολουθούν, εμφανίζεται ο αριθμός των μικτών μισθών (με βάση υπολογισμού το μικτό μηνιαίο μισθό Δεκεμβρίου 2021), που δικαιούται να λάβει ο εργαζόμενος, σύμφωνα με το εύρος ηλικίας του (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022) και το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης που προκύπτει από το εύρος υπηρεσίας στον Όμιλο (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022).

II.    Πρoσαύξηση Μικτών Μισθών

Για τους εργαζόμενους, οι οποίοι κατά την 31η Αυγούστου 2022 απασχολούνταν αντίστοιχα σε Μονάδες Διοίκησης / Δίκτυο Καταστημάτων, προβλέπεται προσαύξηση μικτών μηνιαίων μισθών1 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το κριτήριο (Ι), ως εξής:

α.   Για τις Μονάδες Διοίκησης

·         Ηλικία έως 45 έτη2 : δυο (2) μικτοί μηνιαίοι μισθοί

·         Ηλικία από 46 έτη2 και άνω : τέσσερις (4) μικτοί μηνιαίοι μισθοί

β.   Για το Δίκτυο Καταστημάτων

·         Ηλικία έως 43 έτη2 : δυο (2) μικτοί μηνιαίοι μισθοί

·         Ηλικία από 44 έτη2 και άνω : τέσσερις (4) μικτοί μηνιαίοι μισθοί

III.   Επιπλέον Μικτοί Μισθοί σε συγκεκριμένες Μονάδες και Καταστήματα

Για τους εργαζόμενους, οι οποίοι κατά την 31η Αυγούστου 2022 απασχολούνταν αντίστοιχα στις Μονάδες Διοίκησης του Πίνακα 3.  και στα Καταστήματα του Δικτύου συγκεκριμένων Νομών του Πίνακα 4. προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση τριών (3) μικτών μηνιαίων μισθών1 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) και (ΙΙ), ως εξής:

IV.       Τέκνα

Για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα προβλέπεται προσαύξηση ενός (1) μικτού μηνιαίου μισθού1 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι), (ΙΙ) και (ΙII), για κάθε τέκνο (ανεξαρτήτου ηλικίας) κατά την 31η Αυγούστου 2022.

V.      Πλασματικά Έτη Κοινωνικής Ασφάλισης

α. Ηλικιακό εύρος από 50 έως 54 έτη 

Για τους εργαζόμενους οι οποίοι ανήκουν στο ηλικιακό εύρος 50 - 54 ετών2, προβλέπεται προσαύξηση ποσού € 10.000 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) έως και (IV), για την πληρωμή αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης ή/και για αυτασφάλιση.

β. Ηλικιακό εύρος από 55 έτη και άνω 

Για τους εργαζόμενους οι οποίοι ανήκουν στο ηλικιακό εύρος 55 ετών και άνω2 , προβλέπεται προσαύξηση ποσού € 15.000 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) έως και (IV), για την πληρωμή αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης ή/και για αυτασφάλιση.

Β.  Φόρος

Στο ποσό που θα προκύπτει από το συνυπολογισμό των κριτηρίων (I) έως και (V), θα προστίθεται ο φόρος που αναλογεί και το τελικό άθροισμα θα αποτελεί το συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης του Προγράμματος.

Συνεπώς, στο  συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης θα υπολογίζεται ο φόρος που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και το αντίστοιχο καθαρό ποσό.

Γ. Πριμοδότηση Υποβολής Αιτήσεων 1ης Περιόδου

Οι εργαζόμενοι που θα αιτηθούν την ένταξή τους στο Πρόγραμμα έως και την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022, θα λάβουν το συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των σημείων Α και Β προσαυξημένο κατά 5%. 

Δ. Καταβολή & Όρια Ποσού Αποζημίωσης Άμεσης Αποχώρησης

Η καταβολή του ποσού της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί με την αποχώρηση του εργαζόμενου και κατά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης (άθροισμα σημείων Α,Β,Γ) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των € 20.000, ούτε να υπερβαίνει το ποσό των € 160.000.

ΕΠΙΛΟΓΗ 2:  Αποχώρηση με Μακροχρόνια Άδεια

Παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να επιλέξει να συμμετέχει σε Μακροχρόνια Άδεια δύο (2) ετών μετ’ αποδοχών, όπως διευκρινίζεται κατωτέρω, λαμβάνοντας και εφάπαξ ποσό πριν από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας.

Κατά το χρονικό διάστημα της Μακροχρόνιας Άδειας ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην Τράπεζα και δικαιούται να απασχοληθεί σε άλλη εργασία. Κατά τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της Μακροχρόνιας Άδειας η εργασιακή σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Α. Υπολογισμός Ποσών Μακροχρόνιας Άδειας

Οι εργαζόμενοι θα λάβουν συνολικά τα ακόλουθα: 

I.    Εφάπαξ Μικτό Ποσό το οποίο ισούται με το 50% του ποσού που ο εργαζόμενος θα λάμβανε στην περίπτωση της Άμεσης Αποχώρησης (Επιλογή 1 για τα σημεία Α έως Δ). Στο εφάπαξ μικτό ποσό θα υπολογίζεται ο αναλογούν φόρος που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και το αντίστοιχο καθαρό ποσό.

II.   Στην περίπτωση επιλογής Μακροχρόνιας Άδειας διάρκειας δύο (2) ετών θα καταβάλλεται μηνιαίως ποσό, που αντιστοιχεί στο :

60% του μικτού μηνιαίου μισθού όπως είχε διαμορφωθεί το Δεκέμβριο 2021, για τους εργαζόμενους που ανήκουν στα ηλικιακά εύρη μέχρι 39 ετών, καθώς και από 40 έως 49 ετών.

70% του μικτού μηνιαίου μισθού όπως είχε διαμορφωθεί το Δεκέμβριο 2021, για τους εργαζόμενους που ανήκουν στο ηλικιακό εύρος 50 ετών και άνω.

Ειδικά για τους εργαζόμενους που ανήκουν στο ηλικιακό εύρος 50 ετών και άνω:

Δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος της Μακροχρόνιας Άδειας, για τρία (3), τέσσερα (4) ή πέντε (5) έτη, με αντίστοιχο επιμερισμό του συνολικού μικτού ποσού, που αναλογεί στη Μακροχρόνια Άδεια διάρκειας δύο (2) ετών και ισόποσες μηνιαίες καταβολές, κατά την 3ετή, την 4ετή, ή την 5ετή χρονική διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας.

Β. Καταβολή & Όρια Ποσών Μακροχρόνιας Άδειας

Το Εφάπαξ Μικτό Ποσό (50% της Επιλογής 1) θα καταβληθεί μια ημέρα πριν από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας. Το άθροισμα του Εφάπαξ Μικτού Ποσού (Ι), των καταβαλλόμενων μηνιαίων μικτών ποσών και των ποσών των εργοδοτικών εισφορών της περιόδου Μακροχρόνιας Άδειας (ΙΙ), δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των € 180.000.

Στην περίπτωση που το σύνολο (I και ΙΙ) ξεπερνά το ανωτέρω όριο, θα προσαρμόζεται κατάλληλα το καταβαλλόμενο μηνιαίο μικτό ποσό (II) ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας που έχει επιλεχθεί.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ