Νέα
  • ΓΔ: 1217.86 +0.72%
  • Τζίρος: 79,82 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Καμπανάκια Ενρία (SSM): Σταθερές οι τράπεζες αν δεν «παγιδευτούν» με τις αυξήσεις επιτοκίων

Επιστολή - καμπανάκι για τους κινδύνους του κορονοϊού σε 128 τράπεζες της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων ελληνικών / Πηγή: AP Images
Ο επικεφαλής της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, Αντρέα Ενρία

Η αύξηση των επιτοκίων και η ποσοτική σύσφιξη απαιτούν από τις τράπεζες να επικεντρωθούν στους κινδύνους ρευστότητας και χρηματοδότηση καθώς σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν εξαπίνης, προειδοποίησε ο επικεφαλής του SSM,Αντρέα Ενρία, παρουσιάζοντας την Ετήσια Εκθεση Τραπεζικής Εποπτείας.

Ο επικεφαλής του εποπτικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπογράμμισε ότι οι τράπεζες της ευρωζώνης είναι σταθερές, όμως δεν μπορούν να στηρίζονται πλέον στην άντληση φθηνής ρευστότητας ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις πηγές χρηματοδότησης καθώς κινδυνεύουν να παγιδευτούν από την αύξηση των επιτοκίων και προειδοποίησε για πιθανό πλήγμα στα κεφάλαια των τραπεζών.

Υπογράμμισε εξάλλου ότι «δεν υπάρχει άμεση ανάγνωση των γεγονότων των ΗΠΑ σε σημαντικές τράπεζες της ευρωζώνης καθώς «πρώτα και κύρια, αυτό συμβαίνει επειδή οι τράπεζες που εποπτεύουμε δεν παρουσιάζουν τα ακραία χαρακτηριστικά του ακραίου επιτοκιακού κινδύνου και την κυρίαρχη εξάρτηση από μια συγκεντρωμένη, ανασφάλιστη καταθετική βάση – αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί "επιχειρηματικό μοντέλο SVB". Οι τράπεζες μας λειτουργούν γενικά με μια πιο διαφοροποιημένη πελατειακή βάση.»

 Σε κάθε περίπτωση, οι τράπεζες θα πρέπει να υιοθετήσουν ορθές και συνετές πρακτικές οικομετρικών εκτιμήσεων για τη διαχείριση η διαχείριση ενεργητικού και παθητικού τους, προκειμένου να αναγνωρίζουν τις μεταστροφές των προτιμήσεων και της συμπεριφοράς των καταναλωτών όταν αλλάζει το καθεστώς επιτοκίων. Πρέπει επίσης να παρακολουθούν προσεκτικά τους κινδύνους που απορρέουν από τα παράγωγα αντιστάθμισης κινδύνου.

Σύμφωνα με την Εκθεση Εποπτείας, ο δείκτης μόχλευσης για το σύνολο των Σημαντικών Ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο γ’ τρίμηνο του 2022, διαμορφώθηκε σε 5,2%, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγράψει από την έναρξη της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας, αλλά σαφώς υψηλότερος από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα αποθέματα ασφαλείας.

Η τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ αξιολογεί και παρακολουθεί συνεχώς τους κινδύνους και τις ευπάθειες που απειλούν τα ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της.

Το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης που απεικονίζεται στο SREP διαμορφώνει και τις εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για το διάστημα 2023-2025, χωρίς η έκθεση να έχει λάβει υπόψη της τα πρόσφατα συμβάντα.

Οι εποπτικές προτεραιότητες προωθούν την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια του εποπτικού προγραμματισμού προκειμένου να γίνει αποδοτική η κατανομή των πόρων.

Η γεωπολιτική διαταραχή από τον Φεβρουάριο του 2022 και οι άμεσες μακροχρηματοπιστωτικές επιπτώσεις της με τη μορφή αυξημένων τιμών ενέργειας και των βασικών εμπορευμάτων, που οδήγησαν στην άνοδο του πληθωρισμού, αύξησαν τις αβεβαιότητες σχετικά με την οικονομία.

Σε αυτό το δυσμενές και αβεβαίο περιβάλλον, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ, επικαιροποίησε τις στρατηγικές προτεραιότητές της για την περίοδο 2023‑25. προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι καθώς και ορισμένες πιο διαρθρωτικές προκλήσεις

Ειδικότερα, θα ζητηθεί από τα εποπτευόμενα ιδρύματα:

A. Nα ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους στις άμεσες επιπτώσεις των μακροχρηματοπιστωτικών και γεωπολιτικών διαταραχών

B. Nα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και να ενισχύσουν τις ικανότητες στρατηγικής καθοδήγησης των οργάνων διοίκησης και

Γ. Να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ως προς την πρώτη προτεραιότητα διαπιστώθηκε έλλειψη στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης και αδυναμίες στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου

Ως προς τη δεύτερη επίσης διαπιστώθηκαν αδυναμίες στα μοντέλα διακυβέρνησης και τέλος πολύ μικρή πρόοδος στις ενέργειες για την κλιματική αλλαγή, ως προς την τρίτη δηλαδή προτεραιότητα

Οι τράπεζες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ανοιγμάτων σε ευπαθείς τομείς. Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι επίμονες αδυναμίες στη συγκεντρωτική καταγραφή και αναφορά κινδύνων.

Ειδική αναφορά γίνεται και στα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα (Attica Bank, Optima, Παγκρήτια) στις χώρες μέλη και δίνει οδηγίες εποπτείας σε όσα χαρακτηρίζει εποπτευόμενες οντότητες υψηλής επίδρασης για το 2023. 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ