Νέα
  • ΓΔ: 1413.26 -0.42%
  • Τζίρος: 104,62 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Επιταχύνεται η αποεπένδυση του ΤΧΣ - Σαφές ενδιαφέρον μεγάλων θεσμικών επενδυτών

Η θερμή υποδοχή του σχεδίου νέου στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα στέλνει μήνυμα για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενώ η διοίκηση της τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στον στόχο για την επανέναρξη των πληρωμών μερισμάτων, ξεκινώντας από τα κέρδη του 2023 μερίσματος ύψους 30 μονάδων βάσεως ή περίπου 20% επί των κερδών.

Η κερδοφορία της τράπεζα είναι συνεχώς βελτιούμενη και η ανανεωμένη εκτίμηση για απόδοση ενσώματων κεφαλαιων (RoTE) τοποθετείται για το 2023 στο 11%. Επίσης, η τράπεζα ενίσχυσε τους κεφαλαιακούς της δείκτες κατά περιπου 1 δισ. ευρώ ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2023, άνω του στόχου, μέσω εκδόσεων ομολόγων και συνθετικής τιτλοποίησης

Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Η τράπεζα θεσπίζει πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών σε ποσοστό 1,5% επί του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 35.000.000) σε τιμές 0,29-3 ευρώ που προτίθεται διαθέσει σε στελέχη προσωπικό του ομίλου καθώς η γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει και τη δωρεάν διάθεση ως 35.000.000 μετοχών σε βάθος τετραετίας.

«Έχοντας μιλήσει με πλήθος επενδυτών στις πάνω από 50 συναντήσεις που κάναμε ανά τον κόσμο, σας διαβεβαιώ ότι το ενδιαφέρον που εξέφρασαν ήταν σαφές. Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένης της δέσμευσης της Κυβέρνησης για την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις Ελληνικές τράπεζες, είμαστε σε εξαιρετική θέση για να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή για την Alpha Bank, με ισχυρή ανταπόκριση από την αγορά», υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, από το βήμα της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Ενώ σε ότι αφορά τη μερισματική πολιτική τόνισε ότι «είμαστε αποφασισμένοι να τιμήσουμε την ιστορία μας ως η μοναδική εισηγμένη εταιρία του Χρηματιστηρίου Αθηνών που έχει διανείμει μερίσματα στους μετόχους τους αδιαλείπτως για σχεδόν 60 χρόνια, από το τέλος του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι την έναρξη της οικονομικής κρίσης.» Οικοδομώντας στην παρακαταθήκη της Τράπεζας και τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, αλλά και στον δυναμισμό των οικονομιών των χωρών που διατηρούμε παρουσία, ο κ. Ψάλτης, απευθυνόμενος στους μετόχους εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το νέο στρατηγικό σχέδιο «θα μας επιτρέψει να ανταμείψουμε την εμπιστοσύνη σας.»

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της Alpha Bank για το 2023-2025 και οι στόχοι του, η ηγετική θέση της Τράπεζας στην επιχειρηματική τραπεζική, οι ενισχυμένοι δείκτες κεφαλαίου και ρευστότητας, η επανεκκίνηση της μερισματικής πολιτικής από τα κέρδη του 2023 και η πρόθεση της Διοίκησης για περαιτέρω ανταμοιβή των Μετόχων, αποτέλεσαν τους κύριους πυλώνες της ομιλίας του Β. Ψάλτη, ο οποίος, παράλληλα, παρουσίασε όλα τα ποιοτικά στοιχεία που διαφοροποιούν την Τράπεζα, όπως το νέο πλαίσιο εξέλιξης του προσωπικού, τις υψηλές επιδόσεις του Ομίλου στα θέματα ESG και, βεβαίως, τον νέο σκοπό της Τράπεζας που προσδιορίζει πλέον το σύνολο της λειτουργίας της.

Ως προς τα οικονομικά μεγέθη, τη συνεχώς βελτιούμενη εικόνα κερδοφορίας που παρουσιάζει η Τράπεζα ενισχύει και η ανανεωμένη εκτίμηση για Απόδοση Ενσώματων Κεφαλαίων (RoTE) της τάξης του 11% για το 2023, όπως είπε κατά την ομιλία του ο CEO του Ομίλου. Ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε εκτενώς στο νέο στρατηγικό πλάνο της Τράπεζας, σχολιάζοντας ότι έτυχε θερμής υποδοχής από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. «Έχοντας μιλήσει με πλήθος επενδυτών στις πάνω από 50 συναντήσεις που κάναμε ανά τον κόσμο, σας διαβεβαιώ ότι το ενδιαφέρον που εξέφρασαν ήταν σαφές. Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένης της δέσμευσης της Κυβέρνησης για την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις Ελληνικές τράπεζες, είμαστε σε εξαιρετική θέση για να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή για την Alpha Bank, με ισχυρή ανταπόκριση από την αγορά», υπογράμμισε ο CEO του Ομίλου.

Επανέναρξη πληρωμών μερισμάτων

Ο CEO της Αlpha Bank αναφέρθηκε στην φιλοδοξία της διοίκησης για επανέναρξη των πληρωμών μερισμάτων από τα κέρδη του 2023, ύψους 30 μονάδων βάσης, εν αναμονή της έγκρισης από τις εποπτικές αρχές σημειώνοντας ότι ως το 2024 αναμένεται μέση ετήσια αύξηση κερδών που θα υπερβαίνει το 20% από τα επίπεδα του 2022, οδηγώντας την κερδοφορία σε επίπεδα άνω του 12% και δημιουργώντας συνολικά καθαρά κέρδη περί τα €2 δισ., επίδοση που, σε συνδυασμό με την απορρόφηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, οδηγεί σε αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας κατά €2,3 δισ.

«Μέρος αυτών, περίπου €900 εκατ., θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της οργανικής μας ανάπτυξης στη διάρκεια της περιόδου. Εντούτοις, το μεγαλύτερο μέρος – περίπου €1,4 δισ. – θα μας επιτρέψει να υπερβούμε σημαντικά τα ελάχιστα όρια κεφαλαίου που η Διοίκηση θεωρεί ως απαραίτητα για τη λειτουργία της Τράπεζας. Οφείλω, συνεπώς, να σημειώσω ότι βάσει του σχεδίου μας, έχουμε κάθε πρόθεση, σε συνεννόηση της τις ρυθμιστικές αρχές, να αυξήσουμε περαιτέρω το ποσό του κεφαλαίου που θα επιστραφεί στους Μετόχους μας, αναγνωρίζοντας εκείνους που πρωτίστως εμπιστεύθηκαν την προσπάθεια και τον Σκοπό μας» υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης, ζητώντας παράλληλα την έγκριση των Μετόχων για ένα πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο σε ορίζονται διετίας και πάντα υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών, δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 1,5% επί του μετοχικού κεφαλαίου σε τιμές ανά μετοχή που μπορούν να φθάσουν ακόμα και τα €3.

Κάνοντας έναν απολογισμό των επιτυχιών της Τράπεζας τα τελευταία χρόνια, ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στη δραστική μείωση των ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό, στην υψηλότερη πιστωτική επέκταση στο σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος που πέτυχε η Τράπεζα το 2022, στη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών επιχειρηματικής ανάπτυξης καθώς και στη δημιουργία του πλέον αποδοτικού μοντέλου λιανικής τραπεζικής. Υπογράμμισε δε πως χάρη σε αυτές οι επιτυχίες «θέσαμε τα θεμέλια για ισχυρή κερδοφορία, επιτυγχάνοντας απόδοση στα απασχολούμενα  εποπτικά κεφάλαια άνω του 15% στις εργασίες μας στην Ελλάδα», με το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας, στο τέλος το 2022, να έχει αγγίξει το 26% στις χορηγήσεις Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων και το 30% στα αμοιβαία κεφάλαια.

Β. Ράπανος: Ορόσημο η επενδυτική βαθμίδα, αλλά δεν είναι πανάκεια

O πρόεδρος της Alpha Bank κ. Βασίλης Ράπανος υπογράμμισε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο και «η τάση επιβράδυνσης της πιστωτικής επέκτασης μπορεί να ανατραπεί για την Ελλάδα» ως αποτέλεσμα των πόρων που αναμένεται να εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία, την αύξηση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων αλλά και της απόκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Ο κ. Ράπανος σημείωσε επίσης ότι «η επενδυτική βαθμίδα μπορεί να θεωρηθεί μεν ορόσημο, αλλά δεν είναι πανάκεια για τον περιορισμό του κινδύνου χώρας», προσθέτοντας πως κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας αποτελεί η προώθηση των μεταρρυθμίσεων και η αύξηση της αποτελεσματικότητας του κράτους. «Είναι πλέον καιρός να αρχίσει το κράτος να εμπιστεύεται τον πολίτη και αυτό μεσοπρόθεσμα θα οδηγήσει στο να εμπιστεύεται και ο πολίτης το κράτος»

Αναφέρθηκε δε και στην αύξηση των επιτοκίων χορηγήσεων των ελληνικών τραπεζών, τα οποία, όπως είπε, έχουν ισοσκελιστεί με εκείνα των ευρωπαϊκών τραπεζών, καθώς οι τελευταίες «έχουν αυξήσει τα επιτόκιά τους χορηγήσεων των νοικοκυριών από την αρχή του 2022, με ρυθμούς πολύ πιο έντονους από τις ελληνικές».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και στον καταλυτικό ρόλο που αναμένεται να παίξει ο τραπεζικός τομέας στη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα πράσινο μοντέλο οικονομίας, τονίζοντας ότι το γεγονός πως στην Ελλάδα κυριαρχούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις «δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη στην πράσινη μετάβαση και γενικότερα στη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία».

Διορισμοί στο ΔΣ 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Services and Holdings, ενέκρινε μεταξύ άλλων, τον διορισμό της κυρίας Diony Lebot και του κ. Παναγιώτη Παπάζογλου ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, αντικαθιστώντας τους Richard Gildea και Shahzad Shahbaz. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον διορισμό των νέων μελών, η Alpha Bank καθίσταται η τράπεζα με την υψηλότερη εκπροσώπηση γυναικών σε Διοικητικό Συμβούλιο ελληνικής τράπεζας, με το ποσοστό της γυναικείας παρουσίας να αυξάνεται πάνω από 40%.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ