Νέα
  • ΓΔ: 1446.92 -0.17%
  • Τζίρος: 83,48 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Stress Test: Ανθεκτικές οι τράπεζες της Ευρωζώνης σε ακραίες συνθήκες - Τι έδειξαν για τις ελληνικές

Επιτυχώς πέρασαν από τη βάσανο των stress test που πραγματοποίησαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) οι ελληνικές τράπεζες με βάση το δυσμενές – ακραίο σενάριο 3ετίας, με την Εθνική τράπεζα και τη Eurobank να συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ 70 τραπεζών, ενώ πάνω από τη βάση της πανευρωπαϊκής άσκησης είναι Πειραιώς και Αlpha Bank σε ότι αφορά τον δείκτη CET1.

Eιδικότερα οι κεφαλαιακοί δείκτες CET1 (fully loaded) στο δυσμενές σενάριο διαμορφώνονται:

  • Εθνική τράπεζα: 14,5% το 2025 από 15,8% (τρέχοντα επίπεδα)
  • Εurobank: 12,2% από 14%
  • Πειραιώς: 9,1% από 11,5% και
  • Alpha Bank: 8,9% από 11,9%
CET 1                  2022 ACTUAL 2025 βασικό 2023 δυσμενές 2024 δυσμενες    2025 δυσμενές
ALPHA BANK 11.9% 14.1% 7.8% 8.1% 8.9%
EUROBANK 14,40% 18% 11,20% 11,50% 12,20%
NBG 15,80% 21,60% 13,10% 13,60% 14,50%
PIRAEUS 11,50% 14,20% 8,40% 8,70% 9,10%


Σημείωση: Το δυσμενές σενάριο για τις ελληνικές τράπεζες προβλέπει σωρευτική μείωση του ΑΕΠ κατά 5,5% μέχρι το 2025, υποχώρηση στις τιμές κατοικιών κατά 6% και των εμπορικών ακινήτων κατά 17%.        

Ανθεκτική η Ευρωζώνη

Το τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης θα μπορούσε να αντέξει μια σοβαρή οικονομική ύφεση. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα του stress test, που κάλυψε 98 τράπεζες (57 μεγάλες και 41 μεσαίες) που αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ.

Η άσκηση, τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα, έδειξε, ότι τρία χρόνια έντονης οικονομικής πίεσης θα μείωνε τον δείκτη CET 1 των εποπτευόμενων από την ΕΚΤ τραπεζών κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες στο 10,5%. Όπως σημειώνει η EKT η βελτιωμένη ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και η κερδοφορία βοήθησαν τις τράπεζες να παραμείνουν ανθεκτικές σε πολύ δυσμενείς συνθήκες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για τις ελληνικές τράπεζες και γενικότερα για τις τράπεζες του Νότου το stress test εξελίχθηκε πολύ καλά καθώς τα δάνεια που έχουν χορηγήσει είναι κυρίως κυμαινόμενου επιτοκίου. Κατά συνέπεια έχουν επωφεληθεί από το spread που διευρύνεται συνεχώς όσο τα επιτόκια της ΕΚΤ κινούνται ανοδικά.

Σημειώνεται ότι η άσκηση δεν είναι «Pass or fail» και δεν έχει οριστεί κανένα όριο αποτυχίας ή επιτυχίας των τραπεζών. Η ΕΚΤ, στην παρούσα φάση ζητά από τις τράπεζες να δίνουν μεγάλη προσοχή στον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων επιτοκίου.

Η εξάντληση κεφαλαίων στο τέλος της τριετίας ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τα προηγούμενα stress tests.

Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι τράπεζες ήταν συνολικά σε καλύτερη κατάσταση μετά την άσκηση, με υψηλότερης ποιότητας περιουσιακά στοιχεία και μεγαλύτερη κερδοφορία. Για ορισμένες τράπεζες, η ποιότητα του δανειακού τους χαρτοφυλακίου είχε βελτιωθεί σημαντικά από το 2021.

Αυτοί οι παράγοντες βοήθησαν τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν το δυσμενές σενάριο, το οποίο προϋπέθετε παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και αυξημένων επιτοκίων. Σε πολλές περιπτώσεις, η ευεργετική επίδραση της αύξησης των επιτοκίων στα έσοδα από τόκους εξακολουθεί να αντισταθμίζει την πίεση στο κόστος χρηματοδότησης. Από την άλλη πλευρά, τα διοικητικά έξοδα των τραπεζών αναμενόταν να αυξηθούν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού.

Οι μικρότερες τράπεζες του δείγματος της ΕΚΤ παρουσίασαν μεγαλύτερη εξάντληση κεφαλαίου σε σχέση με τις μεγαλύτερες τράπεζες ( 6,6 ποσοστιαίες μονάδες έναντι 4,6 π.μ) Σε πολλές περιπτώσεις, η ευεργετική επίδραση της ανόδου των εσόδων από τόκους εξακολουθούν να αντισταθμίζουν την πίεση στο κόστος χρηματοδότησης. Από την άλλη, τα διοικητικά έξοδα αναμενόταν να αυξηθούν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού.

Οι μικρότερες τράπεζες του δείγματος της ΕΚΤ παρουσίασαν μεγαλύτερη εξάντληση κεφαλαίου σε σχέση με τις μεγαλύτερες τράπεζες .

Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, η αναλογία CET1 σε επίπεδο συστήματος φτάνει το 10,4%  στο τέλος του 2025. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, ο συνολικός λόγος CET1 αυξάνεται κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες  και διαμορφώνεται στο 16,4% στο τέλος του 2025

Τα χαρτοφυλάκια ομολόγων

Η ΕΚΤ δημοσίευσε μια άσκηση συλλογής δεδομένων που δείχνει ότι οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ είχαν καθαρές μη πραγματοποιηθείσες ζημιές ύψους 73 δις ευρώ στα χαρτοφυλάκια ομολόγων τους το Φεβρουάριο του 2023. Βραχυπρόθεσμα, οι ζημίες που υπολογίστηκαν υπό τις τρέχουσες και ακραίες συνθήκες της αγοράς υλοποιούνται μόνο στην απίθανη περίπτωση που οι τράπεζες έπρεπε να πουλήσουν τέτοιους τίτλους.

Η ΕΚΤ συνέλεξε τα δεδομένα από κοινού με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.  Η άσκηση κάλυψε ομόλογα που κατέχονταν στο αποσβεσμένο κόστος και στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων.

Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας των χρεογράφων σε μια δεδομένη ημερομηνία.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ