Νέα
 • ΓΔ: 1400.61 -1.14%
 • Τζίρος: 122,79 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2024

Τράπεζες: Ξεκινά η ηλεκτρονική διμερής ρύθμιση δανείων - Ποιοι εντάσσονται - Βήμα βήμα η διαδικασία

Με στόχο την μεγαλύτερη ταχύτητα και διαφάνεια, άρα και την αποτελεσματικότητα στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων αλλά και την καλύτερη εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (τράπεζεςservicers) τέθηκε σε εφαρμογή η νέα ηλεκτρονική διαδικασία διμερών ρυθμίσεων σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα – πολύ μικρές επιχειρήσεις) να ρυθμίσουν τα δάνεια τους απευθείας με το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, σε διμερές επίπεδο αποκλειστικά μέσω της αίτησης τους στην νέα ψηφιακή πλατφόρμα, την οποία υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

Σύμφωνα με πληροφορίες αρκετά από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρειάζονται μερικές μέρες ακόμα ώστε να είναι απολύτως έτοιμα, από τεχνικής άποψης. Ωστόσο, μέχρι το σύστημα να είναι απολύτως έτοιμο οι δανειολήπτες μπορούν να διερευνήσουν τις δυνατότητες που τους δίνει ο Κώδικας Δεοντολογίας ώστε να ρυθμίσουν τα δάνεια τους.  

Ποιοι εξαιρούνται

Η νέα ηλεκτρονική διαδικασία θα ενισχύσει και θα διευκολύνει και την εποπτεία και θα επιτρέψει στην Τράπεζα της Ελλάδος να εξάγει και χρήσιμα ποιοτικά συμπεράσματα για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και τις ρυθμίσεις που γίνονται. 

Η ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας αφορά κάθε είδους οφειλή προς Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα πλην αυτών που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν από την 1.1.2015 και υπερβαίνουν:

 • Το ποσό των 1.000€στην περίπτωση απαιτήσεων έναντι δανειοληπτών φυσικών προσώπων
 • Το ποσό των 5.000€, σε περιπτώσεις δανειοληπτών νομικών προσώπων – πολύ μικρών επιχειρήσεων.

To ποσό αυτό υπολογίζεται ως άθροισμα των οφειλών του δανειολήπτη προς το πιστωτικό ίδρυμα. 

Η διαδικασία της αίτησης

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr στην ενότητα «Περιουσία και Φορολογία» και την υποενότητα «Διαχείριση Οφειλών», στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/kodikas-deontologias με τους κωδικούς πρόσβασης τους Τaxisnet

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να υποβληθεί διακριτή αίτηση ανά χαρτοφυλάκιο εκάστοτε χρηματοδοτικού φορέα. Σε περίπτωση, για παράδειγμα που ένας δανειολήπτης θέλει να ρυθμίσει 3 δάνεια σε δύο τράπεζες (2 δάνεια σε μια τράπεζα και 1 δάνεια σε μια άλλη) τότε υποβάλλει 2 αιτήσεις. 

Μετά την είσοδο στην πλατφόρμα, την άρση του τραπεζικού απορρήτου, την άντληση δεδομένων και  την συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων που δεν υπάρχουν ήδη ηλεκτρονικά καταχωρημένα και τέλος την  υποβολή οριστικής αίτησης, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αξιολογεί την αίτηση και παρέχει στον δανειολήπτη που θεωρείται συνεργάσιμος πρόταση μιας ή περισσότερων εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης και, αν καμία εξ αυτών δεν συμφωνηθεί, λύση/εις οριστικής διευθέτησης. 

Ο δανειολήπτης θα πρέπει να αποδεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση ή να καταθέσει αντιπρόταση εντός 15 ημερών, την οποία το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει εντός ενός μήνα από την παραλαβή να αποφασίσει αν συναινεί ή όχι με την αντιπρόταση ή αν θα υποβάλει νέα τελική πρόταση. 

Με την ηλεκτρονική υποβολή, όπως αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: 

 • Διευκολύνεται και επιταχύνεται η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών προς όφελος των πολιτών καθώς το σύνολο των απαιτούμενων περιουσιακών και εισοδηματικών στοιχείων θα ανακτάται άνευ κόστους για τον πολίτη από τις βάσεις δεδομένων.
 • Εξασφαλίζεται η δομημένη διεξαγωγή των προβλεπόμενων διαδικασιών και προθεσμιών και για τα δύο μέρη ώστε να παρέχεται η καταλληλότερη λύση (προσωρινή ή οριστική διευθέτηση των δανείων), κατόπιν αξιολόγησης.
 • Ενισχύεται η διαφάνεια της διαδικασίας σε όλα τα στάδια της αίτησης με την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αναλυτικά όλα τα βήματα για τον δανειολήπτη

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (http://www.keyd.gov.gr/kodikas-deontologias/ο δανειολήπτης καθώς και οι εγγυητές των οφειλών του, πρέπει να προβούν στα παρακάτω βήματα:

 • Είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κώδικα Δεοντολογίας και δημιουργία αίτησης (με χρήση κωδικών taxisnet) προς έναν μόνο χρηματοδοτικό φορέα ανά αίτηση.
 • Εφόσον έχει προηγηθεί ενημέρωση της πλατφόρμας από το ίδρυμα για την επίδοση της “Ειδοποίησης”, ο αιτών  μπορεί να ενημερωθεί από την σχετική επιλογή στο μενού για την ύπαρξη της ειδοποίησης.  Σε περίπτωση που υπάρχουν νέες ειδοποιήσεις εμφανίζεται μια κόκκινη ένδειξη, που τις υποδεικνύει.
 • Πραγματοποίηση άρσης τραπεζικού απορρήτου.
 • Άντληση δεδομένων και συμπλήρωση στοιχείων που δεν υπάρχουν ήδη ηλεκτρονικά καταχωρημένα.

Προσοχή : Η ορθή και πλήρης συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης (με πλήρη καταγραφή όλων των οικονομικών και άλλων στοιχείων, δηλαδή όλων των εσόδων / εισοδημάτων από όλες τις πηγές ακόμα και μελλοντικών εσόδων καθώς και όλων των εξόδων που απαιτούνται για τη διαβίωση όλων όσων διαμένουν στο ίδιο σπίτι), καθώς και η επισύναψη όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελεί υποχρέωση και είναι προς όφελος του δανειολήπτη. 

Αποτελεί ένα ιδιαιτέρως κρίσιμο σημείο διότι οποιοδήποτε ποσό χρημάτων περισσεύει (αφού καλυφθούν όλα τα έξοδα της οικογένειας), σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την αποπληρωμή των δανείων. Στην περίπτωση εταιρείας ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, τότε θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα οικονομικά της στοιχεία όπως και ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) για την τεκμηρίωση των εσόδων – εξόδων και την οικονομική πορεία της επιχείρησης.

Σε περίπτωση ελλιπούς συμπλήρωσης των στοιχείων αυτών, τότε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δύναται να κατατάξει τον δανειολήπτη και εγγυητή στην κατηγορία του μη συνεργάσιμου δανειολήπτη. Αυτό σημαίνει ότι δεν συνεργάζεται για την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών, με σκοπό να διαπιστωθεί αν όντως έχει οικονομική αδυναμία ή αποτελεί στρατηγικό κακοπληρωτή. Μια τέτοια ανεπιθύμητη εξέλιξη θα δυσχεραίνει τη θέση του δανειολήπτη, καθώς θα διακόψει την διαδικασία ένταξής του στον Κώδικα Δεοντολογίας. 

Προς αποφυγή μίας τέτοιας δυσάρεστης για τον δανειολήπτη κατάστασης θα πρέπει να είναι συνεργάσιμος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δίνονται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα όλες οι σχετικές πληροφορίες χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε υποχρέωση αποδοχής σε καθετί που ζητά το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αφού αρκετά θέματα αποτελούν σημείο διαπραγμάτευσης μεταξύ πιστωτή και δανειολήπτη.

 • Υποβολή οριστικής αίτησης.
 • Αξιολόγηση της αίτησης από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
 • Μετά την ανωτέρω αξιολόγηση κάθε ίδρυμα παρέχει, χωρίς αυτό να θεωρείται νέα υπηρεσία προς τον δανειολήπτη) που θεωρείται συνεργάσιμος, πρόταση μιας ή περισσότερων εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης και, αν καμία εξ αυτών δεν συμφωνηθεί, λύση/εις οριστικής διευθέτησης.
 • Αξιολόγηση της ανωτέρω πρότασης ρύθμισης από τον δανειολήπτη ο οποίος επιλέγει αν θα την αποδεχτεί ή αν θα την απορρίψει ή αν θα προτείνει εναλλακτική αντιπρόταση εντός 15 εργασίμων ημερών.
 • Εφόσον ο αιτών έχει επιλέξει να κάνει αντιπρόταση, το Ίδρυμα οφείλει να την αξιολογήσει εντός ενός μήνα από την παραλαβή της και

(α) είτε να συναινέσει με την αντιπρόταση
(β) είτε να απαντήσει με «γραπτή επικοινωνία» ότι την απορρίπτει και ότι παραμένει ενεργή η αρχική του πρόταση, με τη βασική σχετική τεκμηρίωση
(γ) είτε να υποβάλει νέα πρόταση, η οποία είναι η τελική.

Σε κάθε περίπτωση, το Ίδρυμα θα πρέπει να υποβάλει τελική πρόταση στην οποία να επισημαίνει αν αυτή περιλαμβάνει αποδοχή της αντιπρότασης του αιτούντα, διατήρηση της αρχικής πρότασης ή νέα πρόταση σε απάντηση της αντιπρότασης του αιτούντα.

Για να καθοριστεί η λύση ρύθμισης, εξετάζονται τα διαθέσιμα εισοδήματα (δηλ. έσοδα μείον εύλογες δαπάνες διαβίωσης), καθώς και η περιουσία του δανειολήπτη όπως επίσης και όσων συνδέονται μαζί του π.χ. σύζυγος, εξαρτώμενα ενήλικα μέλη και η περιουσία των συνοφειλετών και εγγυητών του.

Τα όρια των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, δηλ. των αποδεκτών εξόδων της οικογένειας, έχουν καθοριστεί από την ΕΛΣΤΑΤ. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξάνονται σε ειδικές / έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια, αναπηρία κλπ).

Η ρύθμιση οφειλών επιτυγχάνεται, μέσω διαπραγμάτευσης μεταξύ πιστωτή και δανειολήπτη. Η τράπεζα ή ο διαχειριστής δανείου δεν είναι δυνατό να λάβει από όλους τους ανωτέρω εμπλεκόμενους χρήματα που είναι λιγότερα από την αξία ρευστοποίησης όλων των περιουσιακών στοιχείων τους.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ