Νέα
  • ΓΔ: 1458.52 +0.43%
  • Τζίρος: 98,77 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα Πειραιώς: Στα €4 η τελική τιμή - 1,35 δισ. στο ταμείο του ΤΧΣ - 8 φορές καλύφθηκε το placement

Στο ανώτατο εύρος, δηλαδή στα 4 ευρώ έκαστη, διατέθηκαν οι μετοχές που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην Τράπεζα Πειραιώς, κατά το placement που ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη. Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του ΤΧΣ η Δημόσια Προσφορά προσέλκυσε αξιοσημείωτο ενδιαφέρον τόσο Ελλήνων όσο και ξένων επενδυτών, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να αγγίζει τα 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο τελικός αριθμός των μετοχών που προσφέρονται μέσω της Προσφοράς είναι 337.599.150, καθώς το ΤΧΣ άσκησε πλήρως το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, δηλαδή αύξησε τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται κατά 62.518.361.

►Διαβάστε επίσης: Νέα σελίδα για την Πειραιώς με 13 δις στο placement - Την κατανομή αποφασίζει το ΤΧΣ

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, παρ. 2 και 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια της ανακοίνωσης στις 03.03.2024, σχετικά με τη διάθεση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») συμμετοχής 22% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» («Πειραιώς Holdings»), που αντιστοιχεί σε 275.080.789 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,93 στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings (η «Προσφορά»), με δικαίωμα αύξησης του αριθμού των προσφερόμενων μετοχών κατά έως 62.518.361  μετοχές, κατά την αποκλειστική κρίση του ΤΧΣ (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς»), σύμφωνα με τις από 04.03.2024, 05.03.2024 και 06.03.2024 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ΤΧΣ:

(α) το ΤΧΣ άσκησε πλήρως το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, δηλαδή αύξησε τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται στην Προσφορά κατά 62.518.361 μετοχές και, ως αποτέλεσμα, ο τελικός αριθμός των μετοχών που προσφέρονται μέσω της Προσφοράς είναι 337.599.150 μετοχές (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), και

(β) η τιμή προσφοράς για τις Προσφερόμενες Μετοχές, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών που διεξήχθη από τις 4 Μαρτίου 2024 έως τις 6 Μαρτίου 2024 στη διεθνή προσφορά, καθορίστηκε εντός του στενότερου εύρους τιμών €3,90– €4,00, ως δημοσίως ανακοινώθηκε την 06.03.2024, είναι σύμφωνη με τον προσδιορισμό ενδεικνυόμενης τιμής που τέθηκε σε €4,00 ως δημοσίως ανακοινώθηκε στις 06.03.2024, και ορίζεται σε €4,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Η τιμή προσφοράς ισχύει τόσο για τη διεθνή προσφορά όσο και για την ελληνική δημόσια προσφορά.

Εμβληματική επιτυχία για την ελληνική οικονομία και τη στρατηγική αποεπένδυσης του ΤΧΣ

Η επιτυχία της διάθεσης του ποσοστού των μετοχών του ΤΧΣ (27%) πλέον μπορεί να καταγραφεί ως σημείο αναφοράς τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στο διεθνές και ελληνικό βιβλίο ανήλθε συνολικά στα €10,7 δισ. και μάλιστα στο ανώτατο εύρος τιμής διάθεσης που είχε ορισθεί τα €4,0. Η ελληνική οικονομία δεν καταδεικνύει απλά τη δυναμική που αναπτύσσει, με τους περισσότερους δείκτες της θετικότερους των αντιστοίχων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και την επιστροφή της με εξαιρετικά ηχηρό τρόπο στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος αφού έχει να παρουσιάσει την πλέον επιτυχημένη διάθεση μετοχών μέσω Δημόσια Προσφοράς (ΤΧΣ στη Πειραιώς ) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα καταγράφεται και η μεγαλύτερη ιστορικά ιδιωτικοποίηση μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης με το ύψος του τιμήματος να φθάνει στα €1,35 δισ.

Τα θετικά μηνύματα και οι ευοίωνες προβλέψεις για τη θετική έκβαση του εγχειρήματος είχαν γίνει ορατά, στο χρόνο που μεσολάβησε αλλά και οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις δεν μπόρεσαν να προδικάσουν το τελικό αποτέλεσμα που επετεύχθη.

Εν μέσω μιας πρωτοφανούς ζήτησης που εκδηλώθηκε με το άνοιγμα του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών και την έκδοση να καλύπτεται εντός λίγων λεπτών (μόλις 6’) οι οιωνοί ήταν θετικοί για να επιτευχθεί υπερκάλυψη που τελικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία και εκτοξεύθηκε με το κλείσιμο του βιβλίου στις περίπου 8 φορές, (περίπου 9 φορές υπερκάλυψη στην ξένη προσφορά και περίπου 4 φορές στην ελληνική), καταδεικνύοντας την πολύ καλή στόχευση του ΤΧΣ που είχε προηγηθεί και το ισχυρό ενδιαφέρον κορυφαίων επενδυτών που είχε δημιουργηθεί για την τράπεζα.

Η ισχυρή και η ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση, οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, στη συνεδρίασή του στις 5 Μαρτίου 2024, να ορίσει στενότερο εύρος τιμών για τη διεθνή προσφορά, από €3,90 έως €4,00 ανά μετοχή (αντί του αρχικού €3,70 ως €4,00), ενώ πριν το κλείσιμο του βιβλίου στις 6 Μαρτίου η τελική τιμή διάθεσης είχε ήδη οριστεί στο ανώτερο τίμημα (€4,00 ανά μετοχή) μεγιστοποιώντας το ύψος του οφέλους για το Δημόσιο . Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποεπένδυση του ΤΧΣ από τη συμμετοχή του στη Πειραιώς είναι η μόνη σε ευρωπαικό επίπεδο από αντίστοιχα placements που πέτυχε να προσελκύσει ένα premium έναντι άλλων αντιστοίχων ευρωπαϊκών που όλες διατέθηκαν με discount. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η από-επένδυση του ΤΧΣ από την Τράπεζα Πειραιώς είναι τρίτη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση άνω του €1 δισ. που εκτελείται μέσω Δημόσιας Προσφοράς από το 2017 και η πρώτη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται πως η πρώτη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση αφορούσε τη διάθεση μετοχών από την ιρλανδική κυβέρνηση η οποία προέβη στην πώληση μεριδίου 29% που κατείχε στην AIB για €3,4 δισ., με έκπτωση 43% στην τιμή διάθεσης, ενώ μέχρι πρόσφατα η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση ήταν η διάθεση του μεριδίου 22% που κατείχε το ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα για περίπου €1,1 δισ. που μάλιστα επιτεύχθηκε με ελαχιστοποίηση της έκπτωσης στην τιμή διάθεσης, στο 2,57%.

Η επιτυχία αυτή δεν καταγράφει μόνο ποσοτικά αλλά και ιδιαίτερα ποιοτικά στοιχεία αφού το Ταμείο, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές, έδωσε έμφαση στην αξιολόγηση των υποψήφιων επενδυτών. Δόθηκε προτεραιότητα στην ικανοποίηση αιτημάτων από αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κι επενδυτές, με στόχο την προσέλκυση μακροπρόθεσμων συνεργατών, έτοιμων να στηρίξουν την αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας Πειραιώς.

Το ομολογουμένως εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα στη τέταρτη κατά σειρά αποεπένδυση το Ταμείου επιβεβαιώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιτυχημένη στρατηγική αποεπένδυσης που εκπόνησε και υλοποίησε το Ταμείο . Μια στρατηγική που αξιοποίησε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την δυναμική ανάκαμψη και βελτίωση που παρουσιάζουν όλα τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με την ανάταξη, θωράκιση και ενίσχυση της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας πάντα σε αγαστή και πολύτιμη συνεργασία των διοικήσεων τους, έφεραν το αποτέλεσμα τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα να αποτελούν «πολύφερνες νύφες» για τα ισχυρότερα επενδυτικά χαρτοφυλάκια στο κόσμο, όπως αποτυπώθηκε και στα δύο μεγάλα πρόσφατα placements που υλοποίησε το ΤΧΣ . Το επιτυχές project της ETE που προηγήθηκε ανέδειξε με το καλύτερο τρόπο το σύνολο της δυναμικής και των προοπτικών του τραπεζικού μας συστήματος και τα λαμπρά του αποτελέσματα και η θετική του επίδραση με τους σωστούς χειρισμούς και επιλογές του Ταμείου, λειτούργησε ως η έναρξη της διαδρομής για το σημερινό λαμπρό αποτέλεσμα που μόνο ανάλογη συνέχεια πλέον μπορεί να έχει. Μετα από 10 χρόνια συνεχών προσπαθειών το τραπεζικό σύστημα με τη καθοριστική συμβολή του ΤΧΣ επιστρέφει απολύτως δυναμικά στη θέση που αξίζει διεκδικώντας τη περαιτέρω ανάπτυξη του. Πρόδηλες είναι και οι θετικές επιδράσεις σε όλες τις πτυχές της οικονομίας της χώρας αφού η αποδεδειγμένη πια επενδυσιμότητα της δημιουργεί σημαντικές νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η αγορά πλέον αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον την κατανομή και το πως θα διαμορφωθεί το νέο μετοχικό τοπίο στη Τράπεζα Πειραιώς.

O Πρόεδρος ΔΣ του ΤΧΣ, κ. Ανδρέας Βερύκιος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη ολοκλήρωση: «Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση της
Δημόσιας Προσφοράς των μετοχών του στη Τράπεζα Πειραιώς. Η εξαιρετική ανταπόκριση του διεθνούς και ελληνικού επενδυτικού κοινού, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της δυναμικής που έχει αναπτύξει η ελληνική οικονομία και υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών. Το σημερινό αποτέλεσμα έρχεται να δικαιώσει και το έργο που έχει επιτελέσει το Ταμείο, για περισσότερο από μία δεκαετία, με γνώμονα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος της χώρας.  Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς για την άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και την ομάδα του ΤΧΣ για την προετοιμασία και επιτυχημένη εκτέλεση της συναλλαγής αυτής».
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης δήλωσε: «Σήμερα ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία ο πρώτος κύκλος της στρατηγικής αποεπένδυσης του Ταμείου από τις συστημικές Τράπεζες, γεγονός που μας αφήνει με ένα βαθύτατο αίσθημα ικανοποίησης. Η τέταρτη κατά σειρά και σε  πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (λιγότερο των 6 μηνών) , επιτυχής αποεπένδυση, αποτελεί μια πλήρη επιβεβαίωση της στρατηγικής και των βασικών επιλογών του Ταμείου. Η υπερκάλυψη της διάθεσης της συμμετοχής στην Τράπεζα Πειραιώς υπερακόντισε τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες μας (περίπου 9 φορές για το διεθνές βιβλίο, 4 φορές για το Ελληνικό ή περίπου 8 φορές για τη συνολική προσφορά).

Η προσέλκυση, από την έναρξή της διάθεσης (το διεθνές βιβλίο καλύφθηκε τη Δευτέρα 4 Μαρτίου σε 6 μόλις λεπτά από το άνοιγμα), ισχυρότατου ενδιαφέροντος από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με ποιοτικά, επενδυτικά κεφάλαια, μακροπρόθεσμου ορίζοντα, αναδεικνύουν με εμφατικό τρόπο την εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και στη σταθερή δυναμική που αναπτύσσει η Ελληνική οικονομία. Παράλληλα αποτελεί αδιαμφισβήτητη αναγνώριση, σε διεθνές επίπεδο, της συνεισφοράς του Ταμείου στην ανάκαμψη του τραπεζικού κλάδου και στην εμπέδωση  ισχυρού κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης προς τη χώρα.

Το ομολογουμένως εντυπωσιακό αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς του Ταμείου για την Τράπεζα Πειραιώς, επισφραγίζει τη συστηματική και επίπονη προσπάθεια που καταβλήθηκε από όλες τις πλευρές.

Για τον λόγο αυτό θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς τη Διοίκηση – ιδιαίτερα δε προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Μεγάλου - και το προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς για την εξαιρετική συνεργασία με το Ταμείο όλα αυτά τα χρόνια, η οποία αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα γι’ αυτό το σημαντικό επίτευγμα.

Ένα εξίσου μεγάλο «μπράβο και ένα ευχαριστώ από καρδιάς» αξίζει και στους εργαζόμενους του ΤΧΣ για την άψογη προετοιμασία και εκτέλεση της συναλλαγής. Η σκληρή δουλειά και η αφοσίωσή τους συνέβαλαν τα μέγιστα στην έως τώρα εξαιρετικά επιτυχή υλοποίηση, όχι μόνο του συγκεκριμένου εγχειρήματος αλλά και ολόκληρης της στρατηγικής αποεπένδυσης.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την επιτυχή έκβαση του στόχου της αποεπένδυσης του Ταμείου, η οποία αποτελεί ορόσημο για την εθνική οικονομία και καταδεικνύει την εμπιστοσύνη πλέον των αγορών στις λαμπρές προοπτικές του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ