Νέα
  • ΓΔ: 1446.92 -0.17%
  • Τζίρος: 83,48 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

OPINIONS

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Πόσα θα κερδίσετε από την έξτρα έκπτωση φόρου - Παραδείγματα

Μηχάνημα POS
Μηχάνημα POS / Πηγή: Eurokinissi

Εδώ και καιρό γνωρίζουμε ότι μετά από πολύ μεγάλο διάστημα θα επανέλθει από τη φορολογική αρχή το κίνητρο συλλογής αποδείξεων με τις οποίες ο φορολογούμενος θα μειώνει άμεσα τον φόρο που θα έχει να πληρώσει στην εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης για τα εισοδήματα που θα αφορούν τα έτη 2022-2025.

Τελευταία φορά που υπήρχε κίνητρο τέτοιου τύπου στους φορολογούμενους ήταν το 2016, όπου οι ιατρικές αποδείξεις μείωναν κατά 10% το φόρο, εάν αυτές ξεπερνούσαν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος και μέχρι το ανώτατο όριο ποσού μείωσης των 3.000 ευρώ.

Εκτοτε τα κίνητρα συλλογής αποδείξεων περιορίστηκαν στην τιμωρητικού χαρακτήρα λογική «σύλλεξε για να μην πληρώσεις έξτρα φόρο για τη μη συλλογή αποδείξεων».

Η λογική αυτή εξακολουθεί να υφίσταται, αφού βάσει του άρθρου 15, παρ. 6 του Ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συλλέγουν σε ηλεκτρονικές αποδείξεις το 30% του εισοδήματός τους από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν συλλεχθεί το ποσό, ο έξτρα φόρος που θα πληρωθεί θα είναι 22% επί του ποσού της διαφοράς, με εξαίρεση όσους εξαιρούνται του μέτρου.

Στο άρθρο «e-αποδείξεις: 27 ημέρες για να γλυτώσετε το πέναλτι - Ποιοι εξαιρούνται – Παραδείγματα» μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος.

Τα δεδομένα για τις αποδείξεις

Στο σημερινό μας άρθρο θα αναλύσουμε τα δεδομένα που υπάρχουν από την 7η παράγραφο του ίδιου άρθρου του Ν. 4172/2013, που αναφέρει ότι ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών λήψης υπηρεσιών, για ορισμένες δαπάνες των Ομάδων 4 (Στέγαση), 5 (Υπηρεσίες), 7 (Μεταφορές), 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), 10 (Εκπαίδευση), 12 (Υπηρεσίες) της περ. δ) της παρ. 6 που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σύμφωνα με την περ. α) της ως άνω παραγράφου. Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως ούτε το πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία. Το συγκεκριμένο δεδομένο το γνωρίζουμε από τις 23 Δεκεμβρίου 2021 που ψηφίστηκε ο Ν. 4876/2021.

Για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου αναμέναμε τη σχετική εγκύκλιο, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Η εγκύκλιος 35565 ΕΞ 16.3.2022 ξεκαθαρίζει το τοπίο επί του θέματος για το πώς θα λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία γύρω από αυτό το κίνητρο συλλογής αποδείξεων συγκεκριμένων κλάδων.

Τι θα μπορούν να κερδίσουν οι φορολογούμενοι

Στην εγκύκλιο αναλύονται τα επαγγέλματα που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο μέτρο. Το εάν η απόδειξη συμπεριλαμβάνεται στο εν λόγω μέτρο εξαρτάται από το εάν ο επαγγελματίας περιλαμβάνεται στην ειδική κατηγορία εμπόρου που αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Για να γίνει όμως πιο κατανοητό στους αναγνώστες το εν λόγω μέτρο, θα αναλυθούν ευθύς αμέσως οι επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά και το τι θα μπορούν να κερδίσουν οι φορολογούμενοι, παραθέτοντας σχετικά παραδείγματα. Βέβαια, αξίζει να ξεκαθαρίσουμε ότι το μέτρο δεν αφορά τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος, αλλά θα αφορά τη φορολογική δήλωση που θα γίνει του χρόνου και τις τρεις επόμενες χρονιές.

Κατηγορία πρώτη: Ιατρικές δαπάνες (ιατροί, οδοντίατροι, ορθοδοντικοί, οστεοπαθητικοί, χειροπράκτες, οφθαλμίατροι, ποδολόγοι, ιατρικές υπηρεσίες γενικά)

Σε αυτήν την κατηγορία προβλέπεται για τους φορολογούμενους που καλούνται να συλλέξουν το 30% του εισοδήματός τους σε αποδείξεις, ότι οι συγκεκριμένες αποδείξεις θα μετρούν στο διπλάσιο της αξίας τους. Για να γίνει ευκολότερα κατανοητό το συγκεκριμένο μέτρο, θα αναφέρουμε κάποια παραδείγματα.

Παράδειγμα 1ο: Μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα πρέπει να συλλέξει συνολικά 6.000 ευρώ αποδείξεις. Εάν έχει ιατρικές αποδείξεις ύψους 3.000 ευρώ, έχει πιάσει τον στόχο με αυτές και δεν χρειάζεται να συλλέξει άλλες.

Παράδειγμα 2ο: Ο ίδιος μισθωτός έχει συλλέξει 4.000 ευρώ γενικές αποδείξεις και 1.000 ευρώ αποδείξεις από ιατρικές δαπάνες. Κανονικά του υπολείπονται 1.000 ευρώ αποδείξεις για τον στόχο, άρα θα είχε να πληρώσει έξτρα φόρο ύψους 220 ευρώ. Όμως οι ιατρικές αποδείξεις μετρούν διπλά, άρα έχει συλλέξει 4.000 ευρώ κανονικές + 1.000 ευρώ ιατρικές + 1.000 ευρώ το ποσό του διπλασιασμού = 6.000 αποδείξεις, άρα ο στόχος επετεύχθη και έτσι δεν θα πληρώσει τον επιπλέον φόρο των 220 ευρώ.

Κατηγορία δεύτερη: Επαγγέλματα που δίνουν μείωση 30% στο φορολογητέο εισόδημα (κτηνίατροι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, συντηρητές καυστήρων, ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί, οικοδομικά επαγγέλματα, ταξί, κομμωτήρια, καταστήματα ομορφιάς, υπηρεσίες μασάζ, εργολάβοι κηδειών, υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, καθαριστές, φωτογράφοι, σχολές χορού, γυμναστήρια, δικηγόροι, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών)

Για αυτήν την κατηγορία των επαγγελμάτων προβλέπεται ότι εάν η απόδειξη λήψης υπηρεσιών πληρωθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (e- banking, pos, κάρτα, κ.λπ.), τότε το 30% της αξίας της θα μειώνει το φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου που πραγματοποίησε την πληρωμή, άρα κατ’ επέκταση και τον φόρο. Το ανώτερο ποσό της μείωσης του εισοδήματος δεν μπορεί να ξεπερνά τις 5.000 ευρώ το έτος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης. Δηλαδή, η μείωση του εισοδήματος θα αφορά τον λήπτη της υπηρεσίας και μόνο. Για να γίνει ευκολότερα κατανοητό το συγκεκριμένο μέτρο θα αναφέρουμε και για αυτήν την περίπτωση κάποια παραδείγματα.

Παράδειγμα 1ο: Μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος πραγματοποίησε δαπάνες ύψους 2.000 ευρώ που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα έχει μείωση φόρου ύψους 144 ευρώ.

Παράδειγμα 2ο: Μισθωτός με εισόδημα ετήσιο 30.000 ευρώ, ο οποίος πραγματοποίησε δαπάνες ύψους 4.000 ευρώ που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα έχει μείωση φόρου ύψους 360 ευρώ.

Παράδειγμα 3ο: Μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, ο οποίος πραγματοποίησε δαπάνες ύψους 1.000 ευρώ που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα έχει μείωση φόρου ύψους 27 ευρώ.

Παράδειγμα 4ο: Ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ, ο οποίος πραγματοποίησε δαπάνες ύψους 5.000 ευρώ που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα έχει μείωση φόρου ύψους 420 ευρώ.

Παράδειγμα 5ο: Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα από ενοίκια 20.000 ευρώ, ο οποίος πραγματοποίησε δαπάνες ύψους 6.000 ευρώ που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα έχει μείωση φόρου ύψους 630 ευρώ.

Παραδείγματα τέτοιου τύπου μπορούμε να αναφέρουμε πολλά, αλλά όπως εύκολα μπορεί να γίνει κατανοητό, όσο υψηλότερα είναι τα εισοδήματα, τόσο μεγαλύτερη είναι αντίστοιχα και η μείωση φόρου που θα προκύπτει από αυτήν τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση το μέγιστο ποσό μείωσης που μπορεί να λάβει κάποιος μπορεί να αγγίξει και τα 2.200 ευρώ, εάν τα εισοδήματα ξεπερνούν τα 40.000 ευρώ και ο φορολογούμενος έχει πιάσει το μέγιστο ποσό αποδείξεων που μπορεί να συλλέξει από αυτήν την πηγή.

Κλείνοντας, αξίζει να επισημανθεί ότι εάν δεν παραταθεί η αναστολή της επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης που ισχύει για τα εισοδήματα του 2022, τότε το κέρδος από τη συλλογή των αποδείξεων θα είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Βέβαια, θεωρούμε αυτονόητο ότι όλοι οι φορολογούμενοι αντί της παραπάνω μείωσης θα προτιμούσαν τη συνέχιση της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ OPINIONS

Περισσότερα