Νέα
  • ΓΔ: 898.63 -0.74%
  • Τζίρος: 96,60 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Σε ισχύ το εθνικό σχέδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης / Πηγή: Eurokinissi

Εγκρίθηκε το σχέδιο στρατηγικής για την προώθηση των πράσινων δημοσίων συμβάσεων(2021-2023) από τους υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνι Γεωργιάδη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ως πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) τη διαδικασία, με την οποία οι δημόσιες αρχές επιδιώκουν να συνάψουν συμβάσεις για αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ ̓ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σε σύγκριση με αγαθά, υπηρεσίες και έργα που επιτελούν την ίδια πρωταρχική λειτουργία, τα οποία θα αποτελούσαν το αντικείμενο της σύμβασης υπό άλλες συνθήκες.

Οι γενικοί στόχοι του εθνικού σχεδίου δράσης για την προώθηση των ΠΔΣ για την επόμενη τριετία είναι οι ακόλουθοι:

  1. Η καθιέρωση και η εφαρμογή ενός στοιχειώδους επιπέδου υιοθέτησης πράσινων κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις προϊόντων, υπηρεσιών και έργων.
  2. Η σταδιακή αύξηση της προμήθειας πράσινων προϊόντων και παροχής πράσινων υπηρεσιών στη διάρκεια της επόμενης τριετίας σε καθορισμένους τομείς αγαθών, υπηρεσιών και έργων.
  3. Η ευρύτερη ενσωμάτωση της εκτίμησης του κόστους του κύκλου ζωής των προϊόντων στις δημόσιες συμβάσεις.
  4. Η διάδοση του περιβαλλοντικού και του οικονομικού οφέλους που αποφέρουν οι ΠΔΣ.
  5. Η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκομένων, όπως των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων, στη διαδικασία των ΠΔΣ.
  6. Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και η επικαιροποίηση τους για τη βέλτιστη εφαρμογή του σχεδίου δράσης και την προσαρμογή αυτού στα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα στο πεδίο αυτό.

Οι δημόσιες δαπάνες σε αγαθά, υπηρεσίες και δημόσια έργα αντιπροσωπεύουν περίπου το 14% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Οι δαπάνες αυτές, ύψους 1,8 τρισ. ευρώ ετησίως. αφορούν, μεταξύ άλλων, στις προμήθειες ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού, συσκευών πληροφορικής, κατασκευές, κλωστοϋφαντουργία, τρόφιμα, ενέργεια, χαρτί, έπιπλα, μεταφορές και υλικά καθαρισμού.

Όλα αυτά τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα έργα έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής τους, από την παραγωγή, τη χρήση έως και την απόσυρσή τους. Είναι υπεύθυνα για αυξημένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη ρύπανση, τη μείωση της βιοποικιλότητας και την εξάντληση των φυσικών πόρων.

Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις λοιπόν μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα προώθησης της καινοτομίας, παρέχοντας πραγματικά κίνητρα για την ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση πόρων για τον δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα όταν συνεκτιμηθεί το κόστος του κύκλου ζωής του αγαθού, της υπηρεσίας ή του έργου και όχι μόνο η τιμή αγοράς.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ