Νέα
  • ΓΔ: 1477.69 -0.27%
  • Τζίρος: 84,08 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπ. Μετανάστευσης: Διαγωνισμός - μαμούθ 900 εκατ. για τη σίτιση των αιτούντων άσυλο

Πρόσφυγες / Πηγή: eurokinissi.gr
Πρόσφυγες / Πηγή: eurokinissi.gr

Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στην χώρα μας, προκήρυξε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πρόκειται για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο 4ετούς διάρκειας για τη σίτιση 41.000 αιτούντων άσυλο, οι οποίοι φιλοξενούνται σε δομές σε 6 γεωγραφικές περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας - πλαίσιο ανά έτος ανέρχεται σε 102.959.200 ευρώ, (πλέον του ανά τόπο παροχής της υπηρεσίας αναλογούντος ποσοστού Φ.Π.Α.), ανερχόμενη στο ποσό των 411.836.800 ευρώ κατά την 4ετή διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Όπως όμως προβλέπεται στους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, «η μέγιστη εκτιμώμενη αξία του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπεται να συναφθούν για όλα τα τμήματα κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας - Πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 823.673.600 ευρώ, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά από δυνητική άσκηση μονομερούς διαπλαστικού δικαιώματος προαίρεσης για την αύξηση έως 100% της εκτιμώμενης αξίας και του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, όπου και όταν αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο, με μία ή περισσότερες αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής, για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την ασταθή ροή των προσφύγων/μεταναστών, την ανάγκη της συνέχειας της διαθεσιμότητας και της πληρότητας των κοινωνικών υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών υπηρεσιών (αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης αριθμού σιτιζομένων».

Σε αυτή την περίπτωση, το τελικό ύψος της συμφωνίας θα διαμορφωθεί στα 900 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ολοκλήρωση αυτής της κλειστής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη σύμβασης με τρεις 3 οικονομικούς φορείς, ανά τμήμα, κατά σειρά μειοδοσίας, σύμφωνα με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής, και εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων, που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν παραδεκτές προσφορές, που ανταποκρίνονται στους όρους, απαιτήσεις και προδιαγραφές της διακήρυξης, είτε για το σύνολο του αντικειμένου είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα του.

Με βάση αντικειμενική αξιολόγηση - εκτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το κόστος ημερήσιας μερίδας ανέρχεται στα 6,88 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις παροχής 3 γευμάτων(πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό), συσκευασίας, επισημάνσεων επί των συσκευασιών, συνοδευτικών μπαχαρικών / καρυκευμάτων και όλων των συναφών εξόδων(ενδεικτικά των μεταφορικών, ζυγιστικών, εκφορτωτικών, σκευών/παρελκομένων και λοιπών εξόδων μέχρι την τελική παράδοση στους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διανομής / παράθεσης και προετοιμασίας / αποκατάστασης χώρου παράθεσης).

Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί με πόρους από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας, από τους Μηχανισμούς Έκτακτης Στήριξης των ανωτέρω ταμείων, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους.
 

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ