Νέα
  • ΓΔ: 903.48 -0.40%
  • Τζίρος: 67,28 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Προ των πυλών το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα δημοσιονομικής πολιτικής

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους / Πηγή: Intime
Πηγή: Intime

Στην φάση της δημόσιας διαβούλευσης βρίσκεται ο διεθνής διαγωνισμός για την «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (gov-ERP)» της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. Αντικείμενο της συμφωνίας - πλαίσιο 4ετούς διάρκειας αποτελεί η εγκατάσταση και λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, 51.522.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόκειται για ένα κομβικής σημασίας έργο στο πλαίσιο εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, που θα συμπεριλάβει και ενοποιήσει και όποιο άλλο σύστημα χρησιμοποιείται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους(ΓΛΚ). 

Ειδικότερα, το νέο σύστημα με κύριο τη Γ.Γ Δημοσιονομικής Πολιτικής θα αποτελέσει την μετεξέλιξη - επέκταση:

  • του υφιστάμενου συστήματος, που λειτουργεί σήμερα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των σχετικών λειτουργιών τους και
  • του υφιστάμενου Συστήματος Ενοποίησης Χρηματοοικονομικών Αναφορών Γενικής Κυβέρνησης, τόσο ως προς το αντικείμενο, τον τρόπο συλλογής των στοιχείων, το πλήθος των χρηστών και το πλήθος των φορέων οι οποίοι αποστέλλουν στοιχεία στο ΓΛΚ. 

Παράλληλα, θα υποστηριχτούν οι ανάγκες του νέου Λογιστικού Πλαισίου για τη Γενική Κυβέρνηση τόσο σε καθημερινό παραγωγικό επίπεδο για τους φορείς την κεντρικής διοίκησης όσο και σε επίπεδο συγκέντρωσης όλων των αναγκαίων στοιχείων για τη σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λοιπών χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών αναφορών Γενικής Κυβέρνησης 

Μια επιπλέον σημαντική διάσταση του έργου θα αποτελέσει η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με σκοπό τη βελτίωση της πληροφόρησης για την χάραξη της οικονομικής πολιτικής της χώρας. Αυτό θα συμβεί μέσω του συστήματος προϋπολογισμού επιδόσεων, της επισκόπησης δαπανών και δραστηριοτήτων, της παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης καθώς και της χρηματοοικονομικής επίδοσής των φορέων. Την ίδια στιγμή θα παρακολουθείται η ρευστότητα της κεντρικής διοίκησης και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου. 

Το υφιστάμενο δημοσιονομικό σύστημα της χώρας παρουσιάζει αδυναμίες, οι οποίες οφείλονται στο νομοθετικό πλαίσιο, τις διαδικασίες και τα υποστηρικτικά συστήματα. Πιο συγκεκριμένα, οι υφιστάμενες διαδικασίες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία, έχουν πολλαπλές ιδιαιτερότητες και επιβαρύνονται με διαδικασίες, οι οποίες βασίζονται στην έγχαρτη διακίνηση εγγράφων.

Το επίπεδο αυτοματοποίησης και απλούστευσης διαδικασιών είναι μειωμένο ακόμα και σε διαδικασίες, που υποστηρίζονται πλήρως ή επαρκώς από πληροφοριακά συστήματα, λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η ανάγκη συμμόρφωσης σε παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και της περιορισμένης επιχειρησιακής τεχνογνωσίας σε χρήση σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών. Μειωμένη είναι και η δυνατότητα προσαρμογής και δυναμικής παραμετροποίησης του υφιστάμενου συστήματος για την κάλυψη απαιτήσεων των χρηστών, που δεν απαιτούν δομικές αλλαγές στο σύστημα. 
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, είναι οι φορείς της κεντρικής διοίκησης να λειτουργούν διάφορα συστήματα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ενώ υπάρχουν και υπηρεσίες, που διενεργούν λογιστικές διαδικασίες αλλά με περιορισμένες διασυνδέσεις με το κεντρικό σύστημα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ