Νέα
 • ΓΔ: 1015.48 +1.13%
 • Τζίρος: 73,34 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Συντάξεις: Ποιοι Δημόσιοι Υπάλληλοι συνταξιοδοτούνται φέτος πριν τα 67 - Παραδείγματα και πίνακες

Σύνταγμα / Πηγή: Intime
Πηγή: Intime

Μπορεί να μην έχουν αλλάξει οι βασικές προϋποθέσεις του παλαιότερου καθεστώτος (προ του 2015) για την συνταξιοδότηση των δημόσιων υπαλλήλων με πλήρη σύνταξη, έχουν όμως αλλάξει άρδην - έχουν δηλαδή αυξηθεί - για τους περισσότερους τα όρια ηλικίας

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει την 25ετία υπηρεσίας έως το 2012, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι την 18/8/2015 και το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας, διατηρούν με το δικαίωμα της συνταξιοδότησης με πλήρη σύνταξη, αλλά με νέα ηλικιακά όρια.

Οι υπάλληλοι Δημοσίου που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2021 με τις διατάξεις της 25ετίας (δηλαδή με λιγότερα των 35, 36 και 37 χρόνια) είναι παλαιοί ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν μεν κατοχυρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (έχουν 25ετία έως το 2010, το 2011 ή το 2012), αλλά συμπληρώνουν το 2021 το νέο απαιτούμενο όριο ηλικίας.

Πιο αναλυτικά στην κατηγορία αυτήν ανήκουν υπάλληλοι που :

 1. Είναι παλαιοί ασφαλισμένοι, δηλαδή έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης μέχρι 31/12/1992.
 2. Είναι διορισμένοι στο Δημόσιο μετά την 1/1/1983.
 3. Έχουν την τριετία 2010-2012 συμπληρώσει 25 έτη προϋπηρεσίας με πραγματικό, πλασματικό η διαδοχικό χρόνο ασφάλισης .
 4. Δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι και την 18/8/2015 το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης σύμφωνα με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς.
 5. Εμπίπτουν στα νέα μεταβατικά  όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που έθεσαν οι νόμοι 4336 και 4337 του 2015, τα οποία και συμπληρώνουν φέτος.
 6. Θεμελιώνουν δικαίωμα για πλήρη σύνταξη φέτος σε χαμηλότερα των 67 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και με λιγότερα χρόνια ασφάλισης από 35, 36 ή 37. 

Θεμελίωση το 2010 

Άνδρες 

Υπάλληλοι γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1955 - από 1/1/1955 έως και την 1/6/1955 - οι οποίοι έγιναν 65 ετών το 2020 και συμπλήρωσαν 25ετία το 2010, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 66 ετών και 6 μηνών Το νέο όριο ηλικίας συμπληρώνεται εντός του 2021.

Υπάλληλοι άνδρες με 25ετία έως το 2010, που συνταξιοδοτούνται το 2021 με πλήρη                                                         

Έτος συμπλήρωσης των 65 Έτος γέννησης  Ηλικία συνταξιοδότησης  Έτος συνταξιοδότησης 
2020  από 1/1 έως 31/6/1955  66 ετών και 6 μήνων 2021 

Παράδειγμα :

 • Υπάλληλος διορισμένος το 1985. Συμπλήρωσε 25ετία το 2010 και παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους το 2016.
 • Είναι γεννημένος την 1/2/1955 και σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών.
 • Θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη φέτος, καθώς συμπληρώνει το νέο όριο ηλικίας, δηλαδή συμπληρώνει τα 66 και 6 μήνες.

Γυναίκες

Γυναίκες υπάλληλοι, γεννημένες το πρώτο εξάμηνο του 1958 - από 1/1 έως 31/6/1958 - έγιναν δηλαδή 60 ετών το 2018, που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 63 ετών και 6 μηνών. Το νέο όριο ηλικίας συμπληρώνεται εντός του 2021.

Υπάλληλοι γυναίκες με 25ετία έως το 2010, που συνταξιοδοτούνται το 2021 με πλήρη

Έτος συμπλήρωσης των 60 Έτος γέννησης  Ηλικία συνταξιοδότησης Έτος συνταξιοδότησης 
2018  από 1/1 έως 31/6/1958  63 ετών και 6 μηνών 2021

Παράδειγμα

 • Υπάλληλος γεννημένη στις 1/2/1958. Εϊχε συμπληρώσει 25 έτη προϋπηρεσίας μέχρι το 2010.
 • Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σε ηλικία 60 ετών.
 • Επειδή το 60ο έτος το συμπλήρωσε μετά την 18/8/2015 δηλαδή το 2018, ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2021, με την συμπλήρωση των 63 ετών και 6 μηνών με πλήρη σύνταξη.

Θεμελίωση το 2011

Άνδρες –γυναίκες

Υπάλληλοι γεννημένοι το 1957, που έγιναν 61 ετών το 2018 και συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 64 ετών. Το νέο όριο ηλικίας συμπληρώνεται γι αυτούς εντός του 2021.

Υπάλληλοι άνδρες-γυναίκες με 25ετία έως το 2011, που συνταξιοδοτούνται το 2021 με πλήρη

Έτος συμπλήρωσης των 61 Έτος γέννησης Ηλικία συνταξιοδότησης Έτος συνταξιοδότησης
2018 1957 64 ετών  2021 

Παράδειγμα:

 • Υπάλληλος γεννημένη στις 1/7/1957. Συμπλήρωσε 25 έτη προϋπηρεσίας μέχρι το 2011.
 • Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σε ηλικία 61 ετών.
 • Επειδή το 61ο έτος το συμπλήρωσε μετά την 18/8/2015 δηλαδή το 2018, ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2021 με την συμπλήρωση του 64ου έτους με πλήρη σύνταξη.

Θεμελίωση το 2012

Άνδρες –γυναίκες

Yπάλληλοι που είναι γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1956 - από 1/1 έως 31/6/1956 - και έγιναν 63 ετών το 2019 και έχουν παράλληλα συμπληρώσει 25ετία το 2012, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 65 ετών και 6 μηνών με πλήρη σύνταξη. Το νέο όριο ηλικίας συμπληρώνεται γι αυτή την κατηγορία εντός του 2021.

Υπάλληλοι άνδρες - γυναίκες με 25ετια έως το 2012, που συνταξιοδοτούνται το 2021 με πλήρη

Έτος συμπλήρωσης των 63 Έτος γέννησης  Ηλικία συνταξιοδότησης Έτος συνταξιοδότησης
2019 από 1/1 έως 31/6/1956   65 ετών και 6 μηνών 2021 

Παράδειγμα

 • Υπάλληλος γεννημένη την 1/3/1956. Έχει συμπληρώσει 25 έτη προϋπηρεσίας μέχρι το 2011.
 • Με το προηγούμενο καθεστώς είχε κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σε ηλικία 63 ετών. 
 • Επειδή το 63ο έτος το συμπλήρωσε μετά την 18/8/2015 δηλαδή, το 2019 ακολουθεί την αύξηση των νέων ορίων ηλικίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2021 με την συμπλήρωση των 65 ετών και 6 μηνών με πλήρη σύνταξη.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ