Νέα
 • ΓΔ: 914.73 +0.49%
 • Τζίρος: 31,71 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Σύνταξη - εξπρές με διατήρηση μισθού για χιλιάδες μηχανικούς - Παραδείγματα και πίνακες

Πηγή: Pixabay

Αρκετές χιλιάδες μηχανικών, αρχιτεκτόνων και άλλων ειδικοτήτων ασφαλισμένων στο πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν την πόρτα τις σύνταξης εκμεταλλευόμενοι σχετικές διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα εξόδου τόσο με εξαγορές πλασματικών ετών όσο και με παλαιότερα όρια ηλικίας που ακόμη βρίσκονται σε ισχύ.

Μάλιστα για τους επαγγελματίες αυτούς είναι εξαιρετικά επωφελής η δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν άμεσα διατηρώντας τη δραστηριότητά τους αφού ο νόμος προβλέπει πλέον ότι μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα συνταξιοδότησης και να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης για όσο χρονικό διάστημα παράλληλα απασχολούνται.

Επιπλέον το χαμηλό όφελος για όσους παραμένουν στην ασφάλιση άνω των 40 ετών κάνει αναγκαστική την επιλογή για αυτήν την κατηγορία ασφαλισμένων με μακρύ και σταθερό ασφαλιστικό βίο.

Ας δούμε όμως αναλυτικά πώς μπορεί να ανοίξει η πόρτα τις σύνταξης για τους ασφαλισμένους και τις ασφαλισμένες στο ΤΣΜΕΔΕ :

Γυναίκες στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ

 • Για τις γυναίκες ασφαλισμένες υπάρχει κατ αρχάς η γενική διάταξη  με την οποία κάποια μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και το 67ο  έτος της ηλικίας της. Η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί να λάβει πλήρη αναλογική σύνταξη για τα έτη ασφάλισης που έχει συμπληρώσει. Να πουμε εδώ ότι δεν μπορεί να γίνει εξαγορά πλασματικών ετών για τη συμπλήρωση 15ετίας κι επομένως πρέπει όλος ο χρόνος να είναι πραγματικός. Ολες οι περιπτώσεις ασφαλισμένων που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους και έχουν τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης συμφέρει να υποβάλουν άμεσα αίτηση για συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα: Γυναίκα ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ το 1992 συμπλήρωσε εντός του 2021 το 67ο έτος της ηλικίας της. Έχει επομένως σήμερα 29 έτη και η συμφέρουσα επιλογή για την ίδια είναι άμεσα να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης ανεξάρτητά από το εάν θα συνεχίσει ή όχι τη δραστηριότητά της.

 • Γυναίκες ασφαλισμένες για πρώτη φορά πριν από την 1/1/1993 που συμπλήρωσαν 25ετία στην ασφάλιση ως την 31/12/2010. Οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες κατοχύρωσαν σαν όριο ηλικίας το 60ο για τη λήψη της πλήρους σύνταξης, το οποίο και αλλάζει με βάση τις σχετικές διατάξεις του ν. 4336/2015 και αυξάνεται αναλόγως την περίπτωση. Συγκεκριμένα με βάση το πότε συμπληρώνονται τα 60 σε κάθε περίπτωση η ασφαλισμένη δικαιούται πλήρους σύνταξης στο αντίστοιχο όριο ηλικίας:

Συμπλήρωση των 60

Νέο όριο ηλικίας

2015

60 και 11 μηνών

2016

61 και 9 μηνών

2017

62 και 8 μηνών

2018

63 και 6 μηνών

2019

64 και 5 μηνών

2020

65 και 3 μηνών

2021

66 και 2 μηνών

Η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί να λάβει πλήρη αναλογική σύνταξη για τα έτη ασφάλισης που έχει συμπληρώσει χωρίς να χρειαστεί επιπλέον εξαγορά για να συμπληρωθούν 40 έτη ασφάλισης και φυσικά χωρίς να συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας. Να πουμε εδώ ότι δεν μπορεί να γίνει εξαγορά πλασματικών ετών για τη συμπλήρωση 25ετίας ως την 31/12/2010 κι επομένως πρέπει όλος ο χρόνος να είναι πραγματικός. Ολες οι περιπτώσεις ασφαλισμένων που συμπληρώνουν το σχετικό όριο ηλικίας συμφέρει να υποβάλουν άμεσα αίτηση για συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα: Γυναίκα ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ το 1985 συμπλήρωσε εντός του 2010 την 25ετία ενώ έγινε 60 το 2018. Συμπληρώνει φέτος τα 63 και 6 μήνες και η συμφέρουσα επιλογή για την ίδια είναι άμεσα να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης ανεξάρτητά από το εάν θα συνεχίσει ή όχι τη δραστηριότητά της.

 • Γυναίκες ασφαλισμένες που συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους και είτε συμπληρώνουν 40 έτη πραγματικής ασφάλισης ή μπορούν να συμπληρώσουν τη 40ετία με εξαγορές πλασματικών ετών. Οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν έτσι με πλήρη σύνταξη. Όσες μπορούν να φτάσουν τη 40ετία συμφέρει άμεσα να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης καθώς η παραμονή επιπλέον από το χρόνο αυτό δεν είναι συμφέρουσα ενώ είναι επωφελέστερη επιλογή η έναρξη συνταξιοδότησης έστω και με συνέχιση της δραστηριότητας.

Παράδειγμα: Γυναίκα ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ το 1986 συμπληρώνει εντός του 2021 35 έτη ασφάλισης. Η συμφέρουσα επιλογή για την ίδια είναι να εξαγοράσει 5 πλασματικά έτη και έτσι άμεσα να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης ανεξάρτητά από το εάν θα συνεχίσει ή όχι τη δραστηριότητά της.

Ανδρες στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ

 • Για τους άνδρες ασφαλισμένους υπάρχει και εδώ η γενική διάταξη με την οποία κάποιος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και το 67ο έτος της ηλικίας του. Η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί να λάβει πλήρη αναλογική σύνταξη για τα έτη ασφάλισης που έχει συμπληρώσει. Στην περίπτωση των ανδρών μπορεί να γίνει εξαγορά του στρατού και μόνο για τη συμπλήρωση 15ετίας. Όλες οι περιπτώσεις ασφαλισμένων που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους και έχουν τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης συμφέρει να υποβάλουν άμεσα αίτηση για συνταξιοδότησης έστω με συνέχιση της δραστηριότητας.

Παράδειγμα: Άνδρας ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ το 1990 συμπληρώνει εντός του 2021 το 67ο έτος της ηλικίας του. Έχει επομένως σήμερα 30 έτη και η συμφέρουσα επιλογή είναι άμεσα να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης ανεξάρτητά από το εάν θα συνεχίσει ή όχι τη δραστηριότητά του.

 • Οι άνδρες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν κυρίως με τη γενική διάταξη που αφορά όσους συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους και είτε συμπληρώνουν 40 έτη πραγματικής ασφάλισης ή μπορούν να συμπληρώσουν τη 40ετία με εξαγορές πλασματικών ετών. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξης. Όσοι μπορούν να φτάσουν τη 40ετία συμφέρει άμεσα να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης καθώς η παραμονή επιπλέον από το χρόνο αυτό δεν είναι συμφέρουσα ενώ είναι επωφελέστερη επιλογή η έναρξη συνταξιοδότησης έστω και με συνέχιση της δραστηριότητας.

Παράδειγμα: Άνδρας ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ το 1984 συμπληρώνει εντός του 2021 συνολικά 37 έτη ασφάλισης. Η συμφέρουσα επιλογή για τον ίδιο είναι να εξαγοράσει 3 πλασματικά έτη και έτσι άμεσα να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης ανεξάρτητά από το εάν θα συνεχίσει ή όχι τη δραστηριότητά του.

Ανδρες - γυναίκες νέοι ασφαλισμένοι

 • Για τους άνδρες και τις γυναίκες ασφαλισμένους μετά την 1-1-1993 υπάρχει η ειδική περίπτωση της χορήγησης μειωμένης σύνταξης. Με αυτήν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί κάποιος ή κάποια με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και το 62ο  έτος της ηλικίας του χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση της συνταξιοδότησης. Η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί να λάβει μειωμένη αναλογική σύνταξη για τα έτη ασφάλισης που έχει συμπληρώσει. Η μείωση σε αυτήν την περίπτωση αφορά την Εθνική Σύνταξη και φτάνει τα 115,2 ευρώ. Η Ανταποδοτική Σύνταξη χορηγείται πλήρης. Ολες οι περιπτώσεις νέων ασφαλισμένων μετά την 1/1/1993 που συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους και έχουν τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης συμφέρει να υποβάλουν άμεσα αίτηση για συνταξιοδότηση με συνέχιση της δραστηριότητας.

Παράδειγμα: Άνδρας ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ το 1994 συμπληρώνει εντός του 2021 τα 62. Η συμφέρουσα επιλογή για τον ίδιο είναι άμεσα να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης ανεξάρτητά από το εάν θα συνεχίσει ή όχι τη δραστηριότητά του.

Πλασματικοί χρόνοι

Για τη συμπλήρωση της προϋπόθεσης των 40 ετών ασφάλισης μπορεί να γίνει χρήση των πλασματικών ετών του ν. 3996/2011. Έτσι μπορεί να εξαγοραστεί ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας εφόσον δεν έχει καλυφθεί από ασφάλιση, ο χρόνος σπουδών, ο χρόνος των τέκνων, κενά ασφάλισης αν υπάρχουν αλλά και να χρησιμοποιηθεί δωρεάν ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας.

Το κόστος για την εξαγορά των εν λόγω χρόνος είναι ίσο με την εισφορά που καταβάλλουν μηνιαίως στον κλάδο της κύριας σύνταξης οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί ενώ για τους μισθωτούς το κόστος αυτό είναι 20% επί των αποδοχών τους. Έτσι για έναν αυτοαπασχολούμενο ασφαλισμένο στην πρώτη κατηγορία το κόστος είναι 155 ευρώ ανά μήνα ενώ για έναν μισθωτό των 1.000 ευρώ μηνιαίων μεικτών αποδοχών το κόστος εξαγοράς είναι 200 ευρώ τον μήνα. Η εξόφληση γίνεται με παρακράτηση από τη σύνταξη ή με δόσεις ή εφάπαξ με έκπτωση 2% ανά έτος εξαγοράς.

Ο υπολογισμός της σύνταξης

Η σύνταξη αποτελείται πλέον από 2 τμήματα. Το ένα τμήμα είναι η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, η οποία καταβάλλεται πλήρης σε όσους πρόκειται να λάβουν πλήρη σύνταξη γήρατος και μειωμένη κατά τη προβλεπόμενη μείωση σε όσους πρόκειται να λάβουν μειωμένη σύνταξη γήρατος (ως αναφέραμε στους νέους ασφαλισμένους). Η εθνική σύνταξη καταβάλλεται πλήρης μόνο στις περιπτώσεις που έχει συμπληρωθεί 40ετής παραμονή στην Ελλάδα. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει 40 έτη παραμονής καθώς μπορεί να βρίσκονταν στο εξωτερικό για εργασία, σπουδές ή άλλους λόγους υπάρχει μείωση κατά 1/40ο για όσα έτη υπολείπονται των 40.

Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από την ανταποδοτική σύνταξη η οποία και υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών του εργασιακού βίου από το 2002 μέχρι και την ημερομηνία εξόδου. Στις συντάξιμες αποδοχές και στην εξαγωγή του σχετικού μέσου όρου υπολογίζονται ως τεκμαρτοί μισθοί οι κατηγορίες στις οποίες ήταν ασφαλισμένοι οι μηχανικοί κλπ στο ΤΣΜΕΔΕ ως την 31/12/2016 ενώ από την 1/1/2017 λαμβάνονται υπόψιν οι εισφορές που καταβλήθηκαν με βάση τα εισοδήματα ως την 1/1/2019και οι ασφαλιστικές κατηγορίες από την 1/1/2020 και εφεξής.

Επιπρόσθετα στην εξαγωγή των συντάξιμων αποδοχών συνυπολογίζονται και τα πλασματικά έτη που χρησιμοποιούνται για θεμελίωση και προσαύξηση της σύνταξης και έχουν αναγνωριστεί με εξαγορά με νοητό μισθό αυτόν που προκύπτει ως να ήταν εισφορά το κόστος εξαγοράς ανά μήνα. Στη συνέχεια και μετά την εξαγωγή των συντάξιμων αποδοχών, η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με συγκεκριμένους συντελεστές με βάση το σύνολο των ετών ασφάλισης. Στο συντελεστή της ανταποδοτικής σύνταξης μπαίνει ως προσαύξησης και ο Ειδικός Συντελεστής Πρόσθετων Παροχών.

Παράδειγμα: Άνδρας ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ το 1984 συμπληρώνει εντός του 2021 συνολικά 37 έτη ασφάλισης. Η συμφέρουσα επιλογή για τον ίδιο είναι να εξαγοράσει 3 πλασματικά έτη και έτσι άμεσα να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης. Είναι ασφαλισμένος στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και η εξαγορά θα γίνει με 155 € / μήνα ενώ έχει και 32 έτη στον ΕΛΠΠ. Οι εισφορές του ήταν πάντοτε στις προβλεπόμενες από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ κατηγορίες ενώ από την 1/1/2017 καταβάλλει την κατώτατη. Η σύνταξή του θα υπολογιστεί ως εξής :

 • Συντάξιμες αποδοχές: 1.149,2 €
 • Συντελεστής Αναπλήρωσης 40 ετών: 50,05%
 • Πρόσθετος Συντελεστής ΕΛΠΠ: 31,12%
 • Συνολικός Συντελεστής: 81,17%
 • Ανταποδοτική Σύνταξη: 932,8 €
 • Εθνική Σύνταξη: 384 €
 • Σύνολο Μεικτής Σύνταξης : 1.316,8 €

*Η μεικτή σύνταξη θα έχει κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, υγειονομική περίθαλψη και φόρο.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ