Νέα
 • ΓΔ: 1458.52 +0.43%
 • Τζίρος: 98,77 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Αύξηση συντάξεων: Ποιοι θα πάρουν τα λιγότερα - Ποιοι είναι οι πιο τυχεροί

Κερδισμένους και χαμένους θα έχει η αύξηση των συντάξεων που μπαίνει σε εφαρμογή τέλη Ιανουαρίου και πληρώνεται για πρώτη φορά με την σύνταξη Φεβρουαρίου. Προφανώς οι μεγάλοι χαμένοι θα είναι περί τους 700.000 συνταξιούχους που έχουν σημαντική προσωπική διαφορά και άρα δεν θα δουν καμία αύξηση στην τσέπη αλλά μόνο λογιστική αύξηση του ποσού της σύνταξης στα χαρτιά. Υπάρχει, ωστόσο, και μια κατηγορία συνταξιούχων που δεν συγκαταλέγονται ούτε στους μεγάλους χαμένους, αλλά ούτε και στους κερδισμένους των αυξήσεων, παρά βρίσκονται κάπου στη μέση. Θα δουν στο τελικό ποσό μια αύξηση, η οποία όμως θα είναι μικρή, τουλάχιστον μικρότερη από την αύξηση που προκύπτει μετά την εφαρμογή του 7,75% σε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη.    

Η κατηγορία αυτή των συνταξιούχων είναι όσοι διατηρούν μικρή θετική προσωπική διαφορά από τον νόμο Κατρούγκαλου (2016), για παράδειγμα κάτω από 30 - 40 ευρώ και μέσω της αναπροσαρμογής εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης δικαιούνται μια αύξηση η οποία κυμαίνεται για παράδειγμα κοντά στα 50 - 70 ευρώ. Η αύξηση που δικαιούνται «ψαλιδίζεται» από την μικρή προσωπική τους διαφορά, δεν απορροφάται ωστόσο ολόκληρη καθώς περισσεύει ένα ποσό το οποίο θα λάβουν ως καθαρή αύξηση στην τσέπη, αφού πρώτα έχουν μηδενίσει την προσωπική τους διαφορά. Από το 2024 θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση που δικαιούνται. 

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και συνταξιούχοι που έλαβαν σημαντική αύξηση με τον νόμο Κατρούγκαλου (2016), η οποία όμως «ψαλιδίστηκε» από τον νόμο Βρούτση (2020). Αυτοί έχουν προσωπική διαφορά που σχηματίστηκε το 2020 και λόγω αυτής δεν θα δουν τώρα περαιτέρω αύξηση στην τσέπη ή θα δουν μικρή αύξηση στην τσέπη.

Οι συνταξιούχοι με την μικρότερη αύξηση

Οι λιγότερο τυχεροί είναι 250.000 - 350.000 συνταξιούχους που δεν θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση 7,75% στην τσέπη καθώς διατηρούν μικρή προσωπική διαφορά. Υπενθυμίζεται πως την αύξηση του 7,75% θα τη δουν 1.724.713 συνταξιούχοι. Από αυτούς, το 80%-85% θα δουν ακέραια την αύξηση της τάξεως του 7,75%, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των υπολοίπων θα δει αυξήσεις που θα ξεπερνούν το 7% αναλόγως του ύψους της προσωπικής διαφοράς που διαθέτουν.

Για παράδειγμα

 • Συνταξιούχος που έπαιρνε πριν τον νόμο Κατρούγκαλου καθαρή προ φόρου σύνταξη 553,72€.
 • Με βάση τον επανυπολογισμό και την αναπροσαρμογή των συντάξεων προέκυψε νέο καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης 542,47€.
 • Συνεπώς ο συνταξιούχος λαμβάνει και προσωπική διαφορά 11,25€. 
 • Η αύξηση 7,75% εφαρμόζεται στην Εθνική και την Ανταποδοτική σύνταξη. 
 • Προκύπτει νέο καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης 584,51€.
 • Συνεπώς η αύξηση είναι 42,04€ (584,51€ - 542,47€ = 42,04€)
 • Ο συνταξιούχος όμως δεν θα λάβει ολόκληρη την αύξηση στην τσέπη καθώς διατηρεί μικρή προσωπική διαφορά 11,25€.
 • Θα λάβει στα τέλη Ιανουαρίου αύξηση 42,04€ - 11,25€ = 30,79€ (χάνει 11,25€ από την αύξηση)  
 • Η σύνταξη του θα αναπροσαρμοστεί από τα 553,72€ στα 584,51€

Εξάλειψη θετικής Προσωπικής Διαφοράς λόγω αύξησης συντάξεων

 

Παλαιό ποσό (προ νόμου Κατρούγκαλου)

Νέο ποσό (επανυπολογισμος)

Αυξημένο ποσό (από 1/1/2023)

Εθνική

-

330,24

355,83

Ανταποδοτική

-

246,86

265,99

Σύνολο Μικτών

589,06

577,10

621,82

Κράτηση Υγείας

35,34

34,63

37,31

Καθαρό προ φόρου

553,72

542,47

584,51

Καθαρή αύξηση 2023

-

-

42,04

Θετική Π.Δ.

 

11,25

0

Με προσωπική διαφορά από το 2020

Στην ίδια κατηγορία των λιγότερο τυχερών ανήκουν και συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν σημαντική αύξηση συντάξεων με τον νόμο Κατρούγκαλου (2016) και μικρή μείωση - ψαλίδισμα της αύξησης - με το νόμο Βρούτση (2020). 

Για παράδειγμα:

 • Συνταξιούχος που έπαιρνε 808 ευρώ πριν το 2016
 • Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη του αυξήθηκε στα 989 ευρώ - Πήρε την αύξηση 180 ευρώ σε 5 ετήσιες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται πριν τα Χριστούγεννα με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2023. Συνεπώς η σύνταξη του από φέτος έχει φτάσει στα 989 ευρώ.
 • Με τον νόμο Βρούτση του 2020 η σύνταξη του επανυπολογίστηκε και το καθαρό ποσό προκύπτει στα 884 ευρώ, χαμηλότερα από το ποσό του 2016, υψηλότερα από το ποσό πριν το 2016.
 • Η σύνταξη του δεν μειώθηκε το 2020 αλλά ο συνταξιούχος διατηρεί προσωπική διαφορά 105,41 ευρώ.
 • Με την αύξηση 7,75% η σύνταξη του (καθαρό προ φόρου ποσό) αυξάνεται στα 952 ευρώ
 • Δικαιούται αύξηση 68,54 ευρώ.
 • Ωστόσο δεν θα λάβει αύξηση, διότι λαμβάνει ήδη 989 ευρώ (περισσότερα από τα 952).
 • Θα συνεχίσει όλο το 2023 να λαμβάνει 989 ευρώ και η προσωπική του διαφορά πέφτει στα 36,87 ευρώ - Θα συμψηφιστεί με την αύξηση του 2024.       
 

Παλαιό ποσό (προ νόμου Κατρούγκαλου)

Νέο ποσό (επανυπολογισμος)

Νέο ποσό (νόμος Βρούτση)

Αυξημένο ποσό (από 1/1/2023)

Εθνική

-

255,36

255,36

275,15

Ανταποδοτική

-

767,59

685,45

738,57

Σύνολο Μικτών

900,22

1052,95

940,81

1013,72

ν. 4093/2012

39,65

 

 

 

Κράτηση Υγείας

51,63

63,18

56,45

60,82

Καθαρό προ φόρου

808,94

989,77

884,36

952,90

Αρνητική Π.Δ.

 

180,83

75,42

 

Διαφορά αρνητικών ΠΔ (θετική)

 

 

105,41

36,87

Οι πιο τυχεροί

Οι πιο τυχεροί φυσικά είναι 1,38 εκατομμύρια συνταξιούχοι που θα δουν ολόκληρη την αύξηση 7,75% καθώς δεν έχουν προσωπική διαφορά ή έχουν αρνητική προσωπική διαφορά (πήραν μεγαλύτερη σύνταξη με τον νόμο Κατρούγκαλου). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 

 1. Συνταξιούχοι που αποχώρησαν από 13 Μαίου 2016 και μετά 
 2. Συνταξιούχοι που είχαν αποχωρήσει πριν από τις 13 Μαίου 2016 και η σύνταξη τους αυξήθηκε με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου (αρνητική προσωπική διαφορά)
 3. Συνταξιούχοι που είχαν αποχωρήσει πριν από τις 13 Μαίου 2016 και η σύνταξη τους έμεινε ίδια με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου
 4. Συνταξιούχοι που είχαν αποχωρήσει πριν από τις 13 Μαίου 2016, η σύνταξη τους μειώθηκε λίγο με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά αυξήθηκε εκ νέου με τον νόμο Βρούτση επειδή είχαν αποχωρήσει με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. 

Για παράδειγμα: 

1. Συνταξιούχος χωρίς προσωπική διαφορά με έναρξη καταβολής από 01.10.2020

 

Σύνταξη έως 31.12.2022

Σύνταξη από 01.01.2023

Εθνική σύνταξη

384€

*7,75% = 413,76€

Ανταποδοτική σύνταξη

616€

*7,75% = 663,74€

Μικτό προ κρατήσεων

1000€

*7,75% = 1.077,50€

Εισφορά Υγείας

-60€

-64,65€

Καθαρό προ φόρου

940€

1.012,85€

2. Με αρνητική προσωπική διαφορά από το νόμο Κατρούγκαλου

Ο συνταξιούχος λαμβάνει ολόκληρη την αύξηση 97,99€ στην τσέπη - Η σύνταξη του αναπροσαρμόζεται στα 1.362,47€. 

 

Παλαιό ποσό (προ νόμου Κατρούγκαλου)

Νέο ποσό (επανυπολογισμος)

Αυξημένο ποσό (από 1/1/2023)

Εθνική

-

384

413,76

Ανταποδοτική

-

1.062,44

1.144,78

Σύνολο Μικτών

1.354,23

1.446,44

1.558,54

ΕΑΣ (ν.3863/2010, ν.3865/2010)

40,63

101,25

109,10

ν. 4024/2011

22,72

-

-

ν. 4051/2012

25,62

-

-

ν. 4093/2012

126,52

-

-

Κράτηση Υγείας

68,32

80,71

86,97

Καθαρό προ φόρου

1.070,42

1.264,48

1.362,47

Καθαρή αύξηση 2023

-

-

97,99

Αρνητική Π.Δ.

-

194,06

-

Όσοι είδαν αυξήσεις το 2020

Οι συνταξιούχοι με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης που πήραν αυξήσεις το 2020 λόγω των νέων συντελεστών αναπλήρωσης, λαμβάνουν την αύξηση που δικαιούνται σε 5 ετήσιες δόσεις με την τελευταία να καταβάλλεται του χρόνου (2024). Αυτοί και υπό την προϋπόθεση πως το καθαρό προ φόρου ποσό της σύνταξης είναι μεγαλύτερο του ποσού που προέκυψε από τον νόμο Κατρούγκαλου, θα λάβουν σχεδόν όλη την αύξηση που δικαιούνται, καθώς θα αφαιρεθεί η τελευταία δόση της αρνητικής προσωπικής διαφοράς του 2020. 

Για παράδειγμα: 

 • Συνταξιούχος που έπαιρνε 886 ευρώ πριν το 2016
 • Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη του αυξήθηκε στα 914 ευρώ - Πήρε την αύξηση 27 ευρώ σε 5 ετήσιες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται πριν τα Χριστούγεννα με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2023. Συνεπώς η σύνταξη του από φέτος έχει φτάσει στα 914 ευρώ.
 • Με τον νόμο Βρούτση του 2020 η σύνταξη του επανυπολογίστηκε και το καθαρό ποσό προκύπτει στα 935 ευρώ - Παίρνει την αύξηση σε 5 ετήσιες δόσεις με την τελευταία να καταβάλλεται το 2024
 • Με την αύξηση 7,75% η σύνταξη του (καθαρό προ φόρου ποσό) αυξάνεται στα 1.008 ευρώ
 • Δικαιούται αύξηση 72,5 ευρώ.
 • Ωστόσο θα λάβει αύξηση 68,19 καθώς αφαιρείται η τελευταία δόση της αύξησης του 2020 (4,31 ευρώ) 
 • Θα λαμβάνει όλο το 2023 σύνταξη 1.003,7 ευρώ.      
 

Παλαιό ποσό (προ νόμου Κατρούγκαλου)

Νέο ποσό (επανυπολογισμος)

Νέο ποσό (νόμος Βρούτση)

Αυξημένο ποσό (από 1/1/2023)

Εθνική

-

384

384

413,76

Ανταποδοτική

-

588,28

611,21

658,58

Σύνολο Μικτών

993,27

972,28

995,21

1072,34

ν. 4093/2012

49,66

 

 

 

Κράτηση Υγείας

56,62

58,34

59,71

64,34

Καθαρό προ φόρου

886,99

913,94

935,50

1008

Αρνητική Π.Δ. 4670

 

26,95

48,51

 

5η δόση 4670 (καταβολή από 01.01.2024)

 

 

4,31

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Περισσότερα