Νέα
  • ΓΔ: 792.9 +0.56%
  • Τζίρος: 65,92 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Τουρισμός: Κοντά στα επίπεδα του 2019 η κίνηση τον Μάιο - Στοιχεία ΤτΕ

Κοντά στα επίπεδα του 2019, δηλαδή πριν τον κορονοϊό, κινήθηκε η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι αφίξεις τουριστών αντιστοιχούσαν στο 92,4% του Μαΐου 2019, ενώ τα τουριστικά έσοδα εκτινάχθηκαν στα 1,4 δις. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 90,3%, αντίστοιχα.

Η μεγάλη αύξηση τον Μάιο βελτίωσε και την εικόνα του πενταμήνου, με τις αφίξεις και τα έσοδα να αντιστοιχούν στο 81,7% και 87,8%, αντίστοιχα, των επιπέδων στο αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Παρά τη σημαντική αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων και το πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε τον Μάιο κατά 646 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο του 2021 και διαμορφώθηκε στα 2 δισ. ευρώ λόγω κυρίως της αύξησης του εμπορικού ελλείμματος που οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση της αξίας των εισαγωγών (59,9%) από αυτή των εξαγωγών (49,2%).

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΤτΕ

 Ισοζύγιο Πληρωμών: Μάιος 2022

  • Το Μάιο του 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, λόγω της επιδείνωσης κυρίως του ισοζυγίου αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση στο ισοζύγιο υπηρεσιών.
  • Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2021, λόγω της επιδείνωσης πρωτίστως του ισοζυγίου αγαθών και δευτερευόντως του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία ως ένα βαθμό αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Μάιο του 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 646,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μάιο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 2,0 δισεκ. ευρώ.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 49,2% σε τρέχουσες τιμές (8,6% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 59,9% σε τρέχουσες τιμές (32,5% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 43,2% σε τρέχουσες τιμές (22,6% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 46,2% σε τρέχουσες τιμές (35,9% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως και των άλλων επιμέρους ισοζυγίων. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 672,5% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 536,4% σε σχέση με το 2021, αντιπροσωπεύοντας το 92,4% και το 90,3% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών αυξήθηκε λόγω της βελτίωσης του πλεονάσματος του ισοζυγίου θαλάσσιων μεταφορών.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε μείωση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, λόγω της αύξησης των πληρωμών στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε σημαντική αύξηση κατά 4,1 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 10,1 δισεκ. ευρώ.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 35,2% σε τρέχουσες τιμές (3,8% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 48,2% σε τρέχουσες τιμές (23,0% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 26,9% και 33,8% αντίστοιχα (10,9% και 24,9% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, καθώς και των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 552,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 547,9% σε σχέση με το 2021, αντιπροσωπεύοντας το 81,7% και το 87,8% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019. Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν αύξηση κατά 23,4%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, ενώ και το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Μάιο του 2022, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε κατά 51 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μάιο του 2021 και διαμορφώθηκε στα 151,6 εκατ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 1,1 δισεκ. ευρώ, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Μάιο του 2022, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε σε 1,9 δισεκ. ευρώ, από 1,2 δισεκ. ευρώ το Μάιο του 2021. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, το έλλειμμα στο συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 3,4 δισεκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 9,1 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Μάιο του 2022, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 35,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 445,5 εκατ. ευρώ χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αύξηση κατά 2,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 728,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, εξαιτίας της υποχώρησης κατά 724,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων των κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και της μείωσης κατά 386,9 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη στατιστική προσαρμογή που σχετίζεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 652,0 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά την αύξηση κατά 1,6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, τη στατιστική προσαρμογή που σχετίζεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 652,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη μείωση κατά 377,5 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 275,3 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 3,5 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 7,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 3,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην πτώση κατά 3,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 2,3 δισεκ. ευρώ). Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 5,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων, αντισταθμίστηκε δε εν μέρει από τη μείωση κατά 2,0 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Μαΐου του 2022, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 10,8 δισεκ. ευρώ, έναντι 8,7 δισεκ. ευρώ στο τέλος Μαΐου του 2021.

 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Περισσότερα