Νέα
  • ΓΔ: 798.72 -0.16%
  • Τζίρος: 34,31 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Πρεμιέρα διαπραγμάτευσης για τις νέες μετοχές της τράπεζας Πειραιώς

Τράπεζα Πειραιώς
Πηγή: Intime

Συγκεκριμένα, ξεκινά η διαπραγμάτευση των 394.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, ονομαστικής αξίας 6,00 ευρώ η κάθε μία που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.366,4 εκατ. ευρώ κατόπιν μετατροπής του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (τα γνωστά «CoCos»), οι οποίες είχαν καλυφθεί πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ως αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς ανέρχεται πλέον σε 4.986.354.984 ευρώ διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 6,00 ευρώ η κάθε μία.

Οπως έχει διευκρινίσει η Τράπεζα, οι νέες μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με αυτές που υφίσταντο μέχρι χθες και κατά συνέπεια  δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ.

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ