Νέα
  • ΓΔ: 1453.26 +0.44%
  • Τζίρος: 34,34 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΑΓΟΡΕΣ

Καγκελάριος:Υψηλές πτήσεις για Δομική Κρήτης και Jumbo - Στις 29 Αυγούστου έκτακτη ΓΣ της Mytilineos

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε χθες τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2023, από τα οποία προκύπτει ότι το τραπεζικό σύστημα της ζώνης του ευρώ θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε έντονη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) των 98 τραπεζών που υποβλήθηκαν στην εν λόγω άσκηση θα υποχωρούσε σε 10,4%, δηλ. κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο, εάν οι εν λόγω τράπεζες εκτίθεντο σε ακραίες καταστάσεις για τρία έτη υπό ιδιαίτερα αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες. Ο δείκτης CET1 αποτελεί βασικό μέτρο υπολογισμού της οικονομικής ευρωστίας μιας τράπεζας.

Η ΕΚΤ υπέβαλε σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 98 τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της. Από αυτές, οι 57 είναι οι μεγαλύτερες τράπεζες της ζώνης του ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνονται στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ που συντονίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δείχνει ότι ο τραπεζικός τομέας της ζώνης του ευρώ θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε έντονη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ. Συνολικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ.

►Διαβάστε επίσης:Καγκελάριος: Η Λαγκάρντ, ο Ρέμος, το ασυγκίνητο ΧΑ και το ράλι σε Mytilineos και Τιταν

Eυρωπαικές τράπεζες: Κατέγραψαν ζημιές 73 δις. ευρώ από τα χαρτοφυλάκια ομολόγων

Οι αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ οδήγησε σημαντικές υποαξίες για τις ευρωπαικές τράπεζες από τον Φεβρουάριο που ξεκίνησαν τα προγράμματα αυξήσεων επιτοκίων. Με ανακοίνωσή της η ΕΚΤ αναφέρει ότι μη πραγματοποιήσιμες ζημιές (έτσι λέγονται οι υποαξίες) ανέρχονται σε 73 δις. ευρώ.

Ελληνικές: Ανθεκτικές κερδοφορίες και εποπτικά κεφάλαια στα βασικά σενάρια

Κερδοφόρες θα είναι οι ελληνικές τράπεζες κάτω από  βασικό (μετριοπαθές)  σενάριο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (δηλαδή τα σενάρια που προβλέπουν οι ξένοι οίκοι) και θα περάσουν σε ζημιές (losses) σε περίπτωση ακραίων αρνητικών σεναρίων (μεγάλη υποχώρηση ανάπτυξης). Όμως σε όλα τα σενάρια, τα εποπτικά κεφάλαια παραμένουν υψηλά. Oι αναλυτές συνήθως βλέπουν τα θετικά σενάρια αλλά επικεντρώνονται στα δυσμενή τα οποία δεν φαίνονται υπό τις παρούσες συνθήκες να γίνουν (πχ   -5,5% της ελληνικής οικονομίας)

Αlpha Bank

Στο βασικό σενάριο, η δημιουργία κεφαλαίου ανέρχεται περίπου σε 2,2% σε χρονικό ορίζοντα  τριών ετών συμπεριλαμβανομένης και της διανομής μερίσματος της τάξεως του 30%. Στο δυσμενές σενάριο (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν γεγονότα μετά το τέλος του έτους), η μείωση του Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (CET 1 fully loaded) σε χρονικό ορίζοντα τριετίας ανέρχεται σε 3,1 % για την Τράπεζα (ήταν 6,3 % στην Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων του 2021 ), σε σύγκριση με 4,6% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (4,9 % ήταν ο μέσος όρος της ΕΑΤ στην Πανευρωπαϊκή Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων του 2021).

Τράπεζα Πειραιώς

Το βασικό σενάριο οδηγεί σε αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 271 μονάδες βάσης έναντι του Δεκεμβρίου 2022. Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 241 μονάδες βάσης για την τριετή περίοδο. Η αντίστοιχη μείωση στην άσκηση του 2021 ήταν περίπου 480 μονάδες βάσης.

Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση περίπου 318 μονάδων βάσης κατά το έτος με τη μεγαλύτερη επίπτωση (2023). Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2023 της Πειραιώς υποδηλώνουν σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2021 και του 2018Επισημαίνεται ότι η μείωση για την τριετή περίοδο κατά το δυσμενές σενάριο για την Πειραιώς είναι η 13η χαμηλότερη μεταξύ των 70 ευρωπαϊκών τραπεζών του δείγματος της ΕΑΤ, σύμφωνα με τη σημερινή γνωστοποίηση.

Εurobank

Υπό το Βασικό σενάριο, ο Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Fully Loaded CET1 αυξάνεται κατά 360 μ.β. κατά τη διάρκεια των τριών ετών, φτάνοντας στο επίπεδο του 18% στο τέλος του 2025.  Υπό το Δυσμενές σενάριο, ο Δείκτης Fully Loaded CET1 μειώνεται κατά 220 μ.β. στο τέλος του 2025 και διαμορφώνεται σε 12,2%.

ETE- Γενική Συνέλευση

Ο πρόεδρός της Γκίκας Χαρδούβελης σημείωσε ότι η Εθνική διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα σε εκείνα τα πεδία που αποδείχθηκαν ευάλωτες αμερικανικές και ελβετικές τράπεζες. Διαθέτει δηλαδή ευρεία καταθετική βάση, πλεονάζουσα ρευστότητα, χαμηλό ποσοστό επενδυτικού χαρτοφυλακίου επί του ενεργητικού και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Οι μέτοχοι ενέκριναν μεταξύ άλλων πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν ως το 1,5% του μετοχικού κεφαλαίου. Το πρόγραμμα θα έχει διετή διάρκεια, με προτεινόμενο εύρος τιμών μεταξύ 1 έως 15 ευρώ. Τo συνολικό κόστος του δεν θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης: Καγκελάριος: To squeeze out της ΕΛΓΕΚΑ και το «τσουνάμι» εξαγορών της Εpsilon Net

Γενικός Δείκτης - Αντέδρασε στα χαμηλά των 1.327 μονάδων.

Το γεγονός ότι ο Γενικός Δείκτης αντέδρασε τεχνικά στα χαμηλά των 1.327 μονάδων (έχανε πάνω από 1,2%) , δείχνει ότι υπάρχει ακόμη αγοραστικό ενδιαφέρον. Η μικρή υποχώρηση προς τις 1.333 μονάδες δεν μπορεί να θεωρηθεί αλλαγή τάσης.  Το πρόβλημα της ελληνικής αγοράς είναι ότι έχει προεξοφλήσει τα πάντα. Γι’ αυτό και δεν βλέπουμε αντιδράσεις ούτε σε εξαιρετικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου ούτε στις θετικές ειδήσεις από τα stress tests που έφταναν στα μεγάλα χρηματιστηριακά γραφεία.  Είχαν όλα προεξοφληθεί. Η νέα εβδομάδα θα δείξει εάν η αγορά θα κινηθεί προς τις 1.320 μονάδες Γ.Δ ή θα επιστρέψει προς τις 1.350 μονάδες.

Lamda Development : Προχωρά στον ανασχηματισμό του ομίλου

H LAMDA DEVELOPMENT S.A. ανακοινωσε ότι κατά τη συνεδρίαση της 27.07.2023 του Διοικητικού της Συμβουλίου και των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών της εταιρειών LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων (στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100%) και LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 54,57%) εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης κοινής διάσπασης της LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων  με απορρόφηση και με σύσταση νέας εταιρείας.

Ειδικότερα, η Διάσπαση θα συντελεστεί με μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών  στοιχείων (στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού) όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό  μετασχηματισμού της Διασπώμενης κατά την 31η .12.2022 (α) με μεταβίβαση μέρους των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την επένδυση της Διασπώμενης, ήτοι την κατά ποσοστό 31,7% συμμετοχή της, στη LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  με απορρόφηση από την τελευταία, (β) με μεταβίβαση μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις επενδύσεις της Διασπώμενης αφενός στην εταιρεία «Designer Outlet Athens ΜΕΠΕ», και αφετέρου στην αλλοδαπή εταιρεία «LOV LUXEMBOURG S.à R.L.», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, προς τη LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , με απορρόφηση από την τελευταία, και (γ) με μεταβίβαση μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης που σχετίζονται κυρίως με τη συνολική δραστηριότητα του κλάδου εκμετάλλευσης του εμπορικού κέντρoυ με την ονομασία “The Mall Αthens”

Trastor – Συνεχίζει τις αγορές ακινήτων υψηλής αξίας

Εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με νέα ακίνητα υψηλής αξίας  η Trastor. Ανακοίνωσε την αγορά 2 ακινήτων στην Αθήνα.  Ενός πολυώροφου κτηρίου συνολικής επιφάνειας 2.633 τμ επί της οδού Κοραή αρ. 5 στην Αθήνα, από την εταιρεία με την επωνυμία «NEW UP DATING DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι τιμήματος 7.540.000 και Β. Ενός κτηρίου καταστημάτων – τριώροφη οικοδομή συνολικής επιφάνειας 5.440 τμ επί των οδών Λέσβου και Αδριανείου στο Χαλάνδρι Αττικής, από την ως άνω αναφερόμενη πλειοψηφούσα μέτοχο, έναντι τιμήματος 11.200.000,00.

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Συνεχίζονται οι υψηλές πτήσεις

Μεγάλη άνοδο και μεγάλοι όγκοι συναλλαγών για την μετοχή της Δομικής Κρήτης και στη χθεσινή συνεδρίαση. Από τις 6 Ιουλίου μέχρι χθες η μετοχή έχει διπλασιαστεί και οι όγκοι συναλλαγών έχουν εκτοξευτεί. Και δεν πρόκειται μόνο για τις συμφωνίες (Κούτρας).  Μαθαίνουμε ότι επίκεινται εξαγορές μικρών και μεσαίων εταιρειών.  Τα πτυχία των κατασκευαστικών μετρούν.

Jumbo: Στα ιστορικά υψηλά η μετοχή της

Η μετοχή της Jumbo επέστρεψε στα ιστορικά υψηλά της και με αυξημένους όγκους συναλλαγών. Φαίνεται τα γεμάτα ρευστότητα ταμεία μετρούν και στους θεσμικούς επενδυτές και στους ιδιώτες. Ο όμιλος έχει αρχίσει από τον Ιούνιο τις πωλήσεις των θερινών ειδών (ο Ιούνιος δεν ήταν πολύ καλός μήνας λόγω βροχών και εκλογών) ενώ ο Ιούλιος έχει εκτοξεύσει τις πωλήσεις. 

Mυτιληναίος :Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Αυγούστου για νέες δραστηριότητες

Εκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί η Mytilineos στις 29 Αυγούστου και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 4η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο. Τα  θέματα αφορούν:  Λήψη απόφασης και έγκριση για τη συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας με νέες δραστηριότητες με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού. Θέμα Δεύτερο: Λήψη απόφασης και έγκριση για τη μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ