Νέα
  • ΓΔ: 1021.16 -3.06%
  • Τζίρος: 89,42 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Μύλοι Λούλη: Οι κεφαλαιακές ενέσεις και το νέο σιλό δημητριακών στη Βουλγαρία

Πηγή: Μύλοι Λούλη
Πηγή: Μύλοι Λούλη

Παρότι η Μύλοι Λούλη κατάφερε να αυξήσει, έστω και σε μικρό ποσοστό, τον περυσινό της τζίρο έναντι του 2019, εντούτοις η κερδοφορία της πιέστηκε. Προκειμένου δε να θωρακιστεί εν μέσω της πανδημίας, ο όμιλος προχώρησε στη σύναψη νέων ομολογιακών δανείων, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε θυγατρικές της.

Οι πωλήσεις ανά κατηγορία

Ειδικότερα, οι πωλήσεις για τη χρήση του 2020 στον Όμιλο ανήλθαν στα € 111,06 εκ. από € 107,73 εκ. το 2019, αυξημένες κατά 3,09%.

Στην κατηγορία "Καταναλωτικά Προϊόντα Αλευρόμυλου & Μείγματα Αρτοποιίας & Ζαχ/κής" διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση στις πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας, καθώς το 2020 ανήλθαν στους 28,2 χιλ. τόνους, ενώ την προηγούμενη χρήση βρίσκονταν στους 19,4 χιλ. τόνους. Η αύξηση αυτή επηρέασε αντίστοιχα και τις πωλήσεις της κατηγορίας, καθώς εμφάνισαν σημαντική αύξηση κατά 38,63% το 2020

Οι πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας "Επαγγελματικά Προϊόντα Αλευρόμυλου" για το 2020 στον Όμιλο, μετά και την έναρξη λειτουργίας παραγωγής του νέου αλευρόμυλου στην Βουλγαρία στις αρχές του 2020, ανήλθαν σε 242,2 χιλ. τόνους, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,50% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Έτσι οι πωλήσεις της κατηγορίας ανήλθαν σε €81,22 εκατ. (-3,99%).

Επίσης, οι πωλήσεις της κατηγορίας "Μείγματα & Α' Ύλες για την Αρτοποιία & Ζαχ/κή", για το 2020, εμφάνισαν πωλήσεις προς τρίτους ύψους € 7,23 εκατ., μειωμένες κατά 4,32%

Τέλος, οι πωλήσεις προς τρίτους της κατηγορίας "Δημητριακά", για το 2020, ανήλθαν σε €6,83 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 72% σε σχέση με το 2019

Κερδοφορία

Αναφορικά με την κερδοφορία της βιομηχανίας, τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα € 9,27 εκ. από € 10,98 εκ. το 2019 μειωμένα κατά 16,68%. Παράλληλα, ως ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκε από 10,19% σε 8,35%. Τέλος, τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 1,29 εκ. έναντι 3,33 εκ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 61,26%.

Αύξηση 17% του δανεισμού

Ο συνολικός καθαρός δανεισμός του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε € 45,39 εκ. έναντι € 38,83 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,89% από το 2019.

Ειδικότερα ο όμιλος προχώρησε στην έκδοση των ακόλουθων ομολογιακών δανείων:

  • Στις 13 Ιουλίου με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ ύψους € 6 εκατ. με στόχο την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης. Το δάνειο έχει πενταετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία με την Eurobank.
  • Στις 31 Ιουλίου ύψους € 34 εκ. με συντονίστρια και διαχειρίστρια τράπεζα την Eurobank. Στο δάνειο ομολογιούχοι δανειστές είναι η Eurobank, η Alpha Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς. Η διάρκεια του δανείου είναι πενταετής, με δυνατότητα τριετούς παράτασης και σκοπός του είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.
  • Στις 26 Αυγούστου με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ ύψους € 6 εκατ. με στόχο την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης. Το δάνειο έχει πενταετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία με την Alpha Τράπεζα.
  • Στις 2 Οκτωβρίου με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ ύψους € 4 εκ.ατ με στόχο την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης. Το δάνειο έχει πενταετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς

Κεφαλαιακή ενίσχυση

Σημειώνεται ακόμη ότι τον περυσινό Ιούνιο ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2 εκατ. ευρώ, της θυγατρικής της, Loulis International Foods Enterprises Bulgaria Ltd. Σκοπός της ΑΜΚ ήταν η κεφαλαιακή ενίσχυση της έμμεσης θυγατρικής της συγκεκριμένης εταιρείας (Loulis Mel-Bulgaria EAD) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για κεφάλαια κίνησης σε αυτήν. έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

Επίσης, τον περασμένο Σεπτέμβριο έβαλε 2 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της θυγατρικής της, Kenfood ΑΒΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση της ταμειακής της επάρκειας.

Τέλος, τον Οκτώβριο προχώρησε στην κεφαλαιακή ενίσχυση με το ποσό των € 5,5 εκατ. της 100% θυγατρικής της, Loulis International Food Enterprises Bulgaria Ltd μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, για να καλυφθεί η συμμετοχή της στην Loulis Mel-Bulgaria EAD. Η τελευταία με τη σειρά της προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου € 7,25 εκατ., σε δύο στάδια. Αρχικά κεφαλαιοποιώντας δάνεια € 2,93 εκατ. από την μητρική της Loulis International Food Enterprises Bulgaria Ltd και στην συνέχεια με την καταβολή μετρητών από την μητρική της ποσού € 4,32 εκατ. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας, καθώς και για την αποπληρωμή δανείων αυτής.

Συνεχής αβεβαιότητα

Η προβλεπόμενη πορεία για το 2021 εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την συνεχή αβεβαιότητα στην εγχώρια αγορά, όπως επίσης και από την διάρκεια και την ένταση της πανδημίας COVID-19, η οποία όμως, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σταδιακά το 2021, καθώς ο ρυθμός υλοποίησης των εμβολιασμών του πληθυσμού επιταχύνεται, αναμένεται άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις και επαναφορά του τουρισμού.

Έναρξη εργασιών

Πριν από λίγες ημέρες, στις 12 Απριλίου, η θυγατρική, Loulis Mel-Bulgaria EAD, ξεκίνησε εργασίες για την κατασκευή σιλό δημητριακών, χωρητικότητας 7.000 τόνων, σε ιδιόκτητο οικόπεδο που βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη του Bozhurishte, στην Σόφια Βουλγαρίας. Το κόστος της επένδυσης έχει προϋπολογισθεί στα €2,8 εκατ.

 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ