Νέα
  • ΓΔ: 898.96 +0.85%
  • Τζίρος: 49,02 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Ασφαλιστικές εταιρείες: Αύξηση ενεργητικού στο α' τρίμηνο 2021

Κατά 0,8% αυξήθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πρώτο τρίμηνο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 20,131 δισ. ευρώ από 19,979 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά 123 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 14,764 δισ. ευρώ έναντι 14,887 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η ανακοίνωση της ΤτΕ

Η συνολική αξία του ενεργητικού του ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 20.131 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2021, έναντι 19.979 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 123 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.537 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2021. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν μικρή αύξηση κατά 3 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 120 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 7,6% το α΄ τρίμηνο του 2021, έναντι 7,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε σε 12.246 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2021, έναντι 12.555 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε διαφορές αποτίμησης, αλλά και σε ρευστοποιήσεις τίτλων εξωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 60,8% από 62.8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 3.469 εκατ. ευρώ, έναντι 3.175 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 17,2%, έναντι 15,9% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε 702 εκατ. ευρώ, έναντι 650 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών των μετοχών εσωτερικού. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,5%, έναντι 3,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 205 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.585 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2021. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά 123 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 14.764 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως της μείωσης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 117 εκατ. ευρώ. Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 6 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.044 εκατ. ευρώ. Το 72,5% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

 

 

2020            Δ΄ τρίμηνο

2021

Α’ τρίμηνο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

Καταθέσεις

1.414

1.537

          Εσωτερικό

925

928

          Εξωτερικό

489

609

Χρεωστικοί Τίτλοι

12.555

12.246

          Εσωτερικό

5.252

5.156

          Εξωτερικό

7.303

7.090

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

3.175

3.469

          Εσωτερικό                                          

980

1.037

          Εξωτερικό

2.195

2.432

Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας

650

702

          Εσωτερικό

472

508

          Εξωτερικό

178

194

Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο)

694

693

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

5

9

Δάνεια

241

202

Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι

408

418

Λοιπά στοιχεία

837

855

Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού

19.979

20.131

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

 

Ίδια Κεφάλαια

3.380

3.585

Ασφαλιστικές προβλέψεις

14.887

14.764

  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής

11.837

11.720

        εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων

1.025

1.020

  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών

3.050

3.044

Δάνεια

129

129

Λοιπά στοιχεία

1.580

1.654

 

 

 

 

Πίνακας 2: Καθαρές ροές τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

(σε εκατ. ευρώ)

 

Τοποθετήσεις

2020 Δ΄τρίμηνο

2021

Α’ τρίμηνο

Χρεωστικοί Τίτλοι

-24

-111

          Εσωτερικό

283

-43

          Εξωτερικό

-307

-68

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

169

207

          Εσωτερικό

34

23

          Εξωτερικό

135

184

Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας

6

17

          Εσωτερικό

13

4

          Εξωτερικό

-7

13

 

 

 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ