Νέα
  • ΓΔ: 834.83 -0.17%
  • Τζίρος: 41,23 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΤΕ: Στις 18 Ιανουαρίου η ΓΣ για την ακύρωση 8,63 εκατ. ιδίων μετοχών

Πηγή: Intime

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο ΟΤΕ την 18η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

2. Έγκριση ακύρωσης 8.638.512 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €24.446.988,96, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 2 (Σκοπός), 9 (Εκλογή Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου), 10 (Συγκρότηση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου) και 14 (Απαγόρευση Ανταγωνισμού) του Καταστατικού της Εταιρείας.

4. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕΟΤΕ -1,88% Α.Ε.

5. Έγκριση υπογραφής συμφώνου εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΟΤΕΟΤΕ -1,88% Α.Ε. και της «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (Deloitte) στο πλαίσιο προετοιμασίας της μετάβασης σε νέο ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2022.

6. Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους. 

7. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ