Νέα
  • ΓΔ: 915.99 +0.06%
  • Τζίρος: 43,59 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Οι 25 ελληνικές επιχειρήσεις που αύξησαν τα έσοδά τους εν μέσω πανδημίας

Επιχειρήσεις / Πηγή: picjumbo
Επιχειρήσεις / Πηγή: picjumbo

Τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικονομία και πιο συγκεκριμένα στις εισηγμένες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος της εγχώριας παραγωγικής διαδικασίας, αναλύει η μελέτη της PwC Ελλάδας με τίτλο «Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις ελληνικές επιχειρήσεις».

► Διαβάστε: Οι εταιρείες που μπήκαν στη μαύρη λίστα του Τραμπ

Χαρακτηριστικό στοιχείο που προκύπτει από τη μελέτη είναι η διαπίστωση ότι οι εισηγμένες επιχειρήσεις εκμεταλλεύτηκαν την δυνατότητα που τους δόθηκε για άντληση επιπλέον ρευστότητας μέσω αύξησης του δανεισμού τόσο για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων από την αναγκαστική παύση δραστηριότητας όσο και για την δημιουργία επάρκειας σε επίπεδο ταμειακών διαθέσιμων, ως δικλείδα ασφαλείας στο πλαίσιο ενός έντονα αβέβαιου περιβάλλοντος. Ετσι, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019, το 2020 ο συνολικός δανεισμός των εισηγμένων εταιρειών αυξήθηκε κατά 1,8 δισ. ευρώ (6%), ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα σημείωσαν συνολική αύξηση κατά 0,9 δισ. ευρώ(9%).

Ταυτόχρονα, οι εισηγμένες εταιρείες αξιοποίησαν τα προγράμματα που προωθήθηκαν από το κράτος συγκρατώντας έτσι τα έξοδα τους. Βάσει του δείγματος της μελέτης, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους η συνολική χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων κατέρρευσε κατά 13 δισ. ευρώ (-28%). Ωστόσο η ανακοίνωση των θετικών ειδήσεων σχετικά με τον εμβολιασμό συνέβαλε σε ανάκαμψη η οποία συνέβαλε σε αύξηση της τάξης του 13% έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Ως ήταν αναμενόμενο, ο αναγκαστικός περιορισμός των μετακινήσεων και της λειτουργίας ενός σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων οδήγησε στην πτώση του κύκλου εργασιών των εισηγμένων κατά 21,4% σε μέσο όρο, το πρώτο εξάμηνο του έτους με αντίστοιχη αρνητική επίπτωση στη κερδοφορία.

Μια πιο αναλυτική μελέτη της επίπτωσης στο κύκλο εργασιών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπήρξαν εταιρείες που παρουσίασαν σημαντική μείωση στο κύκλο εργασιών τους ενώ άλλες είχαν οριακή επίπτωση ή ακόμα και αύξηση.

Αύξησαν τα έσοδα

Αντίθετα, όσες εταιρείες έδειξαν ευελιξία και προσαρμόστηκαν στα δεδομένα της πανδημίας, αύξησαν τα έσοδά τους κατά 12% και το δανεισμό τους κατά 7%. Επιπλέον, για ακόμα μια φορά γίνεται ορατή η ανθεκτικότητα του κλάδου των Υποδομών σε σύγκριση με τις εταιρείες του υπόλοιπου δείγματος, οι οποίες οδηγήθηκαν σε μία μείωση εσόδων της τάξης του 21% και σε οριακή αύξηση δανεισμού κατά 2%.

Στις 41 ανέρχονται οι εταιρείες του δείγματος που κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στο χτύπημα της πανδημικής κρίσης αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών τους κατά το ιδιαίτερο πρώτο εξάμηνο του 2020.

Η πλειοψηφία τους (21 εταιρείες) ανήκουν στον κλάδο της Βιομηχανίας και συγκεκριμένα παράγουν ή προσαρμόστηκαν ώστε να παράγουν προϊόντα τα οποία είχαν υψηλή ζήτηση κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, όπως υγειονομικό υλικό και ειδή προσωπικής υγιεινής (Παπουτσάνης, Σαράντης), φαρμάκων (Lavipharm) και είδη διατροφής (Νίκας, Κρι-Κρι, ΕΛΓΕΚΑ).

Οι εταιρείες τεχνολογίας (Πλαίσιο, Quest, Performance Technologies, Εpsilon Net, Space Hellas) είδαν τα έσοδά τους να αυξάνονται λόγω της αυξημένης ζήτησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Παράλληλα, οι εταιρείες στον υποκλάδο των logistics (Φούντλινκ, ACS μέλος της Quest) κατάφεραν να συντηρήσουν τα αποτελέσματά τους από την αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες τους.

Οι εταιρείες επένδυσης σε ακίνητη περιουσία παρουσίασαν αύξηση στον τζίρο τους αποτυπώνοντας την αύξηση των χαρτοφυλακίων τους μέσω επενδύσεων κατά τη διάρκεια του 2019 και στις αρχές του 2020.

Παράλληλα, οι εταιρείες Δρομέας και Sato είδαν τα έσοδά τους να αυξάνονται ως αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων λόγω του μέτρου της τηλεργασίας που επιβλήθηκε κατά το διάστημα του lockdown.

Οι εταιρείες με αύξηση εσόδων μεγαλύτερη από 5% κατά την περίοδο και με κύκλο εργασιών άνω των 6 εκατ. ευρώ.

Eταιρεία

Κύκλος Εργασιών 6Μ 2020
(σε € εκ.)

Δ% Κύκλου Εργασιών
6Μ 2020 - 6Μ 2019

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

20,9

45,8%

TRASTOR Α.Ε.Ε.A.Π.

6,0

43,8%

ΝΙΚΑΣ, Π. Γ., Α.Β.Ε.Ε.

28,3

43,5%

PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.

13,1

25,6%

ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.

9,9

25,3%

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.E.

33,4

20,1%

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.

15,5

18,3%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

303,9

17,7%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

166,5

17,6%

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

65,9

14,8%

FLEXOPACK A.E.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

51,4

13,7%

LAVIPHARM Α.Ε.

18,3

12,9%

SPACE HELLAS Α.Ε.

33,0

11,1%

SATO Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ

7,0

10,5%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

92,2

10,4%

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

47,9

10,0%

EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

6,2

8,3%

ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

515,4

8,2%

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

148,6

8,0%

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

54,5

7,9%

EPSILON NET A.E.

8,4

7,3%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., Α.Β.Ε.Ε.

183,7

6,7%

ΕΛΛ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ -ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

14,5

6,1%

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

151,5

5,8%

ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.

10,6

5,2%

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

16,6

5,0%

Από τον πίνακα έχει εξαιρεθεί η AVE Α.Ε. καθώς τα αποτελέσματά της δεν είναι συγκρίσιμα με της προηγούμενης περιόδου

Για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση χρησιμοποιήθηκε δείγμα 142 εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς οι εισηγμένες είναι οι μόνες εταιρείες που έχουν υποχρέωση δημοσίευσης εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, καθιστώντας εφικτή τη διερεύνηση της επίδρασης της πανδημίας. Από το δείγμα έχουν εξαιρεθεί οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ