Νέα
  • ΓΔ: 1035.67 +0.22%
  • Τζίρος: 7,17 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Μπάρμπα-Στάθης: Αναμένει αύξηση πωλήσεων και EBITDA το 2022 – Οι άξονες της στρατηγικής

Μπάρμπα Στάθης
Μπάρμπα Στάθης

Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι πωλήσεις του Ομίλου Μπάρμπα-Στάθης πέρυσι ανήλθαν σε €171,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,8% σε σχέση με το 2020 και η λειτουργική κερδοφορία - EBITDA, ανήλθε σε €26,6 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 0,8%. Το μεικτό κέρδος ενισχύθηκε σε ποσοστό 3,1% (στα €50,26 εκατ.), ενώ η τελική κερδοφορία προ και μετά φόρων υποχώρησε στα €14 εκατ. (-19%) και €10,24 εκατ. (-16%) αντίστοιχα.

Οι καθαρές πωλήσεις από εξαγωγές κατά το 2021, αυξήθηκαν κατά +8,7% σε σχέση με το 2020 και πλέον αντιπροσωπεύουν το 25,3% των πωλήσεων του Ομίλου.

Αναλυτικά, η αύξηση στα κατεψυγμένα λαχανικά ήταν 13,7%, προερχόμενη κυρίως από την αγορά της Ευρώπης και χώρες όπως η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και για τις καταψυγμένες ζύμες 8,1%, ομοίως κυρίως από την αγορά της Ευρώπης. Το αποτέλεσμα αυτό, οφείλεται στη συνέχιση της ανάπτυξης των υφιστάμενων πελατών, τη συνεργασία με νέους πελάτες και την είσοδο σε νέες αγορές, ενδυναμώνοντας την παρουσία του ομίλου σε περισσότερες από 40 χώρες.

Αναφορικά με τη φετινή χρονιά, αναμένεται να συνεχιστεί η αύξηση πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας, με βάση την εικόνα των εταιρειών του ομίλου στο πρώτο μισό της χρονιάς, όπως προκύπτει από τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν.

Το στρατηγικό σχέδιο

Η διοίκηση του ομίλου συνεχίζει και φέτος την υλοποίηση του μεσομακροπρόθεσμου στρατηγικού του σχεδίου, με βασικούς άξονες:

  • Τη διατήρηση και ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης όλων των τομέων δραστηριοποίησης στην Ελλάδα, προσφέροντας στους καταναλωτές καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας, ασφάλειας και προστιθέμενης αξίας
  • Την περαιτέρω ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας (τόσο σε επίπεδο Retail όσο και σε επίπεδο Β2Β)
  • Τη βελτιστοποίηση της παρουσίας των προϊόντων, όπου αναζητούν οι καταναλωτές μέσω επέκτασης διανομών και αριστοποίησης των τοποθετήσεων
  • Τον εξορθολογισμό και βελτιστοποίηση του λειτουργικού μοντέλου, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις στην παραγωγική διαδικασία αλλά και επενδύσεις στις παραγωγικές μονάδες με στόχο των εκσυγχρονισμό, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ιδιοπαραγωγή ενέργειας, (μέσω τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών), για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και της επίδρασης στα αποτελέσματα από τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών
  • Τη διατήρηση και κατά περίπτωση αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων του πρωτογενούς τομέα

Μπάρμπα Στάθης

Αναφορικά με την εταιρεία Μπάρμπα Στάθης, οι πωλήσεις το 2921 ανήλθαν σε €101,7 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά €4,8% και το EBITDA, σε €13,7 εκατ. καταγράφοντας αύξηση της τάξης του +11,2% σε σχέση με το 2020.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 η εταιρεία πέτυχε μία ικανοποιητική βελτίωση των πωλήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, η λειτουργική κερδοφορία όμως παρουσιάζει υστέρηση σε σχέση με το 2021 λόγω των συνεχιζόμενων έντονων πληθωριστικών πιέσεων από την έναρξη της χρονιάς (και την χρονική υστέρηση της απόδοσης των μέτρων αντιμετώπισης), παραμένει όμως οριακά καλύτερη έναντι του στόχου που είχε τεθεί.

Η Μπάρμπα Στάθης, στο πλαίσιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των παραγωγικών της υποδομών, συνεχίζει να υλοποιεί το τριετές επενδυτικό πλάνο (2020-22) ύψους €17,5 εκατ. περίπου, εκ των οποίων ποσό €8,5 εκατ., έχει ενταχθεί σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου, είτε με τη μορφή αφορολογήτων αποθεματικών είτε με μετρητά.

Οι επενδύσεις αφορούν μεταξύ άλλων, νέες γραμμές παραγωγής καταψυγμένων λαχανικών, συσκευαστικές μηχανές, πλήρως αυτοματοποιημένους ψυκτικούς θαλάμους, συλλεκτικές μηχανές καθώς και ηλιακούς συλλέκτες.

Στόχος του συγκεκριμένου πλάνου είναι ο εξορθολογισμός του κόστους παραγωγής και η βελτιστοποίηση του παραγωγικού της μοντέλου, καθώς οι ανωτέρω επενδύσεις, συμβάλλουν στην επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης της εταιρείας και της επίδρασης των μεγάλων μεταβολών των τιμών ενέργειας καθώς και αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας.

Αλεσις

Οι πωλήσεις της Άλεσις πέρυσι άγγιξαν τα €20 εκατ. εμφανίζοντας διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, με το μεικτό αποτέλεσμα να ενισχύεται κατά 39,3%. Ωστόσο η τελική κερδοφορία υποχώρησε κατά 52%.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό για το 2022 η διοίκηση της Άλεσις προέβλεπε περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής της κερδοφορίας «μέσω της υλοποίησης του μεσομακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου της με βασικό άξονα την διατήρηση και ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης της στον τομέα δραστηριοποίησης της στην Ελλάδα μέσω νέων προϊοντικών πρωτοβουλιών και καινοτομιών, προσφέροντας στους καταναλωτές προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας και τέλος με την βελτιστοποίηση της παρουσίας των προϊόντων μας, όπου μας αναζητούν οι καταναλωτές μέσω επέκτασης διανομών και αριστοποίησης των τοποθετήσεων».

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον με τις ευμετάβλητες συνθήκες αγοράς καθώς και τις αυξημένες προκλήσεις που διαμορφώνονται συμπίεσε τα αποτελέσματα τόσο των πωλήσεων όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λόγω των έντονων πληθωριστικών πιέσεων και του ανταγωνισμού στις ζύμες (και την χρονική υστέρηση της απόδοσης των μέτρων αντιμετώπισης).

Ελληνική Ζύμη

Το 2021 έκλεισε για την Ελληνική Ζύμη με τζίρο που άγγιξε τα €90 εκατ., αυξημένος κατά 7% σε σχέση με το 2020, ωστόσο τα αυξημένα κόστη λειτουργίας επηρέασαν την κερδοφορία η οποία υποχώρησε σε ποσοστά 17%-24%.

Σχετικά με τη φετινή χρονιά, το πρώτο εξάμηνο έκλεισε με αυξημένες πωλήσεις σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 για την "Ελληνική Ζύμη – Αραμπατζής", ως αποτέλεσμα της επαναλειτουργίας της εστίασης και του τουρισμού (δίκτυο HORECA). Επίσης, παρατηρείται μεγάλη αύξηση πωλήσεων σε χώρες του εξωτερικού, αποτέλεσμα των στρατηγικών συνεργασιών με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο τους επαγγελματικού κλάδου της λιανικής.

Για το δεύτερο μισό του έτους, εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα είναι βελτιωμένες σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα EBITDA αναμένεται να κυμανθούν στα επίπεδα του προϋπολογισμού, παρά τις ραγδαίες ανατιμήσεις σε κόστος ενέργειας, πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας και τη δυσκολία μετακύλισής τους στην αγορά.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ