Νέα
 • ΓΔ: 1033.44 +0.36%
 • Τζίρος: 102,37 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΒΙΟ - ΥΓΕΙΑ: Στον Mr Freskoulis και στην οικογένεια Ταμβακάκη το 80% με τίμημα €10,2 εκατ.

Το πρώτο της deal ολοκλήρωσε πρόσφατα η Chain for bios (Αλυσίδα για Βιολογικά), η εταιρεία που συνέστησαν τον περασμένο Ιούλιο η οικογένεια Ταμβακάκη και ο επικεφαλής της Eurocatering (Φρεσκούλης), Χρυσόστομος Μαυρόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα απέκτησαν το 80% της εταιρείας ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ, αντί συνολικού τιμήματος περίπου 10,2 εκατ.

Πρόκειται για μία εταιρεία που ιδρύθηκε το 2000 και εμπορεύεται οικολογικά και βιολογικά προϊόντα υγιεινής διατροφής. Παράλληλα δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και υπηρεσίες εμπορίας για πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ  αρχικά συμμετείχαν με 50% (και 2.282 μερίδια αξίας €1,255 εκατ. έκαστος) ο Λεωνίδας Στρατιδάκης και ο Κωνσταντίνος Βλάχος με τον τελευταίο να μεταβιβάζει τον περασμένο Αύγουστο το μερίδιό του στην Chain for bios αντί τιμήματος €6,375 εκατ. Στην εταιρεία αυτή μεταβίβασε και ο κ. Στρατιδάκης 1.369 εταιρικά μερίδια αντί €3,824 εκατ.

►Διαβάστε και: Γρηγόρης: Από τη Δάφνη στο top 10 των ευρωπαϊκών αλυσίδων καφέ - Η συνταγή της επιτυχίας

Εντολή για αποτίμηση ενεργητικού-παθητικού

Πρόσφατα, δόθηκε εντολή προς την Ελληνική Ελεγκτική προκειμένου να εκτιμήσει το ενεργητικό και το παθητικό της εταιρείας και να προσδιορίσει την εισφερόμενη περιουσία βάση του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/8/2022 με σκοπό την μετατροπή της σε Α.Ε.

Σύμφωνα λοιπόν με την αποτίμηση της Ελληνικής Ελεγκτικής, στα τέλη Αυγούστου η αξία του ενεργητικού ανερχόταν ως εξής:

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό (σε €)

 • Ακίνητα: 29.215,95
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός: 85.528,74
 • Μεταφορικά μέσα: 44.259,92
 • Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός: 28.032,77
 • Λοιπά άυλα: 18.700,98
 • Εγγυήσεις: 60.576,32
 • ΣΥΝΟΛΟ: 266.314,68

Κυκλοφορούν ενεργητικό (σε €)

 • Εμπορεύματα: 1.713.238,35
 • Προκαταβολές για εμπορεύματα: 144.463,04
 • Χρεωστικό υπόλοιπο πελατών: 2.411.374,55
 • Εισπρακτέες επιταγές: 1.106.561,24
 • Παραγγελίες στο εξωτερικό: 493
 • Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων: 7.024,10
 • Διάφοροι πιστωτές: 12.943,41
 • Υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασμών: 3.791.732,20
 • ΣΥΝΟΛΟ: 9.546.358,95

Σύνολο ενεργητικού (σε €): 9.812.673,63

Παθητικό (σε €)

 • Μακροπρόθεσμο δάνειο: 308.457,33
 • Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 8.800
 • Τραπεζικά δάνεια: 34.266,78
 • Πιστωτικό υπόλοιπο προμηθευτών: 1.098.159,11
 • Πιστωτικό υπόλοιπο πελατών: 28.672,25
 • Επιταγές πληρωτέες: 1.314.999,98
 • Υποχρεώσεις σε λοιπούς φόρους & τέλη: 106.452,61
 • Υποχρεώσεις σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης: 56.462,28
 • Λοιπές υποχρεώσεις: 41.769,18
 • ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (σε €): 2.998.039,52

►Διαβάστε και: Μασούτης: Επέκταση σε Αθήνα και περιφέρεια - Eπενδύσεις σε υποδομές και ψηφιακό shopping mall

Το προφίλ της «ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ»

Αναφορικά με την εταιρεία, η περσινή χρονιά έκλεισε με τζίρο €16,25 εκατ. από €14,8 εκατ. το 2020, αυξημένος κατά 10% περίπου, ενώ το μεικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε €5,1 εκατ. από €4,56 εκατ. (+11,67%). Παράλληλα κατέγραψε σημαντικές επιδόσεις στην κερδοφορία, με τα προ φόρων κέρδη να κλείνουν στα €3,046 εκατ. από €2,87 εκατ. το 2020 (+6%) και τα μετά φόρων σε €2,36 εκατ. από €2.18 εκατ. το 2020 (+8,16%).

Η ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ ιδρύθηκε το 2000, είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που ασχολήθηκαν με τα βιολογικά προϊόντα, και από τότε, έχει επιτύχει να είναι ο ηγέτης στην αγορά βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα, ειδικά σε ό, τι αφορά τα προϊόντα ξηρού φορτίου.

Συνεργάζεται με πάνω από 120 διαφορετικές ξένες εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Οι κυριότερες χώρες εισαγωγών είναι από τη Γερμανία, την Ιταλία την Ισπανία, την Ολλανδία, το Περού, την Σρι Λάνκα,την Κίνα,την Αίγυπτο κλπ.

Εκτός αυτού, έχουν συνεργασία με πολλούς Έλληνες παραγωγούς, που είναι γνωστοί για την ποιότητα των προϊόντων τους.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, έχει μια ποικιλία από περίπου 1.800 προϊόντα. Εκτός από τις ευρωπαϊκές μάρκες, η ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ έχει δημιουργήσει και 600 προϊόντα περίπου με το λογότυπο (private label) της εταιρείας μας.

Αυτά είναι:

 • Ola Bio για δημητριακά, άλευρα, όσπρια, ξηρούς καρπούς και φρούτα, μούσλι, βότανα, μπαχαρικά
 • Efori Gi για τα όσπρια
 • Pasta Μania για τα ζυμαρικά
 • Mega Foods για τις υπερτραφές και τις πρωτεΐνες
 • προϊόντα από δίκοκκο σιτάρι όπως άλευρα, ζυμαρικά, μπισκότα, νιφάδες, μούσλι

Chain for Bios

Αναφορικά με την "Αλυσίδα για Βιολογικά ΑΕ" (Chain for Bios), αυτή συστάθηκε τον περασμένο Ιούλιο, με μετοχικό κεφάλαιο €6 εκατ..

Σκοπός της είναι η εισαγωγή - εξαγωγή και η εν γένει εμπορία οικολογικών και βιολογικών προϊόντων υγιεινής διατροφής, διαβίωσης και συναφών ειδών, ενώ δραστηριοποιείται επίσης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και φωτοβολταϊκών, καθώς και στις υπηρεσίες εμπορίας για την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος.

Ειδικότερα, η μετοχική της σύνθεση έχει ως εξής:

 • Το 29,7% (€1,75 εκατ.) του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στην κυπριακή, Ipolive Limited, μέτοχοι της οποίας είναι οι Σταύρος, Σοφία και Φίλιππος Ταμβακάκης (παιδιά του Απόστολου Ταμβακάκη, επικεφαλής της EOS Capital Partners)
 • Το 29,7% (€1,75 εκατ.) διαθέτει η κυπριακή, Calissus Limited, νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της Eurocatering, Χρυσόστομος Μαυρόπουλος
 • Το 25% του μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε €1,5 εκατ., κατέχει η κυπριακή, Berenise Consulting and Investments Co. Limited. Μέτοχος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας είναι ο Νίκος Μήλιος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, υπήρξε, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Lion Rental και της ΤΕΟΜΟΤΟ
 • Το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε €600 χιλ., κατέχει η κυπριακή εταιρεία, Sovish Investments, Management and Consulting Services Limited. Ως κύριος μέτοχος της εταιρείας αυτής εμφανίζεται ο Σωτήρης Σεϊμανίδης, που έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Goody's και Αντιπρόεδρος στην Παλίρροια, ενώ είναι Μέλος του Δ.Σ. της Νίκας
 • Από 3,33% (που αντιστοιχεί σε €200 χιλ.) διατηρούν ο μηχανολόγος μηχανικός - οικονομολόγος και partner στο EOS Capital, Ιωάννης Παπαδόπουλος, και ο Νικόλαος - Σωκράτης Λαμπρούκος, Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων, ΒΡΜ

 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ