Νέα
 • ΓΔ: 1420.06 -0.28%
 • Τζίρος: 145,03 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φράγμα Χαβρία: Νέα παράταση στην υποβολή προσφορών για το πρώτο έργο ΣΔΙΤ ύδρευσης

Ακόμα μια μετάθεση, την τρίτη, λαμβάνει η διαδικασία της υποβολής δεσμευτικών προσφορών για τον μεγάλο διαγωνισμό-ΣΔΙΤ που αφορά στο Φράγμα Χαβρία στη Χαλκιδική.

Είναι η τρίτη παράταση στην ημέρα υποβολής των δεσμευτικών προσφορών. Αρχικά ως ημέρα υποβολής ήταν η 17η Οκτώβρη, υπήρξε η πρώτη παράταση για τις 31 Οκτωβρίου, η δεύτερη για τις 15 Δεκεμβρίου (σήμερα δηλαδή) και τώρα η τρίτη για τις 15 Μαρτίου 2023.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, έχουν υποβληθεί αιτήματα των Υποψηφίων μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για χορήγηση περαιτέρω παράτασης της καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτά.

Επίσης σημειώνεται πως "απαιτείται η υποβολή σημαντικού όγκου δικαιολογητικών, και πρόθεση της Αναθέτουσας Αρχής είναι να διευκολύνει τους Υποψηφίους να προετοιμαστούν προσηκόντως για την υποβολή των Προσφορών τους κρίνεται εύλογη η χορήγηση περαιτέρω παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας Υποβολής των Προσφορών".

►Διαβάστε και: Σε τροχιά υπογραφής 4 μεγάλα οδικά έργα 1,2 δισ. - Οι ανάδοχοι και η «καινοτομία»

Ποιοι είναι οι μνηστήρες

Ο διαγωνισμός είχε ξεκινήσει με την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 30 Οκτωβρίου 2020. Τα σχήματα τα οποία διεκδικούν το έργο είναι::

 • ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Τ.Ε. ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
 • «Ένωση Εταιρειών INTRAKAT – SUEZ EAU FRANCE S.A.S. – ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.».
 • ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

Η Β` φάση του διαγωνισμού ξεκίνησε στα τέλη του 2021 και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2022.  Αν δεν έχουμε περαιτέρω καθυστερήσεις με τις δεσμευτικές προσφορές, τότε εντός του 2023 θα μπορεί να ανακηρυχθεί ο προσωρινός ανάδοχος και στη συνέχεια να υπογραφεί η σύμβαση ΣΔΙΤ.

Η πρώτη ΣΔΙΤ ύδρευσης στην Ελλάδα

Η υλοποίηση του Φράγματος Χαβρία είναι το πρώτο έργο ΣΔΙΤ για φράγμα και γενικότερα στον τομέα της ύδρευσης στην Ελλάδα. Με την λειτουργία του θα λειτουργήσει ανακουφιστικά στο πρόβλημα λειψυδρίας που παρατηρείται στην περιοχή ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω της  Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων.

Το αρχικά εκτιμώμενο κόστος του έργου ξεπερνά τα 105,89 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 85,4 εκατ.ευρώ). Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι 100% ιδιωτική χωρίς κάποια ενίσχυση από το ΕΣΠΑ.

Η διάρκεια του έργου είναι 30 χρόνια (360 μήνες) εκ των οποίων τα τρία χρόνια θα αφορούν στην κατασκευή του Φράγματος, των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και των απαραίτητων δικτύων.

►Διαβάστε και: Flyover Θεσσαλονίκης: Τη Δευτέρα οι υπογραφές με ΑΒΑΞ-Mytilineos - Πότε ξεκινά το έργο

Τι περιλαμβάνει το έργο

Σύμφωνα με το σχετικό φάκελο, το αντικείμενο της Σύμπραξης αφορά στην κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του προτεινόμενου έργου και περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής υποδομών:

 1. του φράγματος Χαβρία και των συνοδών τεχνικών έργων. Το φράγμα είναι ύψους 60μ, ήτοι 76μ από τη θεμελίωση, μήκους στέψης 260μ. και ωφέλιμου όγκου ταμιευτήρα 32,6 εκ. κυβ. μ. εκ των οποίων θα διατίθενται στην πλήρη ανάπτυξη των έργων 13,2 εκ. κυβ.μ. για ύδρευση, 9 εκ. κυβ.μ. για άρδευση και 6,2 εκ. κυβ.μ. για οικολογική παροχή.
 2. τα έργα μεταφοράς από το φράγμα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ).
 3. των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) δυναμικότητας 55.000 m3/day (με δυνατότητα επέκτασης στα 165.000 m3/day) και
 4. των εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους 62 km, δεξαμενών και αντλιοστασίων.

Η διαχείριση των υποδομών του έργου ΣΔΙΤ από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) ξεκινά από το φράγμα έως και τις δεξαμενές των οικισμών. Η παραλαβή του νερού μετά τις δεξαμενές, η διανομή του προς χρήση στον τελικό καταναλωτή και η τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης θα γίνεται αποκλειστικά από τους κατά τόπους δήμους ή ΔΕΥΑ ή άλλο φορέα που μπορεί να συστήσουν  για τον σκοπό.

To έργο διαθέτει ωριμότητα καθώς υπάρχει εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη, οριστική μελέτη του φράγματος και οριστικές μελέτες των έργων δικτύων 62km. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί την πρώτη φάση (Α1 φάση) που θα δώσει τη δυνατότητα επέκτασης των δικτύων σε δύο επιπλέον φάσεις (Α2 και Β).

►Διαβάστε και: Υπ. Υποδομών: Ετοιμα να «τρέξουν» τρία μεγάλα οδικά έργα μετά την πρόσληψη συμβούλου

Λίγα λόγια για το έργο

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση τού φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού (Ε.Ε.Ν.) και των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης – Α’ φάση. Συνοπτικά ο Ι.Φ.Σ.:

 1. θα εκπονήσει τις μελέτες, που είναι απαραίτητες για τον κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου, με βάση τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, και θα μεριμνήσει και επισπεύσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών·
 2. θα κατασκευάσει το σύνολο του αντικειμένου των μελετών του κατασκευαστικού σχεδιασμού, με στόχο την πλήρη λειτουργική απόδοση και ετοιμότητα του έργου·
 3. θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης σύμπραξης, τις προδιαγραφές απόδοσης και το εγκεκριμένο από την αναθέτουσα αρχή σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο θα καταρτιστεί από τον Ι.Φ.Σ.·
 4. θα επιστρέψει το έργο στο ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας, κατά την περίοδο λειτουργίας.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης αφορά στην κατασκευή των εξής υποδομών:

 • του φράγματος Χαβρία και των συνοδών τεχνικών έργων·
 • των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.), δυναμικότητας 55.000 m3/ημέρα, και
 • εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους 62 km, δεξαμενών και αντλιοστασίων.
Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ