Νέα
  • ΓΔ: 792.9 +0.56%
  • Τζίρος: 65,92 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Viohalco: Ισχυρή κερδοφορία χάρη σε καλώδια και ακίνητα - Τι λέει η διοίκηση για τη Nexans

Viohalco

Ειδικότερα σε ενοποιημένη βάση, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA της Viohalco διαμορφώθηκε σε 295 εκατ. ευρώ (από 303 εκατ. το 2019), ενώ το EBITDA, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης των τιμών μετάλλων, αυξήθηκε κατά 4,7% στα 286 εκατ. ευρώ. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 59,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 86% σε ετήσια βάση, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 32,9 εκατ. ευρώ (σχεδόν διπλάσια από το 2019), κάτι που αποδίδεται από την διοίκηση του ομίλου κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις του τομέα ενεργειακών έργων του κλάδου καλωδίων, καθώς και στην αύξηση της εμπορικής αξίας των επενδυτικών ακινήτων.

Σε ό,τι αφορά τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της Viohalco, αυτός ανήλθε σε 3,85 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 8,3% έναντι του αμέσως προηγούμενου έτους, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της μείωσης των τιμών μετάλλων διεθνώς και των όγκων πωλήσεων κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου, ως συνέπεια της πανδημίας.

Στόχος η περαιτέρω απομόχλευση

Στην παρουσίαση της εταιρείας σε αναλυτές, σε ερώτηση σχετικά με τον σχετικά υψηλό δείκτη μόχλευσης των EBITDA σε σχέση με τον δανεισμό (όπως ανέφερε αναλυτής) ο Στράτος Θωμαδάκης, CFO της Viohalco ανέφερε ότι «τα επίπεδα των σημερινών δεικτών μόχλευσης είναι αποτέλεσμα των μεγάλων επενδύσεων που έκανε ο όμιλος στα 10 χρόνια της κρίσης και οι οποίες αποδίδουν καρπούς, κάτι που αποτυπώθηκε και στην ανθεκτικότητα που επέδειξε ο όμιλος στις προκλήσεις της πανδημίας». Πρόσθεσε ωστόσο ότι «στόχος μας είναι η περαιτέρω απομόχλευση η οποία θα προέλθει από καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερες ταμειακές ροές. Στόχος είναι να επιτευχθούν καλύτεροι δείκτες EBITDA». Απέφυγε να δώσει συγκεκριμένους στόχους για τους δείκτες, μιας και αυτοί επηρεάζονται από την πορεία των τιμών στην αγορά μετάλλων.

«Είμαστε περήφανοι»

Σε ερώτηση που του έγινε για το «ναυάγιο» του deal μεταξύ Nexans και Cenergy ο κ. Θωμαδάκης δήλωσε ότι «είμαστε περήφανοι που μια εταιρεία όπως η Nexans, η δευτερη εταιρεία καλωδίων παγκοσμίως ενδιαφέρθηκε για πιθανή συνεργασία με την Cenergy. Το ενδιαφέρον αυτό επιβεβαίωσε την πολύ καλή εικόνα που παρουσιάζει η εταιρεία και τις σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της κρίσης» ωστόσο πρόσθεσε πως «οι συζητήσεις με την Nexans δεν πήγαν όπως επιθυμούσαμε και δεν ολοκληρώθηκαν.

Συνολικά πέρυσι ο όμιλος πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις συνολικού ύψους 285 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της θέσης όλων των εταιρειών της Viohalco στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται και την περαιτέρω επέκταση της διεθνούς παρουσίας τους.

Η εικόνα ανά κλάδο

Ας δούμε ποια ήταν συνοπτικά η εικόνα ανά βασικό τομέα δραστηριότητας του ομίλου.

Κλάδος αλουμινίου

Στον κλάδο του αλουμινίου, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου Tandem  στο εργοστάσιο της Elval στα Οινόφυτα, παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας του Covid-19. Το έλαστρο ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το τρίτο τρίμηνο, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας και δίνοντας τη δυνατότητα στον κλάδο να αναζητήσει ευκαιρίες σε νέες αγορές. Στη διάρκεια του 2020, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση για πιο βιώσιμα, ελαφρά υλικά ενεργειακής αποδοτικότητας στους τομείς της συσκευασίας και των μεταφορών, η Elval προχώρησε σε επενδύσεις σε νέο σύγχρονο ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων και σε μια νέα, πλήρως αυτοματοποιημένη, γραμμή βαφής.

Κλάδος χαλκού

Ο κλάδος χαλκού κατέγραψε εύρωστη επίδοση κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς η πανδημία είχε περιορισμένο αντίκτυπο στα επίπεδα παραγωγής. Ο κλάδος κατάφερε να αυξήσει την κερδοφορία του και να κερδίσει μερίδια σε βασικές αγορές, ακόμα και σε μια περίοδο που οι αγορές, όπως αυτή των προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού και των σωλήνων χαλκού, υπέστησαν σημαντική συρρίκνωση. Καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές σημείωναν βραδεία ανάκαμψη κατά τη διάρκεια του έτους, με τις βελτιώσεις να καθίστανται πιο εμφανείς μετά το τρίτο τρίμηνο, ο κλάδος χαλκού κατάφερε να αξιοποιήσει με επιτυχία τις βελτιωμένες συνθήκες.

Κλάδος καλωδίων

Η κερδοφορία του κλάδου καλωδίων βελτιώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του έτους, παρά την πανδημία. Ο κλάδος κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις, λόγω της υψηλής αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας των γραμμών παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων, καθώς και χάρη στην επιτυχημένη και απρόσκοπτη εκτέλεση ενεργειακών έργων υψηλού επιπέδου, παρά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν από την πανδημία του Covid-19. Ο τομέας των καλωδιακών προϊόντων κατέγραψε σταθερούς όγκους πωλήσεων σε σχέση με το 2019, με βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων προσανατολισμένο σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας. Μέχρι το τέλος του έτους, ο κλάδος είχε σχηματίσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών ως αποτέλεσμα επιτυχούς ανάληψης αρκετών διαγωνισμών.

Κλάδος σωλήνων χάλυβα

Στον κλάδο σωλήνων χάλυβα, η Σωληνουργεία Κορίνθου επηρεάστηκε αρνητικά από τη μείωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου που παρατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, την οποία επέτειναν οι επιπτώσεις της πανδημίας. Πολλά έργα εκμετάλλευσης κοιτασμάτων αναβλήθηκαν, ως επακόλουθο των ασταθών συνθηκών της αγοράς. Για να αντισταθμίσει τη γενική κάμψη της ζήτησης εντός του 2020, η Σωληνουργεία Κορίνθου επικεντρώθηκε σε νέες γεωγραφικές αγορές και έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα βελτιστοποίησης κόστους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες μείωσης κόστους και εστιάζοντας ταυτόχρονα στο συνεχιζόμενο πρόγραμμα βιομηχανικής αριστείας στο εργοστάσιο στη Θίσβη.

Αναλύοντας την πορεία του κλάδου την χρονιά της πανδημίας σημειώνεται ότι, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, ο κλάδος χάλυβα επηρεάστηκε από τη συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, της βιομηχανικής παραγωγής και την πτώση των διεθνών τιμών χάλυβα. Ωστόσο, από το δεύτερο τρίμηνο, η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο άρχισε να ανακάμπτει ελαφρώς στην Ελλάδα και στην περιοχή των Βαλκανίων. Στη συνέχεια, ακολούθησε η σταδιακή ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής από τον Οκτώβριο του 2020. Δεδομένων των ανωτέρω, οι επιδόσεις του κλάδου χάλυβα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν πιο αδύναμες από το αναμενόμενο, με θετική τάση να διαγράφεται κατά το δεύτερο εξάμηνο και ιδιαίτερα κατά το τέταρτο τρίμηνο. Στη διάρκεια του 2020, ο κλάδος διατήρησε την κυρίαρχη θέση του στην αγορά των Βαλκανίων και το ισχυρό μερίδιο αγοράς στον κατασκευαστικό κλάδο της Ελλάδας.

Υψηλά κέρδη από ζημίες το 2019 για τον κλάδο ακινήτων

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ακινήτων της Viohalco ανήλθε πέρυσι σε 10 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ φόρου αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ το 2019. Η Noval Property κατέγραψε αύξηση 22% της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων της από 298,5 εκατ. ευρώ (στις 31 Δεκεμβρίου 2019) σε 364,6 εκατ. ευρώ (στις 31 Δεκεμβρίου 2020). Αυτή η αύξηση επιτεύχθηκε χάρη στον εταιρικό μετασχηματισμό μέσω της ενσωμάτωσης ακινήτων και στην ενεργή διαχείριση των ακινήτων (active asset management).

Η επίδραση της πανδημίας

Η υποχρεωτική μείωση ενοικίων που θέσπισε η ελληνική κυβέρνηση για εμπορικά ακίνητα κατά 40% σε αρκετούς τομείς (για παράδειγμα, λιανεμπόριο, φιλοξενία, εστίαση, γυμναστήρια κ.λπ.) για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο 2020, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, επηρέασαν σημαντικά τα έσοδα και της Noval Property. Ωστόσο, χάρη στην αποτελεσματική και ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων δεν καταγράφηκε σημαντική καθυστέρηση στην καταβολή ενοικίων ή κοινοχρήστων και εξασφαλίστηκε ικανοποιητική ρευστότητα, η οποία έδωσε τη δυνατότητα στη Noval Property να συνεχίσει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Πλήρης μίσθωση του Orbit και επέκταση του River West

Το συγκρότημα γραφείων «The Orbit» στην Αθήνα (Μικτής Δομημένης Επιφάνειας 39.650 τ.μ.) ξεκίνησε την εμπορική λειτουργία του το 2020 και έχει ήδη μισθωθεί σχεδόν πλήρως. Είναι το πρώτο έργο με περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) στο επίπεδο Platinum στην Ελλάδα με χρήση της έκδοσης LEED v4.

Παράλληλα, οι κατασκευαστικές εργασίες για την επέκταση (Μικτής Δομημένης Επιφάνειας περίπου 25.000 τ.μ.) του εμπορικού κέντρου River West σημείωσαν πρόοδο κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή της επέκτασης και να ξεκινήσουν οι εμπορικές της λειτουργίες.

Τα φετινά σχέδια στον κλάδο των ακινήτων

Όσον αφορά στο 2021 και εξής, η Noval Property έχει θέσει ως στόχο την εξαγορά ακινήτων τρίτων (π.χ. το πρώτο τρίμηνο του 2021, η σύμπραξη της Noval Property με μια επενδυτική εταιρία ακινήτων ανακηρύχθηκε πλειοδότης για την εξαγορά ενός προνομιακού οικοπέδου στην Αθήνα, όπου θα αναπτυχθεί ένα μοντέρνο και φιλικό προς το περιβάλλον πάρκο γραφείων) και την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ιδίων ακινήτων της. Επίσης, θα συνεχίσει την ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου της. Η εταιρία θα εστιάσει σε προνομιούχα κτίρια γραφείων με πιστοποίηση σχεδιασμού LEED και WELL, τη μετατροπή πρώην βιομηχανικών ακινήτων σε κέντρα logistics και data centres, σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα με κατοικίες και σε έργα αστικής ανάπλασης μικτής χρήσης, κυρίως στην Αθήνα.

Προοπτικές για 2021

Οι στρατηγικοί στόχοι των εταιριών της Viohalco και για τη φετινή χρονιά παραμένουν αμετάβλητοι και συνίστανται στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των προϊόντων που παρέχουν μέσω συνεχών καινοτομιών, στην αύξηση της διείσδυσης σε υφιστάμενες και νέες αγορές, στη διατήρηση πελατοκεντρικής προσέγγισης για την προώθηση και την ανάπτυξη προϊόντων και στην ώθηση στη λειτουργική αποδοτικότητα, μέσω βελτιστοποίησης της χρήσης περιουσιακών στοιχείων και διαχείρισης του κόστους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία ανακοίνωσε το διπλασιασμό του ύψους του μερίσματος που θα διανεμηθεί, στα 5 εκατ. ευρώ ή αλλιώς 0,02 ευρώ ανά μετοχή, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα σταθερότητας προς τους μετόχους.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ