Νέα
  • ΓΔ: 878.76 -0.46%
  • Τζίρος: 43,84 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Λογαριασμοί ρεύματος: Αλλάζουν τα έντυπα για όλους τους παρόχους - Οι παρεμβάσεις της ΡΑΕ

Χρονικά περιθώρια θέτει η ΡΑΕ στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για την εφαρμογή των νέων ενιαίων εντύπων λογαριασμών ρεύματος και των αιτήσεων προσφοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την τελευταία απόφασή της η ΡΑΕ δίνει κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή των συγκεκριμένων προτύπων από τους προμηθευτές.

Προθεσμίες

Η ΡΑΕ στην απόφασή της δίνει ως προθεσμίες προσαρμογής τις ημερομηνίες ανάρτησης στην ιστοσελίδα της των θετικών αναφορών:

  • Τη δημοσίευση στις 30 Ιουνίου 2022 της πρώτης «Θετικής Αναφοράς» των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν υιοθετήσει το θεσπιζόμενο πρότυπο έγγραφο «Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ» και το έχουν αναρτήσει στον ιστότοπό τους.
  • Τη δημοσίευση στις 31 Ιουλίου 2022 της πρώτης «Θετικής Αναφοράς» των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν υιοθετήσει το θεσπιζόμενο υπόδειγμα «Λογαριασμού Κατανάλωσης ΧΤ», κατόπιν επισκόπησης εκδοθέντων λογαριασμών που περιέχουν τιμολόγηση καταναλώσεων Ιουνίου 2022.

Οι κατηγορίες των τιμολογίων και η ρήτρα αναπροσαρμογής

Όσον αφορά στον χαρακτηρισμό των διαφορετικών κατηγοριών τιμολογίων, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, προκρίνει ως προσφορότερη τη χρήση του όρου «αυξομείωση» κατά την κατηγοριοποίηση των κυμαινόμενων τιμολογίων, με περαιτέρω διάκριση δύο υποκατηγοριών, ήτοι «με αυξομείωση εντός ορίων» και «αυξομείωση χωρίς όριο». Με τον τρόπο αυτό αποδίδεται ακριβέστερα η σύνδεση των οικείων τιμολογίων με τη διακύμανση των τιμών των ενεργειακών αγορών, η οποία μπορεί να επιφέρει αναλόγως αποτέλεσμα είτε αύξησης είτε μείωσης της τελικής τιμής χρέωσης.

Τα τιμολόγια θα πρέπει να διακρίνονται εφεξής σε «σταθερά» και «κυμαινόμενα». 

Σταθερά και κυμαινόμενα 

Ως σταθερά τιμολόγια, παγίως αναγνωρίζονται τα τιμολόγια όπου η Χρέωση Προμήθειας παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της Σύμβασης (Σταθερή Χρέωση Προμήθειας). Ως κυμαινόμενα τιμολόγια νοούνται αυτά όπου η Χρέωση Προμήθειας κυμαίνεται βάσει ενός αγοραίου μεγέθους / δείκτη (Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας). 

Κυμαινόμενα τιμολόγια, με όριο διακύμανσης και χωρίς

Τα κυμαινόμενα τιμολόγια διακρίνονται περαιτέρω, βάσει της συμπερίληψης ή μη ορίου διακύμανσης της τιμής, σε: 

  • τιμολόγια Κυμαινόμενης Χρέωσης χωρίς όριο διακύμανσης και 
  • τιμολόγια Κυμαινόμενης Χρέωσης με όριο διακύμανσης.

Στα τιμολόγια Κυμαινόμενης Χρέωσης χωρίς όριο διακύμανσης, η Χρέωση Προμήθειας παρακολουθεί ευθέως τη διακύμανση των τιμών στις ενεργειακές αγορές και ο πελάτης εκτίθεται πλήρως στον συνολικό κίνδυνο τιμών που ενσωματώνει ο κυμαινόμενος δείκτης. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται κανένα ανώτατο ή κατώτατο όριο διαμόρφωσης της Χρέωσης Προμήθειας. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα συγκυρία αβεβαιότητας και υψηλών τιμών που διαμορφώνονται στις ενεργειακές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, σε όλη την Ευρώπη, η επιλογή από τους καταναλωτές ενός τιμολογίου Κυμαινόμενης Χρέωσης χωρίς όριο διακύμανσης συνεπάγεται την από μέρους τους κατανόηση και αποδοχή αυτής
της συνθήκης.

Στα τιμολόγια Κυμαινόμενης Χρέωσης με όριο διακύμανσης, η Χρέωση Προμήθειας παρακολουθεί τη διακύμανση των τιμών στις ενεργειακές αγορές μέχρι ενός ποσού ή ποσοστού. Το εν λόγω ποσό ή ποσοστό προσδιορίζεται στη σύμβαση ως ανώτατο όριο επιβάρυνσης του καταναλωτή. Συνεπώς, η έκθεση του καταναλωτή στον κίνδυνο τιμών που ενσωματώνει ο κυμαινόμενος δείκτης περιορίζεται στη βάση του ανωτέρω ορίου μέγιστης επιβάρυνσης. Η εν λόγω οριοθέτηση του εγγενούς ρίσκου της κυμαινόμενης τιμολόγησης ενέχει ιδιαίτερη σημασία υπό συνθήκες αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης του ενεργειακού κόστους σε βραχυπρόθεσμο – μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Περαιτέρω, ως διακριτές εκφάνσεις των ανωτέρω δύο τύπων κυμαινόμενων τιμολογίων αναγνωρίζονται τα κυμαινόμενα τιμολόγια με ρήτρα αναπροσαρμογής και τα κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής.

Δείτε παρακάτω το έντυπο της προσφοράς προμήθειας
 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ