Νέα
 • ΓΔ: 792.73 -0.68%
 • Τζίρος: 51,64 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΥΠΕΝ: Εξυπνους μετρητές και εργαλεία σύγκρισης τιμών προβλέπει το νομοσχέδιο

Πηγή: Ευρωκίνηση

Πληροφορίες για το ενεργειακό μείγμα και τις εκπομπές CO2 κατά το προηγούμενο έτος, οφείλουν να παρέχουν οι προμηθευτές ενέργειας προς τους πελάτες τους, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Με τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να έχουν προμήθεια από πιο «καθαρό» μείγμα εφόσον το επιλέξουν.

Επίσης εισάγει διατάξεις για έξυπνους μετρητές και δυναμική τιμολόγηση και τη χρήση εργαλείων σύγκρισης τιμών.

Εξυπνη τιμολόγηση

Οι τελικοί πελάτες που διαθέτουν έξυπνο μετρητή μπορούν να ζητούν τη σύναψη σύμβασης δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας από τουλάχιστον έναν προμηθευτή και από κάθε προμηθευτή που έχει περισσότερους από 200.000 τελικούς πελάτες.

Οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν ολοκληρωμένη ενημέρωση στους τελικούς πελάτες σχετικά με τις ευκαιρίες, το κόστος και τους κινδύνους που συνεπάγεται η σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας και να ενημερώνουν καταλλήλως τους τελικούς πελάτες, σχετικά με την ανάγκη εγκατάστασης κατάλληλου μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι προμηθευτές εξασφαλίζουν τη συναίνεση κάθε τελικού πελάτη, προτού η σύμβαση προμήθειας του πελάτη αυτού μετατραπεί σε σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Εργαλεία σύγκρισης τιμών

Οι οικιακοί πελάτες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με αναμενόμενη ετήσια κατανάλωση κάτω από 100.000 κιλοβατώρες (kWh) δικαιούνται να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα εργαλείο σύγκρισης των προσφορών των προμηθευτών, περιλαμβανομένων των προσφορών για συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα εργαλεία σύγκρισης πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • λειτουργούν ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στην αγορά και εξασφαλίζουν ότι όλες οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ίση μεταχείριση στα αποτελέσματα αναζήτησης,
 • αναφέρουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες τους και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χειρίζεται και ελέγχει το εργαλείο, και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των εργαλείων,
 • θέτουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, στα οποία βασίζεται η σύγκριση, περιλαμβανομένων και υπηρεσιών, και τα κοινοποιούν,
 • χρησιμοποιούν απλή και σαφή γλώσσα,
 • παρέχουν ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση και αναφέρουν την ώρα της τελευταίας ενημέρωσης,
 • είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία, όντας αντιληπτά και κατανοητά,
 • περιλαμβάνουν αποτελεσματική διαδικασία για την αναφορά εσφαλμένης πληροφόρησης, σχετικά με τις δημοσιοποιούμενες προσφορές, και
 • πραγματοποιούν συγκρίσεις και ταυτόχρονα περιορίζουν τις απαιτούμενες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα στα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τη σύγκριση.

Επίσης, οι προμηθευτές πρέπει:

 • Να ασκούν τη δραστηριότητά τους κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να μη θίγονται τα δικαιώματα των πελατών, όπως αυτά εξειδικεύονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
 • Να παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
 • Να εφαρμόζουν τα μέτρα για την καταπολέμηση της Ενεργειακής Πενίας και την προστασία των Ευάλωτων Πελατών.
 • Να παρέχουν στις αρμόδιες Αρχές τις πληροφορίες που τους ζητούνται στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, εντός των προθεσμιών που τίθενται με τις ειδικότερες διατάξεις του νόμου και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ