Νέα
  • ΓΔ: 1452.28 0.00%
  • Τζίρος: 98,43 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κομισιόν: Οι προτάσεις για αλλαγές στην αγορά ρεύματος - Εμφαση σε ΑΠΕ και σταθερές τιμές

Την πρόταση της για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι η μεγαλύτερη προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, ειδικά απέναντι στην αστάθεια των τιμών των ορυκτών καυσίμων, αλλά και να ενισχυθεί συνάμα η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.  

Με σημείο εκκίνησης τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση που πυροδότησε, τα κράτη μέλη αναγνώρισαν την ανάγκη επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης των οικονομιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται επάρκεια στις καλύτερες δυνατές τιμές. Η δημιουργία, λοιπόν, ενός ενεργειακού συστήματος που θα βασίζεται σε ΑΠΕ έχει ζωτική σημασία, όχι μόνο για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος, αλλά και για τη διασφάλιση του βιώσιμου και ανεξάρτητου ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής.

«Σήμερα, προτείνουμε μέτρα που θα ενισχύσουν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα του ενεργειακού κόστους σε ολόκληρη την ΕΕ. Η προώθηση των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και να καταστήσουμε την ΕΕ την κινητήρια δύναμη της καθαρής ενέργειας για τις επόμενες δεκαετίες» σχολίασε χαρακτηριστικά, κατά την παρουσίαση των προτάσεων, η αρμόδια επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον.

Όπως εξήγησε η κυρία Σίμσον, τα νέα μέτρα επικεντρώνονται σε τρεις τομείς: 

- Πρώτον, να καταστήσουν τους λογαριασμούς ρεύματος λιγότερο εξαρτημένους στις διακυμάνσεις των ενεργειακών τιμών από τις αγορές 

- Δεύτερον, να επιταχύνουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ

- Τρίτον να βελτιώσουν την προστασία των καταναλωτών. 

Καλύτερη προστασία των καταναλωτών

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση προβλέπει αναθεωρήσεις διαφόρων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ — ιδίως του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια και του κανονισμού REMIT. Εισάγει μέτρα που παρέχουν κίνητρα για μακροπρόθεσμες συμβάσεις για ηλεκτροπαραγωγή από μη ορυκτές πηγές, εισάγουν στο σύστημα περισσότερες καθαρές ευέλικτες λύσεις για να ανταγωνιστούν το αέριο, όπως η απόκριση της ζήτησης και η αποθήκευση.

Αυτό θα μειώσει τον αντίκτυπο των ορυκτών καυσίμων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών και θα διασφαλίσει ότι το χαμηλότερο κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα αντικατοπτρίζεται σε αυτούς. Επιπλέον, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση θα τονώσει τον ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό στις ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές χονδρικής, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της αγοράς.

«Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι στο μέλλον όλο και περισσότερο ο πόρος που θα χρησιμοποιούν οι πολίτες και οι βιομηχανίες της Ευρώπης. Οι ΑΠΕ είναι η οδός προς την ενεργειακή μας κυριαρχία και τον τερματισμό της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να επικαιροποιήσουμε τον σχεδιασμό της αγοράς για να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση αυτή θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» τόνισε από την πλευρά του ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, Φρανς Τίμερμανς.

Η πρόταση θα επιτρέψει σε καταναλωτές και προμηθευτές να επωφεληθούν από την αύξηση της σταθερότητας των τιμών χάρη στις τεχνολογίες των ανανεώσιμων και μη ορυκτών πηγών ενέργειας. Το σημαντικότερο είναι, ωστόσο, ότι θα προσφέρει στους καταναλωτές ευρεία επιλογή συμβάσεων και σαφέστερες πληροφορίες πριν από την υπογραφή σύμβασης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κατοχυρώνουν ασφαλείς, μακροπρόθεσμες τιμές και να αποφεύγουν τον υπερβολικό κίνδυνο και την υπερβολική αστάθεια. Ταυτόχρονα, θα εξακολουθούν να μπορούν να επιλέγουν συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης για να επωφελούνται από τη μεταβλητότητα των τιμών για να χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια όταν αυτή είναι φθηνότερη (π.χ. για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή τη χρήση αντλιών θερμότητας).

Οι υποχρεώσεις των προμηθευτών και των κυβερνήσεων

Αντιστοίχως για τους προμηθευτές επιβάλλεται η υποχρέωση να διαχειρίζονται την τιμολογιακή διακινδύνευση τουλάχιστον στο μέτρο των ποσοτήτων που αφορούν συμβόλαια καθορισμένης τιμής, ώστε να είναι λιγότερο εκτεθειμένοι σε εξάρσεις των τιμών και σε αστάθεια της αγοράς. Υποχρεώνει επίσης τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν προμηθευτές έσχατης ανάγκης, ώστε κανένας καταναλωτής να μην μένει χωρίς ηλεκτρική ενέργεια.

Ειδικά για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές, τα κράτη μέλη θα καλούνται να τους προστατεύουν σε περίπτωση που αυτοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, ώστε να μην αποσυνδέονται από το ηλεκτρικό δίκτυο. Επίσης, επιτρέπει στα κράτη μέλη να επεκτείνουν τις ρυθμιζόμενες τιμές λιανικής στα νοικοκυριά και στις ΜΜΕ σε περίπτωση κρίσης.

Για τον ίδιο λόγο, προτείνεται η αναθεώρηση των κανόνων για την κοινή χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας. Οι καταναλωτές θα μπορούν να επενδύουν σε αιολικά ή ηλιακά πάρκα και να πωλούν την πλεονάζουσα ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια στέγης στους γείτονές τους και όχι μόνο στον προμηθευτή τους. Για παράδειγμα, οι ένοικοι θα μπορούν να μοιράζονται την πλεονάζουσα ηλιακή ενέργεια στέγης με γείτονες.

Τέλος, για να εξασφαλιστεί η ύπαρξη ανταγωνιστικών αγορών και ο διαφανής καθορισμός των τιμών, ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα έχουν ενισχυμένη ικανότητα παρακολούθησης της ακεραιότητας και της διαφάνειας της αγοράς ενέργειας. 

Ίδιο μοντέλο τιμολόγησης 

Πάντως, αναλυτές έσπευσαν να σχολιάσουν ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν περιλαμβάνει κάποια ουσιαστική αλλαγή στο μοντέλο τιμολόγησης της ενέργειας, όπως ζητούσαν αρκετές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, αν και σίγουρα περιλαμβάνει επιπλέον μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από νέα άλματα στις ενεργειακές τιμές.

Σε κάθε περίπτωση, οι προτάσεις θα τεθούν πλέον σε διαβούλευση, οπότε και αναμένονται πιθανόν τροποποιήσεις πριν εγκριθούν από το ευρωπαϊκό συμβούλιο και την Ευρωβουλή.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ