Νέα
 • ΓΔ: 1452.28 0.00%
 • Τζίρος: 98,43 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ερχεται νέος νόμος με τη «βούλα» της Κομισιόν για επαρκείς μισθούς και συλλογικές συμβάσεις

Την ενίσχυση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και τη στήριξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας προωθεί η Κοινοτική Οδηγία σχετικά με τον καθορισμό του κατώτατου μισθού η οποία πρέπει να κυρωθεί από τη χώρα μας έως τον Οκτώβριο. Με την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2041 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 καθώς και της Διεθνούς  Σύμβασης Εργασίας 131 του ILO στο εθνικό δίκαιο, η Ελλάδα δεσμεύεται:

 • στον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού σε επαρκή επίπεδα τα οποία καθορίζονται από την ΕΕ προκειμένου να καλύπτουν μια αξιοπρεπή διαβίωση (αρχή 6 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων). 
 • στην προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών.

Ειδική Επιτροπή

Για το σκοπό αυτό έχει ήδη συσταθεί ειδική Επιτροπή στο υπουργείο Εργασίας η οποία θα πρέπει να ολοκληρώσει το προπαρασκευαστικό έργο της μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2024 ενώ έως τις 15 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους θα πρέπει να έχει υιοθετηθεί η σχετική Οδηγία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Όπως ορίζεται, τα κράτη – μέλη της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα που θα στηρίζουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και θα καθορίζουν τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Ο κατώτατος μισθός θα επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά διετία (ή το αργότερο ανά τετραετία για τις χώρες που χρησιμοποιούν μηχανισμό αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής).  

Η οδηγία κάνει λόγο για αξιοπρεπή μισθό χωρίς ωστόσο να καθορίζει το ύψος του. Τα μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή εκπροσώπων από τα συνδικάτα εργαζομένων και εργοδοτών.

►Διαβάστε επίσης: Συντάξεις: Τα δυο σενάρια για την αύξηση των ορίων ηλικίας μετά το 2027 - Στα 72,5 έτη το 2070

Ειδικότερα η Κοινοτική Οδηγία ορίζει ότι:

 • Τα κράτη – μέλη πρέπει να αναπτύσσουν και να ενισχύουν την ικανότητα των κοινωνικών εταίρων, για να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, που θα αφορούν τον καθορισμό των μισθών σε κλαδικό ή διακλαδικό επίπεδο. 
 • Στόχος της οδηγίας είναι να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις καθώς έχει  παρατηρηθεί ότι οι χώρες με υψηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις τείνουν να έχουν μικρότερο ποσοστό χαμηλόμισθων εργαζομένων και υψηλότερους κατώτατους μισθούς από ό,τι οι χώρες με χαμηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις.
 • Στην Ελλάδα η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις δεν ξεπερνά το 35%-40% την ώρα που αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 70%-80%.
 • Ετσι η χώρα μας θα κληθεί να καταρτίσει σχέδιο δράσης με σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα μέτρα για τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις.
 • Τα  μέτρα που πρέπει να ληφθούν εκτός από τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας και την εύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση αφορούν και στην προστασία των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων από διακρίσεις όσον αφορά στην απασχόλησή τους. 

Η ομάδα εργασίας του υπουργείου αποτελείται από 15 μέλη: 

 1. Παπαρηγοπούλου Πατρίνα, Δικηγόρος - Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρος
 2. Πατέλης Αλέξης, Οικονομολόγος, ως Αντιπρόεδρος
 3. Καρούζος Ιωάννης, Δικηγόρος ως μέλος
 4. Αγραπιδάς Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, ως μέλος.
 5. Αργυρού Μιχάλης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
 6. Παπασταύρου Αλέξιος, Δικηγόρος, ως μέλος
 7. Γιαννακούρου Σταματίνα, Δικηγόρος - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
 8. Ντότσικα Μαρία, Δικηγόρος ΔΝ, ως μέλος
 9. Γκουδρολώλος Συμεών, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συλλογικών Ρυθμίσεων, ως μέλος
 10. Λεοντόπουλος-Βαμβέτσος Αλέξανδρος, Νομικός - Συνεργάτης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως μέλος
 11. Δουμάνης Αντώνιος, Πλοίαρχος Λ.Σ., Διευθυντής της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Παπανικολάου Βασιλική, Τμηματάρχη του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, της εν λόγω Διεύθυνσης
 12. Αγναντόπουλος Απόστολος, μετακλητός υπάλληλος στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βουρλούμη Σταύρο, Οικονομολόγο
 13. Ανδριανοπούλου Ευδοξία, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, η οποία υπηρετεί ως νομικός-επιστημονικός συνεργάτης στο γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιου για τη Δημοσιονομική Πολιτική, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Σαχά Βασιλική, που υπηρετεί ως συνεργάτης στο γραφείο, επίσης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιου για τη Δημοσιονομική Πολιτική
 14. Γρηγοριάδη Κλαίρη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Βαλάκα Ελένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας της ίδιας Διεύθυνσης
 15. Μπενάκη Κυπριώτη Βασιλική, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Σιδέρη Σπυριδούλα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Μοσχονά Γεωργία Χρυσομοίρα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας της Εργασίας της Διεύθυνσης Συλλογικών Ρυθμίσεων, με αναπληρώτρια τη Σγουράκη Ελένη, υπάλληλο του Τμήματος Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων και Συλλογικής Οργάνωσης της Διεύθυνσης Συλλογικών Ρυθμίσεων.

►Διαβάστε επίσης: Ασφαλιστικό: SOS για το δημογραφικό - Δέκα μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ