Νέα
 • ΓΔ: 907.08 +0.84%
 • Τζίρος: 79,99 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Γέφυρα 2: Το ύψος της κρατικής επιχορήγησης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Πηγή: Intime
Πηγή: Intime

Τo πρόγραμμα Γέφυρα 2 που θα επιδοτεί τις δόσεις των επιχειρηματικών δανείων και των δανείων που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες προς τις τράπεζες για 8 μήνες κατατέθηκε στη Βουλή. Η επιδότηση θα ξεκινά από το 90% της δόσης για τις συνεπείς επιχειρήσεις και θα μειώνεται έως και το 70% κατά τη διάρκεια της 8μηνης περιόδου, για όσες επιχειρήσεις είχαν δάνεια σε καθυστέρηση, η επιδότηση θα ξεκινά από το 80% και θα μειώνεται έως και το 60% ενώ η επιδότηση για τα επιχειρηματικά δάνεια που έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες, θα ξεκινά από το 50% και θα μειώνεται στο 30%. Διπλή πληρωμή σχεδιάζεται για όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα για τα τέλη Μαΐου.

Βασική προϋπόθεση για την λήψη της επιδότησης είναι οι δανειολήπτες να έχουν  υποστεί το 2020 μείωση εσόδων ίση ή μεγαλύτερη του 20% των εσόδων του 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς που χορηγείται σε κάθε επιχείρηση  δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό του 1.800.000 ευρώ, προ φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων, συνυπολογιζομένων όλων των ενισχύσεων στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων στήριξης λόγω Covid-19 που έχουν χορηγηθεί στην ενιαία επιχείρηση.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 1. Για επιχείρηση ή ελεύθερο  επαγγελματία χωρίς  προσωπικό, να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ, οι καταθέσεις που διατηρεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ, τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – που έχει στην κατοχή του να είναι αξίας έως 40.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία   – μη υποθηκευμένη – που διαθέτει να μην υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.
 2. Για πολύ μικρή επιχείρηση με έως 10 άτομα προσωπικό, να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ, οι καταθέσεις που διατηρεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να είναι έως  1 εκατ. ευρώ, τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – που έχει στην κατοχή της να είναι αξίας έως 150.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία που διαθέτει – μη υποθηκευμένη – να μην υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ.
 3. Για μικρή επιχείρηση έως 50 άτομα προσωπικό, να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ, οι καταθέσεις που διατηρεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να είναι έως 5 εκατ. ευρώ, τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – που έχει στην κατοχή της να είναι αξίας έως 750.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία που διαθέτει – μη υποθηκευμένη – να μην υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
 4. Για μεσαία επιχείρηση με  έως 250 άτομα προσωπικό, να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ, οι καταθέσεις που διατηρεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να είναι έως 25 εκατ. ευρώ, τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – που έχει στην κατοχή της να είναι αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ και η ακίνητη περιουσία που διαθέτει – μη υποθηκευμένη – να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Υψος της κρατικής επιδότησης 

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια

Η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των:

 • 600 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν εργαζόμενους
 • 5.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για  επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ  
 • 15.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για   επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 11 έως 50 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 10.000.000 ευρώ
 • 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για   επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 50.000.000 ευρώ

Για τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών

Η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των:

 • 500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζόμενους
 • 4.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ
 • 12.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για   επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 11 έως 50 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 10.000.000 ευρώ
 • 40.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 50.000.000 ευρώ

Για τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών που έχουν καταγγελθεί

Η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των:

 • 300 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζόμενους
 • 2.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή,  για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ
 • 7.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 11 έως 50 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 10.000.000 ευρώ
 • 25.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 50.000.000 ευρώ
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ