Νέα
 • ΓΔ: 893.23 +1.62%
 • Τζίρος: 79,36 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΤΠΕ: Πράσινος μετασχηματισμός με startups, spin-offs και ΣΔΙΤ

Πηγή: Pixabay
Πηγή: Pixabay

Με τον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) να συμβάλλει ετησίως κατά περίπου 5%-9% στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας και κατά 2%-3% στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG), ο πράσινος μετασχηματισμός του τομέα αποτελεί μία από τις δέκα βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε αυτός να γίνει κλιματικά ουδέτερος έως το 2030.

Ο πράσινος μετασχηματισμός συνεπάγεται μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση για τα κέντρα δεδομένων και τις τηλεπικοινωνίες, περισσότερη ανακύκλωση υλικών, εξοικονόμηση ενέργειας και ευρύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πώς μπορεί να επιτευχθεί μείωση 20% μέχρι το 2030

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, όπως αναφέρεται στη φετινή έκθεση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, οι ΤΠΕ και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα κατά 20% έως το 2030:

 • Οι ΤΠΕ μπορούν να μετριάσουν την κλιματική αλλαγή μειώνοντας τις εκπομπές του ίδιου του τομέα των ΤΠΕ μέσω της εισαγωγής ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού και δικτύων.
 • Ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται πλέον η σημασία των εφαρμογών των ΤΠΕ και της ψηφιακής τεχνολογίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της παροχής ψηφιακών λύσεων που μπορούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση, τη διαχείριση των αποθεμάτων (inventory management) και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων («πράσινες ΤΠΕ»-«green ICT»), π.χ. μειώνοντας τα ταξίδια και τις μεταφορές με την εφαρμογή της τηλεργασίας και των τηλεδιασκέψεων και αντικαθιστώντας τα φυσικά προϊόντα με ψηφιακά («αποϋλοποίηση»). Οι επιδράσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως δευτερογενείς επιδράσεις.
 • Οι ΤΠΕ βοηθούν επίσης σημαντικά τόσο τις ανεπτυγμένες όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν στις αρνητικές επιπτώσεις της μεταβολής του κλίματος χρησιμοποιώντας συστήματα που βασίζονται σε ΤΠΕ για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος.
 • Πέραν αυτών, οι θετικές επιδράσεις των ΤΠΕ είναι εμφανείς και σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς αναδιαμορφώνουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων προς έναν περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο ζωής. Το όφελος είναι πιθανόν πολύ μεγαλύτερο από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ΤΠΕ και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην προσπάθεια απεξάρτησης της οικονομίας από τον άνθρακα (decarbonisation).

Ψηφιακές τεχνολογίες

Οι ακόλουθες ψηφιακές τεχνολογίες θεωρείται ότι θα έχουν σημαντική συνεισφορά στη διαδικασία μείωσης του αποτυπώματος του άνθρακα:

 • Έξυπνα δίκτυα (smart grid) και έξυπνα κτίρια που θα στοχεύουν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και στη διαχείριση της ανανεώσιμης ενέργειας.
 • Ευφυή συστήματα μεταφοράς, όπως η διαχείριση ροής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, οι βελτιωμένες πληροφορίες για τις δημόσιες συγκοινωνίες, οι έξυπνες εφοδιαστικές αλυσίδες ή τα διαγνωστικά συστήματα για τη συντήρηση των υποδομών, είναι πολύ χρήσιμα στην προσπάθεια απεξάρτησης της οικονομίας από τον άνθρακα κατά την κυκλοφορία αγαθών και ανθρώπων.
 • Βιομηχανία 4.0 και διαδικασίες παραγωγής που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες όπως μεγάλα δεδομένα, μηχανική μάθηση, διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και υπολογιστική νέφους (cloud computing) ώστε η βιομηχανία να γίνει πιο συνδεδεμένη, αποτελεσματική και έξυπνη.
 • Γεωργία 4.0 και γεωργία ακριβείας (precision agriculture), με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και στη διαχείριση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Technology hub η Ελλάδα

Σύμφωνα με την έκθεση του διοικητή της ΤτΕ, η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει έναν αξιόλογο κόμβο τεχνολογίας (technology hub).

Στην κατεύθυνση αυτή, ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί πρώτος, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και επιχειρηματικούς κινδύνους που θα αποφέρουν κέρδη σε βάθος χρόνου. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο, απλό και ευέλικτο θεσμικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη τεχνοβλαστών και νεοφυών επιχειρήσεων (spin-offs και start-ups).

Παράλληλα αναφέρεται πως, η επέκταση του θεσμού των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), όπου ο καθένας συνεισφέρει ανάλογα με το είδος του πλούτου, των πόρων, της τεχνογνωσίας και του συγκριτικού πλεονεκτήματος που διαθέτει, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής, με έμφαση σε τομείς υψηλής οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας όπως είναι η διαχείριση αποβλήτων, η εξοικονόμηση ενέργειας και οι ΤΠΕ.

Στην πράσινη μετάβαση το 37% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Η Ελλάδα μπορεί να να εξέλθει από την πανδημία ισχυρότερη, μέσα από την πράσινη ανάκαμψη, επενδύοντας κυρίως στην κυκλική οικονομία, την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις βιώσιμες μεταφορές και την καθαρή τεχνολογία και δημιουργώντας πράσινες θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικό ρόλο δύναται να διαδραματίσει η αξιοποίηση των κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς τουλάχιστον το 37% των διαθέσιμων πόρων θα πρέπει να κατευθυνθεί σε δράσεις σχετικές με την πράσινη μετάβαση.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ