Νέα
 • ΓΔ: 1464.39 +0.45%
 • Τζίρος: 74,66 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: 8 ερωτήσεις–απαντήσεις για e-δαπάνες, τεκμήρια και ενοίκια

Πηγή: Eurokinissi
Πηγή: Eurokinissi

Tρεις προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τη φορολόγηση μέσω τεκμηρίων διαβίωσης για το 2020 θέτει τελικά η τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, με αποτέλεσμα να σφίγγει ο κλοιός για όσους, αν και πληττόμενοι, φορολογήθηκαν κατά το παρελθόν βάσει τεκμαρτής δαπάνης. Έτσι, το καλοκαίρι, με την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων, αρκετοί θα διαπιστώσουν ότι παρά τη μείωση των εισοδημάτων τους το 2020, λόγω της πανδημίας, θα κληθούν να πληρώσουν μεγαλύτερους φόρους, με λιγότερα εισοδήματα. Επίσης, κλιμακωτά θα υπολογίζεται και το «πέναλτι» για όσους φορολογουμένους δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες ηλεκτρονικές συναλλαγές βάσει του εισοδήματός του.

Το imerisia.gr μέσα από 8 ερωτήσεις-απαντήσεις αποκωδικοποιεί τις βασικές αλλαγές που προκύπτουν για τους φορολογούμενους.

1. Για ποιες κατηγορίες απενεργοποιείται η φορολόγηση βάσει τεκμηρίων;

Τα τεκμήρια απενεργοποιούνται για:

 • Οσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που εντός του 2020 χαρακτηρίστηκε ως πληττόμενη ή έκλεισαν με κρατική εντολή ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.
 • Εργαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020.
 • Ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020.
 • Οσους εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «Συν-Εργασία» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020.
 • Ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID-19.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να απαλλαγεί ένας πληττόμενος από την πανδημία από τη φορολόγηση μέσω τεκμηρίων διαβίωσης;

Για την απαλλαγή από τα τεκμήρια η τροπολογία δεν θέτει μία αλλά τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν σωρευτικά, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα για όσους έχουν φορολογηθεί κατά το παρελθόν βάσει τεκμαρτής δαπάνης.

Ειδικότερα, όπως ορίζεται, θα πρέπει σωρευτικά να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 • Τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν φορολογήθηκαν βάσει τεκμηρίων.
 • Δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών (τεκμηρίων) του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019. 

3. Ποιοι φορολογούμενοι απαλλάσσονται από τον πρόσθετο φόρο 22% για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές;

Ο πρόσθετος φόρος 22% δεν εφαρμόζεται για τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία με νόμο θεωρήθηκε ως πληττόμενη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020.
 • Εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.
 • Φορολογούμενους που είχαν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 • Ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID-19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ.
 • Εργαζόμενους που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «Συν-Εργασία» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020. Τα στοιχεία προκύπτουν από λίστες που είχαν αποστείλει οι επιχειρήσεις στα αρμόδια υπουργεία.
 • Ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη βάσει νόμου οποτεδήποτε εντός του 2020.

4. Πώς φορολογούνται οι μη πληττόμενοι που έχουν συγκεντρώσει μικρότερο αριθμό e-αποδείξεων βάσει του εισοδήματός τους;

Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%, στο 11%, για τους φορολογούμενους που έχουν καλύψει με ηλεκτρονικές συναλλαγές πάνω από το 20% του εισοδήματός τους αλλά λιγότερο από το 30% που απαιτείται.

Στην περίπτωση, όμως, που οι φορολογούμενοι δεν έχουν καλύψει ούτε 20% αλλά μικρότερο ποσοστό, τότε το πέναλτι επιβάλλεται:

 • με 22% για όσα υπολείπονται  έως 20% του εισοδήματος,
 • με 11% για όσα υπολείπονται επιπλέον πάνω από 20% και έως 30%.

5. Ποιες έκτακτες δαπάνες εξαιρούνται από τον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται οι απαιτούμενες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής;

Από τον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται οι απαιτούμενες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, εξαιρούνται έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν λόγω COVID-19.

Επίσης εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

 • επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων,
 • επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής,
 • αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης,
 • είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης, λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.

Τα παραπάνω ισχύουν από 1.1.2020 έως 31.12.2020, ενώ τονίζεται ότι η απαλλαγή αφορά δαπάνες έως 20.000 ευρώ.

6. Τι πρέπει να κάνει ένας ιδιοκτήτης που δεν έχει εισπράξει ενοίκια για να μη φορολογηθεί;

Δεν συνυπολογίζονται, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, στο συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση, για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων. Εάν έχει κοινοποιηθεί οποιοδήποτε εξώδικο, ο φορολογούμενος οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μη φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020.

7. Υπάρχει κάποια αλλαγή για όσους έχουν προσφύγει στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών;

Λογίζεται ότι στο αίτημα εξώδικης επίλυσης φορολογικής διαφοράς εμπεριέχεται και αίτημα μείωσης πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων που έχουν επιβληθεί σε βάρος του αιτούντος.

8. Εως πότε πρέπει να υποβληθούν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις;

Υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τις 27.8.2021 οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει στις 31.12.2020, καθώς και των φυσικών προσώπων.

Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, προβλέπεται δε ότι εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβληθεί μέχρι τις 28.7.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών έκπτωση 3%.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ