Νέα
 • ΓΔ: 859.79 -0.06%
 • Τζίρος: 24,56 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Νέες αντικειμενικές αξίες: Ψηφιακές... ουρές για μαζικές μεταβιβάσεις ακινήτων

Η ανακοίνωση των νέων αντικειμενικών φέρνει έκρηξη μεταβιβάσεων, καθώς στις περισσότερες περιοχές καταγράφεται αύξηση, που θα συμπαρασύρει τους φόρους μεταβίβασης. Ιδιοκτήτες και αγοραστές σπεύδουν να ολοκληρώσουν αγοραπωλησίες μέχρι τις αρχές του 2022, οπότε και θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αντικειμενικές αξίες. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας, οι νέες τιμές - που στόχο έχουν να προσεγγίσουν τις εμπορικές- θα είναι αυξημένες έως και 40%.

Επιφυλακτικοί οι μεσίτες

Σχετικά με την έγκαιρη ολοκλήρωση των αγοραπωλησιών, επιφυλακτικοί δηλώνουν οι μεσίτες, αλλά και οι συμβολαιογράφοι. «Είμαστε επιφυλακτικοί δεδομένου ότι διαχειριζόμαστε μία ήδη δύσκολη κατάσταση που ξεκίνησε μέσα στην πανδημία. Τους τελευταίους μήνες, κυρίως εξαιτίας της τηλεργασίας, έχει συσσωρευθεί μεγάλος όγκος εγγράφων αγοαραπωλησιών προς διεκπεραίωση. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι καθυστερήσεις στην παραλαβή των απαραίτητων για τους μηχανικούς εγγράφων από τις πολεοδομίες. Ετσι, για μία διαδικασία που χρειάζονταν λίγες ημέρες προ πανδημίας, σήμερα απαιτούνται αρκετοί μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί» αναφέρει ο CEO της Athenian Properties, Ευάγγελος Καρανάσος.

Προβληματισμός υπάρχει και στον κλάδο των συμβολαιογράφων, καθώς τα γραφεία αναφέρουν τις τελευταίες εβδομάδες αυξήσεις 25%-30% στις υποθέσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικές καθυστερήσεις σε εκκρεμείς αγοραπωλησίες κατά την περίοδο της πανδημίας.

Να σημειωθεί πως η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων από τις 29 Ιουνίου γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική και θα πραγματοποιείται από το γραφείο συμβολαιογράφου μέσω της πλατφόρμας myProperty.

►Αντικειμενικές αξίες: Αυτές είναι οι 10 ακριβότερες περιοχές της Ελλάδας

Πώς κινούνται οι ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να πουλήσουν ακίνητα σε περιοχές όπου σημειώθηκε αύξηση αντικειμενικών αξιών, πρέπει να επισπεύσουν τις διαδικασίες μεταβίβασης μέχρι το τέλος του 2021. Από την άλλη πλευρά οι ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους ακίνητο σε περιοχές όπου μειώθηκαν οι τιμές των αντικειμενικών αξιών, μπορούν να περιμένουν μέχρι 1/1/2022, προκειμένου να επωφεληθούν της χαμηλότερης φορολογίας. Υπενθυμίζεται πως ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου καταβάλλεται εφάπαξ. Ετσι οι ιδιοκτήτες θα έχουν περίπου 6 μήνες στη διάθεσή τους, μέχρι το 2022, για να αποφασίσουν αν είναι προς το συμφέρον τους να κάνουν τώρα ή όχι τις μεταβιβάσεις. 

Πώς υπολογίζεται ο φόρος μεταβίβασης

Ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται σε 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.

 • Ο φόρος μειώνεται στο τέταρτο (1/4) στις περιπτώσεις διανομής ακινήτων μεταξύ των συγκυρίων ή διάλυσης Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. και μεταβίβασης των ακινήτων της εταιρείας στα μέλη της, κατά την εταιρική τους μερίδα.
 • Eπίσης, μειώνεται στο μισό (1/2) στις περιπτώσεις ανταλλαγής ακινήτων ίσης αξίας, συγχώνευσης Α.Ε. και Συνεταιρισμών, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημόσια ωφέλεια, καθώς και συνένωσης οικοπέδων.

Επίσης, στα έξοδα που καλείται να καταβάλει ένας φορολογούμενος που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία με γονική παροχή ή δωρεά περιλαμβάνονται:

Συμβολαιογραφικά έξοδα

 • Για ποσό περιουσίας έως 120.000 ευρώ φτάνουν στο 0,80%,
 • για 120.000,01-380.000 ευρώ στο 0,70%,
 • για 380.000,01-2.000.000 ευρώ στο 0,65%,
 • για ποσά 2.000.000,01-5.000.000 ευρώ στο 0,55%,
 • για 5.000.000,01-8.000.000 ευρώ στο 0,50%,
 • για 8.000.000,01-10.000.000 ευρώ στο 0,40%,
 • για 10.000.000,01-12.000.000 ευρώ στο 0,30%,
 • για ποσά 12.000.000,01-20.000.000 ευρώ στο 0,25%, ενώ
 • για επιπλέον ποσά ο συμβολαιογράφος δικαιούται να λάβει πάγιο ποσό 20 ευρώ.

Επιπλέον, ο συμβολαιογράφος εισπράττει 5 ευρώ για κάθε πρόσθετο φύλλο αντιγράφου του συμβολαίου και 4 ευρώ όταν εκδίδονται αμέσως μετά την κατάρτιση της πράξης. Για τη συμπλήρωση κάθε δήλωσης φόρου καθώς και για κάθε φύλλο αντικειμενικής αξίας, καταβάλλεται ποσό 10 ευρώ, ενώ πρέπει να προστεθεί και το ποσό που αντιστοιχεί σε ΦΠΑ 24%.

Έξοδα μεταγραφής 

Για το Κτηματολόγιο καταβάλλονται:

 • αναλογικά τέλη μεταγραφών και καταχωρήσεων 0,5% επί της αντικειμενικής αξίας,
 • αναλογικά τέλη γονικών παροχών και δωρεών 0,8% και
 • αναλογικά τέλη εγγραφής προσημειώσεων (εάν υπάρχουν) με συντελεστή 0,8%.

Επιπλέον, καταβάλλονται:

 • το πάγιο τέλος των 20 ευρώ για την καταχώρηση της δικαιοπραξίας,
 • το τέλος έκδοσης αντιγράφου από το αρχείο του Κτηματογραφικού Γραφείου 9,50 ευρώ,
 • το τέλος έκδοσης πιστοποιητικού από τα βιβλία του Κτηματογραφικού Γραφείου 9,50 ευρώ,
 • το τέλος έκδοσης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος 15 ευρώ,
 • το τέλος έκδοσης κτηματογραφικού διαγράμματος 33 ευρώ,
 • το πρόσθετο τέλος επί της αξίας κάθε ακινήτου 1‰ και
 • εφάπαξ τέλος κτηματογράφησης 35 ευρώ/δικαίωμα + 1‰ επί της αντικειμενικής αξίας άνω των 20.000 ευρώ με ανώτατο όριο τα 900 ευρώ.

Εξοδα για μεταγραφή συμβολαίου στο υποθηκοφυλακείο

Τα έξοδα για μεταγραφή συμβολαίου στο υποθηκοφυλακείο της περιοχής του ακινήτου υπολογίζονται ως εξής:

 • Για γονικές παροχές-δωρεές: 0,775% χωρίς όριο.
 • Για μεταβιβάσεις-διανομές-ανταλλαγές κ.λπ.: 0.475% χωρίς όριο.
 • Για τέλος μεταγραφής υπέρ Ταμείου Νομικών: 0,125% χωρίς όριο.

Βήμα βήμα η μεταβίβαση

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η διαδικασία υποβολής της δήλωσης e-μεταβίβασης του ακινήτου και πληρωμής του φόρου μπορεί πλέον να ολοκληρωθεί ψηφιακά ακόμα και μέσα σε μία μέρα. Με βάση την ΑΑΔΕ, η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε 9 βήματα τα οποία είναι:

 1. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή
 2. Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet
 3. Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση
 4. Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος
 5. Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης
 6. Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking)
 7. Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου 
 8. Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή
 9. Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στo myProperty

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ΑΑΔΕ εντός 60 ημερών μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία οι συναλλασσόμενοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν εντός πέντε ημερών, ενώ Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι πωλητές-αγοραστές μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα έγγραφα από το taxisnet.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ