Νέα
  • ΓΔ: 893.23 +1.62%
  • Τζίρος: 79,36 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Αγορά ενέργειας: Πεδίο μάχης οι προτάσεις της ΡΑΕ για τους λογαριασμούς ρεύματος

Πηγή: Ευρωκίνηση

Σε πεδίο μάχης της Ενωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) εναντίον καθετοποιημένων, Mytilineos εναντίον ΔΕΗ και των περισσότερων κατά των αλλαγών που εισηγείται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αναδείχθηκε η διαβούλευση της Αρχής για τα τιμολόγια ρεύματος, με κάποιες θετικές και κάποιες αρνητικές αντιδράσεις στις προτάσεις της.

Ειδικότερα, η διαβούλευση ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκαν χθες οι θέσεις των συμμετεχόντων στη διαβούλευση για το τυποποιημένο «Εντυπο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον «Λογαριασμό Κατανάλωσης». Το ερώτημα της ΡΑΕ αφορούσε, εκτός από τα τυποποιημένα έντυπα, και τη γνώμη τους για την κατηγοριοποίηση των τιμολογίων με βάση διαβάθμιση κινδύνου.

Τι ρωτούσε η ΡΑΕ

Πριν αλλάξει τον τρόπο που παρουσιάζονται τα τιμολόγια προμήθειας, η ΡΑΕ έκανε την ερώτηση:

«Με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας της εύληπτης και πλήρους ενημέρωσης και της συγκρισιμότητας των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, προτείνεται η κατηγοριοποίηση τιμολογίων ΧΤ βάσει συστήματος διαβάθμισης του κινδύνου τιμών. (…) Συγκεκριμένα, προτείνεται να επισημαίνεται ο τύπος του εκάστοτε τιμολογίου βάσει της παγιωμένης κατηγοριοποίησης σε σταθερά, κυμαινόμενα και δυναμικά τιμολόγια και, ακολούθως να δηλώνεται ο συναφής "κίνδυνος τιμών" ως εξής:

  • Τα σταθερά τιμολόγια θα προσδιορίζονται ως τιμολόγια "μηδενικού κινδύνου".
  • Τα κυμαινόμενα τιμολόγια με όριο προσαύξησης θα προσδιορίζονται ως τιμολόγια "οριοθετημένου κινδύνου".
  • Τα κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς όριο προσαύξησης θα θεωρούνται ως τιμολόγια "υψηλού κινδύνου".

Συναφώς, συμφωνείτε με την ανωτέρω κατηγοριοποίηση των τιμολογίων βάσει της προτεινόμενης διαβάθμισης κινδύνου τιμών; Θεωρείτε σκόπιμη την κατηγοριοποίηση βάσει εναλλακτικών παραμέτρων / δεικτών;».

Σύμφωνη η ΕΒΙΚΕΝ (Ενωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας)

Η ΕΒΙΚΕΝ εξέφρασε συμφωνία με την κατηγοριοποίηση των τιμολογίων βάσει της προτεινόμενης διαβάθμισης κινδύνου τιμών, ζητώντας να ισχύσει και για τη Μέση Τάση, ενώ συμφώνησε και με τα προτεινόμενα τυποποιημένα έντυπα. Στο σχόλιό της όμως δεν έχασε ευκαιρία να τονίσει ότι οι καθετοποιημένοι προμηθευτές δεν επιβαρύνονται από την ενεργειακή κρίση και έχουν και αναπάντεχα κέρδη.

Ειδικότερα σημείωσε ότι «καθώς τα τιμολόγια των καθετοποιημένων προμηθευτών μεταφέρουν 100% το ρίσκο της αγοράς στους πελάτες τους, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να καθίστανται πλέον αδιάφοροι για την εκτόξευση των τιμών, όπως συμβαίνει σήμερα στη χονδρεμπορική αγορά. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι καθετοποιημένοι προμηθευτές ουδόλως επιβαρύνονται από την παρούσα ενεργειακή κρίση. Αντίθετα, στις σημερινές συνθήκες της αγοράς κάποιοι μεταξύ των παραγωγών καρπούνται wind fall profits (αναπάντεχα κέρδη)».

ΔΕΗ: Οχι στην κατηγοριοποίηση με διαβάθμιση κινδύνου

Αντίθετη στην κατηγοριοποίηση με διαβάθμιση κινδύνου ήταν η ΔΕΗ, η οποία σημειώνει ότι αν πρέπει τα τιμολόγια να κατηγοριοποιηθούν, να μη γίνει βάσει κινδύνου αλλά με το πραγματικό όνομα της κατηγορίας τους (κυμαινόμενα με πλαφόν, σταθερά κ.λπ.).

Όπως αναφέρει, η ομογενοποίηση τιμολογίων βάσει συστήματος διαβάθμισης κινδύνου τιμών θέτει δεσμευτικούς και μεροληπτικούς όρους για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής των προμηθευτών, δημιουργώντας συναισθήματα φόβου στον καταναλωτή κατά τη λήψη της οικονομικής του απόφασης. Η εταιρεία δεν συμφωνεί με την ύπαρξη προκαθορισμένης κατηγοριοποίησης, που θα οριοθετεί και το ύψος της ρήτρας αναπροσαρμογής, γιατί, όπως αναφέρει, αυτό αφορά την εμπορική πολιτική του προμηθευτή.

Mytilineos: Οχι στη νέα κατηγοριοποίηση - Να γίνει ανταγωνιστική η αγορά

Αντίθετη στην κατηγοριοποίηση διαβάθμισης ρίσκου είναι και η Mytilineos και αναφέρει ότι οι προτάσεις της Αρχής λειτουργούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όπως αναφέρει, «αρχικά, η προτεινόμενη εκ μέρους της Αρχής κατηγοριοποίηση του σταθερού τιμολογίου ως "μηδενικού ρίσκου" στερεί από τον καταναλωτή τη δυνατότητα και το κίνητρο να αναγνωρίζει την οικονομική πραγματικότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας.
(…) Ταυτόχρονα, η κατηγοριοποίηση των κυμαινόμενων τιμολογίων ως οριοθετημένου ή υψηλού ρίσκου λειτουργεί αποθαρρυντικά για τον καταναλωτή, κατατάσσοντας αυτόν τον τύπο τιμολογίων στη χαμηλότερη κλίμακα των προτιμήσεών του. Παρότι σε αυτόν τον τύπο τιμολογίου ο καταναλωτής γνωρίζει ήδη εκ των προτέρων την πιθανή αυξομείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, η συγκεκριμένη "ταξινομία" λειτουργεί αποτρεπτικά με μειωμένες πιθανότητες επιλογής του.
Η εν λόγω "κατάταξη", την οποία η Αρχή μάλλον δανείζεται από τον χώρο των αμοιβαίων κεφαλαίων, κατά την άποψή μας δεν είναι ενδεδειγμένη για υιοθέτηση στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε και συμβάλλει θετικά στην αναγκαία ενίσχυση του switching, αλλά μάλλον λειτουργεί αποτρεπτικά, ενισχύοντας την παραμονή στον ιστορικό προμηθευτή, προφανώς ενάντια στην ίδια τη στόχευση της Αρχής για μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά και βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση όμως, η σαφής και μάλιστα σε εξέχουσα θέση τόσο της προσφοράς όσο και του ίδιου του τιμολογίου αναγραφή της κατηγορίας "σταθερό" ή "κυμαινόμενο/δυναμικό" είναι απολύτως επιβεβλημένη, προς όφελος της αδιαμφισβήτητης κατανόησης από τους καταναλωτές της βασικής αυτής διάκρισης».

Σχετικά με τη διαβούλευση, η εταιρεία σημειώνει ότι «η πρόταση της Αρχής για την υιοθέτηση τυποποιημένων εντύπων Αίτησης Προσφοράς και Τιμολογίων μάς βρίσκει αντίθετους. Θεωρούμε πως η ενίσχυση της διαφάνειας και της προστασίας του καταναλωτή προωθούνται μέσω πολιτικών και προτάσεων που σχετίζονται με την καινοτομία, την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, τη στοχευμένη, διαφανή και ουσιαστική ενημέρωση των καταναλωτών, και όχι μέσω παρεμβάσεων που επιβάλλουν την ομοιομορφία και λειτουργούν περιοριστικά ως προς την εμπορική ελευθερία των προμηθευτών».

Η Mytilineos δίνει έμφαση στην ανάγκη αύξησης του ανταγωνισμού στην αγορά προμήθειας και τονίζει ότι η ΡΑΕ και οι Διαχειριστές πρέπει «να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού εξαλείφοντας άμεσα και με απόλυτο τρόπο πρακτικές που ασφαλώς προηγούνται και ευθύνονται στην ουσία για τα όσα τελικά αναγράφονται σε ένα τιμολόγιο ή μια προτεινόμενη σύμβαση εκπροσώπησης».

Ειδικά σε σχέση με τη ΔΕΗ σημειώνει: «Στην Ελλάδα, παρά την πληθώρα των εναλλακτικών παρόχων, η οριζόντια κινητικότητα των πελατών και η αλλαγή εκπροσώπησης παραμένει φτωχή. Η μη ισότιμη πρόσβαση στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα παραγωγής (όπου η ΔΕΗ διατηρεί την αποκλειστική και προνομιακή πρόσβαση στην υδροηλεκτρική παραγωγή), σε συνδυασμό με την υπερδεσπόζουσα θέση του ιστορικού παρόχου στην προμήθεια, δυσχεραίνει σημαντικά την ανάπτυξη μιας υγιούς ανταγωνιστικής αγοράς και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στον τελικό καταναλωτή. Όπως άλλωστε έχει τονιστεί στο παρελθόν από την ίδια τη ΡΑΕ, πραγματικός ανταγωνισμός μπορεί να επιτευχθεί μόνο με «διαφοροποίηση του μείγματος καυσίμου που χρησιμοποίει κάθε εταιρεία παραγωγής, ώστε όλοι οι ανταγωνιστές να μπορούν να έχουν περίπου ίδιο μέσο κόστος».

ΗΡΩΝ: Αντίθετη στην κατηγοριοποίηση βάσει διαβάθμισης κινδύνου

Διαφωνεί και η ΗΡΩΝ με τις προτάσεις της ΡΑΕ για τα τιμολόγια και όπως αναφέρει, «ούτε η αυστηρή τυποποίηση, ούτε η κατηγοριοποίηση των τιμολογίων βάσει του προτεινόμενου συστήματος διαβάθμισης κινδύνου εξυπηρετούν τη διαφάνεια».

Αντίθετα, επισημαίνει ότι η αυστηρή τυποποίηση του Εντύπου της «Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και του Εντύπου του «Λογαριασμού Κατανάλωσης» δεν απορρέει από τις διατάξεις του ευρωπαϊκού ή εθνικού νομοθετικού πλαισίου και περιορίζει την επιχειρηματική ελευθερία των προμηθευτών, οι οποίοι έχουν επενδύσει ήδη σημαντικά χρηματικά ποσά τόσο για το σχεδιασμό όσο και για τα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τη δομή των εν λόγω Εντύπων. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ακριβώς επειδή το βασικό μέσο επικοινωνίας ενός Προμηθευτή με τον Πελάτη του είναι ο Λογαριασμός Κατανάλωσης, τόσο η δομή, τα γραφικά όσο και το περιεχόμενο αυτού πρέπει να αφήνονται στην ελεύθερη κρίση της κάθε εταιρείας προμήθειας, καθώς αποτελούν στοιχεία διαφοροποίησης τόσο της ίδιας όσο και των παρεχόμενων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών.

Παρ' όλα αυτά η εταιρεία -όπως αναφέρει και αναλυτικά στην εισαγωγή της επιστολής της- συμφωνεί με τη συμπερίληψη του ορίου στη Χρέωση Προμήθειας ως ενός μέτρου διαφάνειας που αναλαμβάνει ένας καταναλωτής και κατ’ επέκταση επιθυμεί την ενσωμάτωση του ως πεδίου συμπλήρωσης -εφόσον εφαρμόζεται- στο ελάχιστο περιεχόμενο των Συμβάσεων Προμήθειας.

Επίσης ζήτησε μεταβατική περίοδο έξι μηνών.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ