Νέα
 • ΓΔ: 860.06 +1.03%
 • Τζίρος: 79,81 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Ταμείο Ανάκαμψης: 86 προαπαιτούμενα για επιδοτήσεις και 3 για τα δάνεια το 2022

Γκάζι πατάει η κυβέρνηση για να εκπληρώσει τα 86 ορόσημα στο σκέλος των επιδοτήσεων και τα τρία στο σκέλος των δανείων που οφείλει να ολοκληρώσει εντός του 2022 για να λάβει τις επόμενες δόσεις, ύψους σχεδόν 6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μεταξύ των προαπαιτούμενων περιλαμβάνονται τα κίνητρα για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ με προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, η παροχή κινήτρων για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης ταμειακών μηχανών και POS, η ανάθεση του 1/3 των συμβάσεων για την κατάρτιση των πολεοδομικών σχεδίων, τοπικών και ειδικών, καθώς και οριοθέτηση περιοχών και ζωνών υποδοχής μεταφοράς συντελεστή δόμησης, οριοθέτηση οικισμών και σχέδια χαρακτηρισμών κοινόχρηστων οδών σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο υπουργείο Οικονομικών, για τη ταχύτερη και αρτιότερη υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0», θέσπισαν άμεσο προσυμβατικό έλεγχο και παρακολούθηση της διαδικασίας προετοιμασίας και κατάρτισης συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο ενώ συστήθηκε διεύθυνση ελέγχου δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Επιτροπή Δημοσιονομικών Ελέγχων.

Eως τα τέλη Ιανουαρίου οι τράπεζες αναμένεται να απευθύνουν προσκλήσεις στους επενδυτές για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών έργων από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Για να είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι επενδύσεις θα πρέπει να συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω στόχους: πράσινη μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία - έρευνα και ανάπτυξη, ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών και συνενώσεων και εξωστρέφεια.

Εκτιμάται ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν έως και 3 μήνες από τη στιγμή που θα λάβουν το σχετικό αίτημα για το business plan για να χρηματοδοτήσουν την επένδυση.

Τα προαπαιτούμενα

Από τα πιο σημαντικά προαπαιτούμενα του 2022 είναι:

 • Λογαριασμός ΑΠΕ — νομοθεσία για την τροποποίηση του νόμου 4001/2011,έναρξη ισχύος όλων των συναφών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομνων των κωδίκων, από τα υπουργεία, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης - 2o τρίμηνο
 • Λογαριασμός ΑΠΕ — μεταρρυθμίσεις της αγοράς και απλούστευση της αδειοδότησης-2ο τρίμηνο
 • Αποκατάσταση των εδαφών — νόμος πλαίσιο 1ο τριμηνο
 • Ανακαίνιση κατοικιών — έναρξη 2ου γύρου, ο οποίος περιλαμβάνει τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά -3ο τριμηνο
 • Ανακαίνιση κατοικιών — έναρξη 3ου γύρου, ο οποίος περιλαμβάνει τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά - 4ο τρίμηνο
 • Ανάθεση πολεοδομικών σχεδίων- 4ο τρίμηνο
 • Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — έγκριση τοπικών σχεδίων -4ο τρίμηνο
 • Δημόσιες μεταφορές — εφαρμογή νέας ρύθμισης της αγοράς για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας -3ο τρίμηνο
 • Βιομηχανικές μονάδες — έναρξη του προγράμματος- 4ο τρίμηνο
 • Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — έναρξη προγράμματος - 4ο τρίμηνο
 • Βιώσιμες μεταφορές — μελέτη σκοπιμότητας- 4ο τρίμηνο
 • Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας ρύθμισης της διαχείρισης αποβλήτων- 3ο τρίμηνο
 • Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας ρύθμισης των υδάτων 4ο τρίμηνο
 • Ανάθεση για το σύστημα GPS – 4ο τριμηνο
 • Ανάθεση σύμβασ ης/-εων για το έργο «Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια»- 3ο τρίμηνο
 • Ανάθεση σύμβασ ης/-εων για την ψηφιοποίηση αρχείων -4ο τρίμηνο
 • Συγκρότηση του εθνικού μητρώου διαδικασιών και εφαρμογή εθνικού σχεδίου για την απλούστευση των διαδικασιών (πρώτη φάση) -3ο τρίμηνο
 • Ανάθεση σύμβασης για το έργο «Διαλειτουργικότητα και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου -4ο τρίμηνο
 • Ανάθεση σύμβασης για σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) για τη γενική κυβέρνηση- 4ο τρίμηνο
 •  Ανάθεση σύμβασης για περαιτέρω εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης -4ο τρίμηνο
 • Ανάθεση σύμβασης για νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων -4ο τρίμηνο
 • Ανάθεση σύμβασης για προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατευσίμων - 4ο τρίμηνο
 • Ανάθεση σύμβασης για τη στρατηγική κυβερνοασφάλεια ς -4ο τρίμηνο
 • Ανάθεση σύμβασης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Εξωτερικών -4ο τριμηνο
 • Ανάθεση σύμβασης για τα ηλεκτρονικά μητρώα -4ο τρίμηνο
 • Ανάθεση σύμβασης για Κεντρική Επιχειρηματική Νοημοσύνη (ΕΝ) -4ο τριμηνο
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜΜΕ — προσκλήσεις υποβολής προτάσεων- 1ο τρίμηνο
 • Ανάθεση σύμβασης για πληροφοριακά συστήματα εργασίας -4ο τρίμηνο
 • Έναρξη ισχύος νομοθεσίας σχετικά με τη στρατηγική για τη διά βίου μάθηση -2ο τρίμηνο
 • Επικύρωση της ολοκλήρωσης μαθημάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της στρατηγικής δια βίου μάθησης- 4ο τρίμηνο
 • Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου αμοιβαίων υποχρεώσεων -3ο τρίμηνο
 • Ενεργοποίηση προγραμμάτων σπουδών στην οικογενειακή ιατρική στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας -4o τρίμηνο
 • Ψυχική υγεία — 50 ανοικτές μονάδες — 1ο στάδιο από τα 2- 4ο τρίμηνο
 • Νομοθεσία για την παροχή προσωπικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία και ανάπτυξη της πρώτης φάσης του πιλοτικού προγράμματος -1ο τρίμηνο
 • Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) — Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου -1o τρίμηνο
 • Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου — χάρτης πορείας κανονιστικών αποφάσεων -1ο τρίμηνο
 • Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου —έκδοση κανονιστικών αποφάσεων- 3ο τρίμηνο
 • Νομοθεσία για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων -1ο τρίμηνο
 • Αύξηση της ικανότητας κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας- 2ο τρίμηνο
 • Δημόσια διοίκηση — δρομολόγηση συστήματος αμοιβής βάσει επιδόσεων- 2ο τρίμηνο
 • Δημόσια διοίκηση — νομοθετικό πλαίσιο για την αποσαφήνιση των εντολών - 3ο τρίμηνο
 • Δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και πολιτικά κόμματα- 3ο τρίμηνο
 • Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς -3ο τρίμηνο
 • Εφαρμογή του νόμου για τους εσωτερικούς ελέγχους -4ο τρίμηνο
 • Ενισχυμένο δίκτυο κρατικών ενισχύσεων -4ο τρίμηνο
 • Σχεδιασμός και συντονισμός πολιτικής — εκτίμηση των επιπτώσεων- 4ο τρίμηνο
 • Τεχνική υποστήριξη — Εργαλείο επιδόσεων του δικαστικού συστήματος- 3ο τρίμηνο
 • Κατάρτιση — Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι- 1ο τρίμηνο
 • Δικαστική αστυνομία — Παράγωγο δίκαιο -3ο τρίμηνο
 • Δικαστικός χάρτης —πρωτογενές δίκαιο — διοικητικό- 4ο τρίμηνο
 • Κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων — Προσαρμογή καταλόγου — Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών -4ο τρίμηνο
 • Νομοθεσία σχετικά με τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα -1ο τρίμηνο
 • Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ν για ερευνητικά κέντρα -1ο τρίμηνο
 • Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών στον Ε-65- 2ο τρίμηνο
 • Μεταρρυθμιστικός νόμος για τον σιδηροδρομικού τομέα -2ο τρίμηνο
 • Νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα- 3ο τρίμηνο
 • Τουριστική ανάπτυξη: μεταρρυθμίσεις για τουριστικούς λιμένες -1ο τρίμηνο
 • Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον τομέα της μεταποίησης- 1ο τριμηνο
 • Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για βιομηχανικά πάρκα -1ο τρίμηνο
 • Βιομηχανικά πάρκα — νομοθετική μεταρρύθμιση (πρωτογενές δίκαιο) -3ο τρίμηνο
 • Οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα: Έναρξη του προγράμματος -1ο τρίμηνο
 • Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτοδιατροφικού τομέα- 3ο τρίμηνο
 • Σύμβαση για την πλατφόρμα ιδίων κεφαλαίων- 1ο τρίμηνο
 • Συμφωνία συνεισφοράς του InvestEU -1ο τρίμηνο
 • Υπογραφή πιστώσεων ύψους 586,4 εκατ. EUR από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους 4ο τρίμηνο
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ