Νέα
 • ΓΔ: 878.76 -0.46%
 • Τζίρος: 43,84 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Αντικατάσταση συσκευών: Πώς υπολογίζεται το εισοδηματικό κριτήριο για την επιδότηση

Πηγή: Eurokinissi

Εως τα 710 ευρώ ή το 50% του κόστους της συσκευής (προ ΦΠΑ) φτάνει η ανώτατη επιδότηση για την αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και οι δικαιούχοι θα έχουν στη διάθεση τους δύο εβδομάδες για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος https://allazosyskevi.gov.gr. 

Επιδοτούνται έως 2 κλιματιστικά, 1 ψυγείο και 1 καταψύκτης, ενώ η αντικατάσταση των κλιματιστικών είναι πιο πολύπλοκη διαδικασία από την απόσυρση των άλλων δύο συσκευών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να λειτουργούν οι συσκευές που θα αποσυρθούν, ωστόσο, ειδικά για την ανακύκλωση του παλιού κλιματιστικού απαιτείται έξτρα έλεγχος από πιστοποιημένο ψυκτικό που θα βεβαιώνει υπεύθυνα ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη στο σπίτι του δικαιούχου και λειτουργεί ενώ η απεγκατάσταση της έγινε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. 

Οι αιτήσεις ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη 21 Ιουνίου και ολοκληρώνονται την Τρίτη 05 Ιουλίου και ώρα 15:00. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται χωρίς δικαιολογητικά, καθώς όλα θα αντλούνται ψηφιακά από διάφορες πλατφόρμες του Δημοσίου. 

Το μόνο που θα χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος είναι οι κωδικοί του taxisnet, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και το κινητό του τηλέφωνο.

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, ο καταναλωτής θα λαμβάνει ηλεκτρονικά, στο κινητό τηλέφωνο με sms έναν κωδικό που αντιστοιχεί στην επιδότηση που δικαιούται και θα αγοράζει τη συσκευή στη μειωμένη τιμή από το κατάστημα που επιθυμεί. Θα είναι υποχρεωμένος επίσης να παραδώσει την παλιά συσκευή για ανακύκλωση.

Κάθε νοικοκυριό θα έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει έως και τρεις ηλεκτρικές συσκευές (μέχρι 2 κλιματιστικά, ένα ψυγείο ή έναν καταψύκτη) για την κύρια ή την δευτερεύουσα κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη. Τα κριτήρια υπαγωγής περιλαμβάνουν το εισόδημα και το πλήθος των μελών της οικογένειας με πρόσθετη μοριοδότηση για  μονογονεϊκές και οικογένειες με ΑΜΕΑ. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν 200.000 νοικοκυριά. 

Αγορές με χρήση επιταγών του Προγράμματος μπορεί να γίνονται από τους ωφελούμενους μέχρι και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022. Αντίστοιχα, οι παραδόσεις παλαιών συσκευών προς ανακύκλωση από τους ωφελούμενος στους εμπόρους μπορούν να γίνονται έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Πώς υπολογίζεται το εισοδηματικό κριτήριο

Για να κατηγοριοποιηθούν οι δικαιούχοι λαμβάνεται υπόψη το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ) που υπολογίζεται ως ο μέσος όρος του εισοδήματος κάθε μέλους της οικογένειας (σύζυγος και εξαρτώμενα παιδιά), δηλαδή οικογενειακό εισόδημα δια τον αριθμό των μελών της οικογένειας. 

Οι κατηγορίες διαμορφώνονται ως εξής: 

 • ΕΙΣμ≤ 5.000€, ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 1Π εισοδηματική κατηγορία.
 • 5.000€ < ΕΙΣμ≤ 10.000€, ο ωφελούμενος εμπίπτει στη 2Π εισοδηματική κατηγορία.
 • 10.000€ < ΕΙΣμ≤ 20.000€, ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 3Π εισοδηματική κατηγορία.
 • 20.000€ ≤ ΕΙΣμ, ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 4Π εισοδηματική κατηγορία.

Δεν επιδοτούνται οι αγορές με δόσεις 

 • Η επιχορηγούμενη τιμή πώλησης της νέας συσκευής θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τιμή τοις μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται τυχόν τόκοι που προκύπτουν μετά από διακανονισμό (δόσεις). Εφόσον η πληρωμή γίνεται βάσει έντοκων δόσεων, θα πρέπει να καταγράφεται και να δηλώνεται στη συναλλαγή το συνολικό ποσό (αξία) τοις μετρητοίς, διακριτά από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση (π.χ. τόκους και έξοδα φακέλου).
 • Στην επιχορηγούμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται επίσης άλλα πιθανά κόστη (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης ή απεγκατάστασης της συσκευής, προαιρετικά εξαρτήματα κλπ.), καθώς δεν είναι επιλέξιμα μέσω της δράσης. Σε περίπτωση αγοράς που περιλαμβάνει επιπλέον υπηρεσίες, αυτές θα πρέπει να τιμολογούνται διακριτά (πχ να αναγράφονται σε διαφορετική γραμμή του ίδιου παραστατικού ή σε χωριστό παραστατικό) και σε κάθε περίπτωση, να μην ενσωματώνονται στη τιμή του βασικού προϊόντος, επί της οποίας θα υπολογιστεί η ενίσχυση.
 • Από τα αναγραφόμενα στο παραστατικό και στη δήλωση δαπανών για τις ανάγκες του Προγράμματος θα πρέπει να προκύπτει η καθαρή αξία του επιχορηγούμενου προϊόντος και ο ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία αυτή.

Το point system των δικαιούχων

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν όλοι καθώς δεν υπάρχει κατά αρχήν κόφτης εισοδήματος. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως θα είναι όλοι δικαιούχοι. Οι τελικοί δικαιούχοι επιλέγονται βάσει μοριοδότησης. Το point system μοριοδοτεί:  

 • εισόδημα
 • αναπηρία
 • οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκή οικογένεια κλπ)
 • αριθμός παιδιών

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ έχει δηλώσει πως θα ενισχυθούν περί τα 350.000 νοικοκυριά. Για τον υπολογισμό των κριτηρίων κατάταξης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους «αναφοράς» (φορολογικό έτος 2020), καθώς και τα σχετικά εισοδήματα που προκύπτουν από την πράξη προσδιορισμού φόρου του ίδιου έτους.
 • Στοιχεία πιστοποιητικών αναπηρίας που παρέχονται μέσω του κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας

Ως Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ) ορίζεται το πηλίκο του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος δια τον αριθμό των μελών της Οικογένειας του Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα:

                                                                                Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά.μέλος Οικογένειας =-----------------------------------------

                                                                                        Αριθμός μελών Οικογένειας

Στο Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα συνυπολογίζονται:

 • τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα
 • τα απαλλασσόμενα και αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα, καθώς και
 • οι προστιθέμενες διαφορές αντικειμενικών δαπανών,

όλων των μελών της οικογένειας του Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, όπως αυτά προκύπτουν από την ή τις αντίστοιχες Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου του έτους αναφοράς (2020). Στην περίπτωση ατομικής δήλωσης, όπου μόνο ο Υπόχρεος υποβάλλει εισοδήματα, το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας ταυτίζεται με το ατομικό εισόδημα.

 • Στην περίπτωση που το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας είναι μικρότερο ή ίσο των 1.000€, τότε το κριτήριο ΚΙ λαμβάνει τιμή 100.
 • Στην περίπτωση που το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 30.000€, τότε το κριτήριο ΚΙ λαμβάνει τιμή 0.
 • Στην περίπτωση που το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας είναι μεγαλύτερο των 1.000€ και μικρότερο των 30.000€, τότε το ΚΙ υπολογίζεται ως εξής:

ΑΜΕΑ

Ως οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ λογίζεται η οικογένεια της οποίας ο αιτών/αιτούσα ή σύζυγος ή κάποιο από τα εξαρτώμενα παιδιά έχουν αναπηρία μεγαλύτερη του 67%. 

 • Στην περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει μέλος ΑΜΕΑ κατά τα ανωτέρω, τότε το κριτήριο Κ2 λαμβάνει τιμή 0.
 • Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει μέλος ΑΜΕΑ κατά τα ανωτέρω, τότε το κριτήριο Κ2 λαμβάνει τιμή 100.

Μονογονεϊκές Οικογένειες

Η οικογένεια θα λογίζεται ως μονογονεϊκή εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχει υποβληθεί μία ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2020), στην οποία ο αϊτών είναι καταχωρημένος ως Υπόχρεος.
 • Έχει δηλωθεί τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο στον πίνακα 8.1 της παραπάνω δήλωσης.
 • Ο Υπόχρεος της παραπάνω δήλωσης λογίζεται ως Άγαμος. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει δήλωση ΣΥΖΥΓΟΥ στην παραπάνω δήλωση, ούτε υφίσταται άλλη χωριστή, αλλά συνδεδεμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φυσικού Προσώπου για το έτος αναφοράς (2020), με το οποίο ο Υπόχρεος της πρώτης δήλωσης έχει συνάψει σχέση γάμου. Στην ειδική περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης (και όχι γάμου) και ταυτόχρονα υποβολή χωριστών/ατομικών δηλώσεων των δύο μελών του συμφώνου, τα δεδομένα των δηλώσεων αυτών δε δύναται να συνδυαστούν και ο Υπόχρεος της πρώτης δήλωσης θα εξακολουθεί να λογίζεται ως άγαμος για τις ανάγκες του παρόντος κριτηρίου.

Στην περίπτωση που η οικογένεια δεν είναι μονογονεϊκή, τότε το κριτήριο Κ3 λαμβάνει τιμή 0.

Στην περίπτωση που η οικογένεια είναι μονογονεϊκή, τότε το κριτήριο Κ3 λαμβάνει τιμή 100.

Εξαρτώμενα μέλη

Μετράει ο αριθμός των Εξαρτώμενων Τέκνων του πίνακα 8.1 που περιλαμβάνονται σε μία κοινή ή ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2020) και στην οποία ο αιτών είναι καταχωρημένος ως Υπόχρεος, είτε ως Σύζυγος, είτε ως εξαρτώμενο τέκνο.

 • Στην περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει εξαρτώμενα τέκνα, τότε το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή 0.
 • Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, τότε το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή 25.
 • Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, τότε το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή 50.
 • Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, τότε το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή 75.
 • Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει τέσσερα (4) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, τότε το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή 100.

Σύνολο βαθμολογίας

Την μεγαλύτερη βαρύτητα στο point system έχει το εισόδημα. Ακολουθούν η αναπηρία και η σύνθεση της οικογένειας. Η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Βαθμολογία = (36% x K1) + (20% x K2) + (20% x K3) + (24% x K4). 

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ