Νέα
  • ΓΔ: 1481.23 +0.24%
  • Τζίρος: 75,41 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λίφτινγκ στον εξωδικαστικό για να... ξεκολλήσει - Οι αλλαγές που έρχονται

Σε διαδικασία «λιφτινγκ» βρίσκεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ώστε και να ξεκολλήσουν οι αιτήσεις που βρίσκονται εν αναμονή αξιολόγησης, αλλά και οι προτάσεις ρύθμισης των οφειλών που «βγάζει» αυτοματοποιημένα η πλατφόρμα να εγκρίνονται από τους servicers –  οι τράπεζες πλέον έχουν μικρή συμμετοχή στον εξωδικαστικό – αλλά και να είναι βιώσιμες και να γίνονται αποδεκτές από τους ίδιους τους οφειλέτες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οφειλέτες έχουν απορρίψει προτάσεις ύψους 340 εκατ. ευρώ και οι πιστωτές 600 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό και σε ένα περιβάλλον συνεχώς αυξανόμενων επιτοκίων και υψηλού πληθωρισμού, το υπουργείο Οικονομικών μετά από διαπραγμάτευση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Ενωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (servicers) συμφώνησαν στη μείωση των επιτοκίων των υπό ρύθμιση οφειλών.

Εξάλλου, 15 βασικές παράμετροι καθορίζουν την αυτοματοποιημένη λύση μέσω πλατφόρμας για τους οφειλέτες και προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η ελάχιστη μηνιαία δόση θα είναι 50 ευρώ.

Ειδικότερα, το ετήσιο επιτόκιο ρύθμισης οφειλών χρηματοδοτικών φορέων, εφεξής μειώνεται:

Α) κατά 75 μονάδες βάσης και διαμορφώνεται σε 2,50% +Εuribor  με ελάχιστη τιμή το μηδέν για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια από 3,25% που ήταν έως τώρα,

Β) και  150 μονάδες βάσης και διαμορφώνεται σε 3% +Euribor τριμήνου για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια από 4,5% που ήταν έως τώρα.

Η πλατφόρμα «myegdixlive»

Παράλληλα υλοποιείται η ψηφιακή πλατφόρμα «myegdixlive», για την παροχή ταχύτερης, αμεσότερης και αποτελεσματικότερης ψηφιακής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των πολιτών, αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Υπουργείο και πιστωτές αναμένουν τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας νομικών ώστε να δρομολογηθούν βελτιωτικές αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε να γίνουν πιο φιλικές και βιώσιμες οι ρυθμίσεις και να αυξηθεί τελικά το ποσοστό εγκρισιμότητας. Μεταξύ άλλων εξετάζεται το αίτημα των servicers να έχουν το δικαίωμα όχι απλώς να απορρίπτουν την αυτοματοποιημένη πρόταση αλλά να προχωρούν σε αντιπρόταση,  η οποία δεν θα επιδεινώνει τη θέση των υπόλοιπων πιστωτών, με βάση και την πιστωτική πολιτική τους, και φυσικά να είναι βιώσιμη για τον οφειλέτη.

Για παράδειγμα, αν η πρόταση που βγαίνει από τον αλγόριθμο προβλέπει «κούρεμα» της οφειλής κατά 40%, οι πιστωτές να μπορούν να καταθέσουν αντιπρόταση που μπορεί να προβλέπει προκαταβολή 10% της υπολειπόμενης οφειλής ή μικρότερο «κούρεμα».

Οι βασικές παράμετροι

Σε ότι αφορά τις κύριες παραμέτρους βάσει των οποίων θα υπολογίζεται η αυτοματοποιημένη πρόταση αναδιάρθρωσης, που ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή το υπουργείο Οικονομικών

 * Τα «εξαρτώμενα μέλη» που προκύπτουν από το έντυπο Ε1 (δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου).

 * Τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης της κατηγορίας 1 της ΕΛΣΤΑΤ» (περιλαμβάνονται οι δαπάνες για διατροφή, ένδυση και υπόδηση, λειτουργικά έξοδα κατοικίας, μετακίνηση, επισκευή και συντήρηση επίπλων και οικιακού εξοπλισμού, είδη οικιακής κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας, ενημέρωση και μόρφωση, υπηρεσίες τηλεφωνίας και ταχυδρομείων, αγαθά και υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και οικονομικές υπηρεσίες) οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την οικογενειακή κατάσταση και τα εξαρτώμενα μέλη.

* Το «καθαρό εισόδημα» του οφειλέτη που θα προκύπτει από το εκκαθαριστικό (πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου).

* Τη «δαπάνη ενοικίου» όπως προκύπτει από το έντυπο Ε1 (δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου), η οποία θα λαμβάνει υπόψη την οικογενειακή κατάσταση και τα εξαρτώμενα μέλη με μέγιστο ποσό δαπάνης για ενοίκιο τα 550 ευρώ.

* Τον «ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)» όπως προκύπτει από την πράξη προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

* Τους «χρεωστικούς τόκους και τα συναφή έξοδα» που προκύπτουν από το έντυπο Ε3.

* Το «ελάχιστο ποσό καταθέσεων που απαιτείται για τη διαβίωση του φυσικού προσώπου», λαμβάνοντας υπόψη την οικογενειακή κατάσταση και τα εξαρτώμενα μέλη, δεν ξεπερνά τα 5.000 ευρώ.

* Για επιχειρήσεις, τα «κέρδη / ζημιές» όπως θα προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη το «έντυπο N». Οι αρνητικές τιμές θα λαμβάνονται υπόψη ως μηδενικές.

* Οι «υποχρεώσεις για την εξυπηρέτηση των οφειλών προς Δημόσιο και χρηματοδοτικούς φορείς» υπολογίζονται ως το σύνολο των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς Δημόσιο και χρηματοδοτικούς φορείς (μη συμπεριλαμβανομένων των κοινών οφειλών με τον αιτούντα / οφειλέτη).

* Ως «νομικό πρόσωπο μικρής κατηγορίας» λογίζεται κάθε νομικό πρόσωπο με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 2,5 εκατ. ευρώ σε κάθε έτος της τελευταίας τριετίας όπως προκύπτει από το Ε3 και συνολικών οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς μικρότερο των 5 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από το σύνολο των οφειλών που έχουν αντληθεί από τους χρηματοδοτικούς φορείς.

* Ως «νομικό πρόσωπο μεγάλης κατηγορίας» λογίζεται κάθε νομικό πρόσωπο με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 2,5 εκατ. ευρώ σε οποιοδήποτε έτος της τελευταίας τριετίας όπως προκύπτει από το Ε3 ή συνολικών οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από το σύνολο των οφειλών που έχουν αντληθεί από τους χρηματοδοτικούς φορείς.

* Ως «ελάχιστο ετήσιο ποσοστό αύξησης διαθέσιμου εισοδήματος νομικών προσώπων μεγάλης κατηγορίας» νοείται το ελάχιστο ετήσιο ποσοστό κατά το οποίο αναμένεται να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη «νομικού προσώπου μεγάλης κατηγορίας» μετά το πέμπτο έτος.

* Η «μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς», ισούται με: (α) 420 μήνες για οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια, (β) 240 μήνες για τις οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια και για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια, (γ) 180 μήνες για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια. Σε περίπτωση οφειλέτη φυσικού προσώπου, η μέγιστη διάρκεια σε μήνες αναπροσαρμόζεται βάσει της ηλικίας των οφειλετών/εγγυητών και δε δύναται να είναι μεγαλύτερη του των 85 ετών, με βάση την ηλικία του νεότερου φυσικού προσώπου οφειλέτη / εγγυητή.

* Η «ελάχιστη μηνιαία δόση χρηματοδοτικών φορέων» ισούται με: (α) 50 ευρώ ανά σύμβαση εντός ρύθμισης η οποία καλύπτεται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια, και (β) 50 ευρώ ανά χρηματοδοτικό φορέα για το σύνολο των υπόλοιπων οφειλών εντός ρύθμισης.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ