Νέα
  • ΓΔ: 1413.26 -0.42%
  • Τζίρος: 104,62 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Fitch: Αναβαθμίζει Eurobank, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα

Fitch Ratings
Fitch Ratings / Πηγή: Associated Press

Μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch σε «BB+» με σταθερό outlook την Παρασκευή, σειρά παίρνουν οι ελληνικές τράπεζες, με τον οίκο αξιολόγησης να αναβαθμίζει σήμερα Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank.

Ο αμερικανικός οίκος αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση (IDR) της Eurobank S.A.'s και της Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (HoldCo) σε 'BB-' από 'B+' και την αξιολόγηση βιωσιμότητας (VR) σε «bb-» από «b+», με το outlook να είναι σταθερό. 

Ταυτόχρονα, ο Fitch αναβαθμίζει την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση (IDR) της Alpha Bank S.A.'s και της Alpha Services and Holdings S.A.'s (HoldCo) σε 'B+' από 'B' και την αξιολόγηση βιωσιμότητας (VR) σε «b+» από «b», με σταθερό outlook.

Τέλος, ο αμερικανικός οίκος αναβάθμισε και την Εθνική Τράπεζα σε «BB-» από «B+» με αξιολόγηση βιωσιμότητας (VR) «bb-» από «b+», με σταθερό outlook.

Eurobank: Διαρθρωτική βελτίωση της κερδοφορίας 

H αναβάθμιση της Eurobank αντανακλά, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Fitch, τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην κερδοφορία της ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αναδιάρθρωσης και αντιμετώπισης των κινδύνων που ενισχύονται από την αύξηση των επιτοκίων και την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα.

«Τα «μαξιλάρια» για τα υποχρεωτικά κεφάλαια έχουν ενισχυθεί και αναμένουμε η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίων να συνεχίσει να στηρίζει τους δείκτες», αναφέρει ο οίκος, προσθέτοντας:

«Η αναβάθμιση αντανακλά επίσης τη βελτίωση όσον αφορά τη σταθερότητα και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης της Eurobank μετά τη σταθερή αύξηση των καταθέσεων και τις πρόσφατες εκδόσεις χρέους.

Η αναμενόμενη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας το 2023, παρά την παραμένουσα αβεβαιότητα, υποστηρίζει περαιτέρω την αναβάθμιση».  

Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας (με εξαίρεση των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης, που διακρατήθηκαν από την τράπεζα στις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων, από το σύνολο των δανείων) ανήλθε στο 6,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022, ποσοστό που είναι καλύτερο από τον μέσο όρο του κλάδου αλλά μέτριο με βάση τα διεθνή στάνταρντ.

Οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια πάνω από το 70% είναι επαρκείς  και στο ανώτερο όριο των άλλων εγχώριων τραπεζών, παρέχοντας ένας μαξιλάρι για την απορρόφηση ενδεχόμενης επιδείνωσης της ποιότητας ενεργητικού.

Η έκθεση σε κατασχεμένα assets είναι διαχειρίσιμη, αν και μειώνεται αργά.

Η κερδοφορία της Eurobank βελτιώθηκε σε επίπεδα που αντιστοιχούν περισσότερο στο προφίλ κινδύνου της «και αναμένουμε τα λειτουργικά κέρδη / το σταθμισμένο με τον κίνδυνο ενεργητικό να υπερβούν το 2% το 2023 και το 2024. Τα κέρδη της τράπεζας θα ωφεληθούν και από τη θετική συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων της.

Εθνική Τράπεζα: Βελτιωμένα προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας

Ανάλογη με αυτή της Eurobank είναι η αιτιολογία για την αναβάθμιση της Εθνικής Τράπεζας, η οποία αντανακλά επίσης τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην κερδοφορία της ως συνέπεια της αντιμετώπισης των κινδύνων και της αναδιάρθρωσή της, που ενισχύονται από την αύξηση των επιτοκίων και την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, 

Τα μαξιλάρια, πέραν των υποχρεωτικών κεφαλαίων, έχουν αυξηθεί «και αναμένουμε ότι η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίων θα συνεχίσει να αυξάνεται», σημειώνει ο Fitch, προσθέτοντας: 

«Η αναβάθμιση αντανακλά και τα βελτιωμένα προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας λόγω της σταθερής αύξησης των καταθέσεων και των πρόσφατων εκδόσεων χρέους. Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας το 2023, παρά την παραμένουσα αβεβαιότητα στηρίζουν περαιτέρω την αναβάθμιση». 

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Εθνικής (εξαιρουμένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης από τις τιτλοποιήσεις) μειώθηκε σημαντικά στο 6,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 και είναι καλύτερος από τον μέσο όρο του κλάδου, αλλά παραμένει μέτριος με βάση τα διεθνή δεδομένα.

Η Εθνική έχει το υψηλότερο ποσοστό προβλέψεων για προβληματικά δάνεια του κλάδου, πάνω από το 75%.

Ο Fitch αναμένει ότι ο λόγος λειτουργικών κερδών/σταθμισμένο με τον κίνδυνο ενεργητικό θα σταθεροποιηθεί στο ικανοποιητικό επίπεδο του 2% μεσοπρόθεσμα.

«Αναμένουνε η αύξηση των επιτοκίων, η εξομάλυνση του κόστους κινδύνου και ο συνεχιζόμενος αυστηρός έλεγχος δαπανών να οδηγήσει σε διαρθρωτικά υψηλότερη κερδοφορία», σημειώνει ο οίκος.

Alpha Bank: Ισχυροποιημένη η κεφαλαιακή θέση της 

Για την Alpha Bank, o Fitch  αναφέρει ότι η αναβάθμιση έρχεται να αναγνωρίσει την ισχυροποιημένη κεφαλαιακή θέση της ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης ποιότητας κερδοφορίας της και την ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων της, ενώ προσθέτει ότι έχει μειωθεί το βάρος για τα κεφάλαια της τράπεζας από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ), για τα οποία δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις.

«H αναβάθμιση αντανακλά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη δραστική μείωση των ΜΕΑ, τόσο μέσω πωλήσεων και τιτλοποιήσεων όσο και οργανικά», σημειώνει ο οίκος,

Παράλληλα, οι αναλυτές του οίκου σημειώνουν ότι η αναβάθμιση της Alpha Bank συμβαδίζει με την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας το 2023 και τις προβλέψεις για υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας συγκριτικά με την Ευρωζώνη, παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει σε διεθνές επίπεδο.

Ο οίκος αναφέρει τους λόγους που οδήγησαν στην αναβάθμιση αυτή, όπως μεταξύ άλλων, η υψηλή θωράκιση της κεφαλαιακής βάσης της Alpha Bank πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, η συνεχιζόμενη εξυγίανση του Ισολογισμού της που «αναμένεται να υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμή βιώσιμη ανάπτυξή της», με τον δείκτη ΜΕΑ να ανέρχεται στο 8% ή 9,3% (συμπεριλαμβανομένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των συναλλαγών «Galaxy» και «Cosmos»), στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης CET1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ βελτιώθηκε σε 12,1% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022, από 10,8% στα τέλη του 2021, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της κερδοφορίας και τη θετική επίπτωση από συναλλαγές ΜΕΑ, με την Τράπεζα να «κινείται σε τροχιά επίτευξης του μεσοπρόθεσμου στόχου CET1 15%».

Παράλληλα, οι αναλυτές αναφέρουν ότι δεν αναμένουν αύξηση των ΜΕΑ μέσα στο 2023, ενώ θετικά αξιολογούν την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα της Alpha Bank, ήδη μέσα στο 2022, να αποτρέψει τη δημιουργία «νέας γενιάς» καθυστερήσεων, μέσω νέων πωλήσεων δανείων αλλά και οργανικών κινήσεων.

Επίσης, ο οίκος προβλέπει περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, λόγω της επιτυχούς υλοποίησης του Προγράμματος Μετασχηματισμού, σημειώνοντας ότι «τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού αναμένεται να αυξηθούν περίπου στο 2% μεσοπρόθεσμα, λόγω των σταθερών και βελτιούμενων εσόδων από τόκους και προμήθειες, καθώς και ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών για μείωση των εξόδων και των ζημιών απομείωσης (LICs) στο πλαίσιο εξυγίανσης του Ισολογισμού χαρτοφυλακίων».

Τέλος, θετικά είναι τα σχόλια για την καταθετική βάση και τη ρευστότητα της Alpha Bank, που χαρακτηρίζεται ως «υγιής», ιδίως «λόγω της ισχυρής της παρουσίας στις αγορές χρέους το 2022, μέσω εκδόσεων ομολόγων συνολικού ύψους Ευρώ 900 εκατ. και της ανταπόκρισής της, νωρίτερα από τα χρονοδιαγράμματα, στην υλοποίηση των εποπτικών απαιτήσεων (MREL)».

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ