Νέα
  • ΓΔ: 825.02 +0.94%
  • Τζίρος: 56,67 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΑΑΔΕ: Στα 50 δισ. ευρώ ο εισπρακτικός στόχος για το 2021

ΑΑΔΕ
ΑΑΔΕ / Πηγή: Intime

Φιλόδοξο στόχο για εισπράξεις σχεδόν 50 δισ. ευρώ θέτει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το 2021, μία χρονιά που βρίθει αβεβαιοτήτων λόγω της συνεχιζόμενης επέλασης της πανδημίας του κορονοϊού και των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα. Οι στόχοι της ΑΑΔΕ για τα έσοδα κατά το τρέχον έτος περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή προγραμματίζει επιστροφές φόρων 5,2 δισ. ευρώ που θα πρέπει να εξοφληθούν 100%, παρά τις συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία.

Με το λιανεμπόριο να έχει κατεβάσει ρολά, την εστίαση να μην προβλέπεται να ανοίγει πριν από τον Μάιο και κανέναν να μην μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια εάν και πόσες φορές θα χρειαστεί να ανοίξει και να κλείσει η οικονομία μέχρι την επιστροφή σε μια σχετική κανονικότητα, εκτιμάται ότι η ΑΑΔΕ θέτει υψηλούς εισπρακτικούς στόχους, που είναι αμφίβολο εάν θα καταφέρει να τους πιάσει. Ήδη, η «κακή ημέρα» φάνηκε από τα έσοδα του περασμένου Ιανουαρίου, που ήταν μειωμένα κατά 295 εκατ. ευρώ ή 7,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Επίσης, σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ θα παίξει και η δυνατότητα πραγματοποίησης φορολογικών ελέγχων. Από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για το 2020, αποκαλύφθηκε σημαντική υστέρηση φορολογικών ελέγχων κατά 34% στο δεκάμηνο σε σχέση με τον ετήσιο αρχικό στόχο και συνακόλουθη απόκλιση 45,5% στα έσοδα που βεβαιώθηκαν κατόπιν ελέγχων. Το μεγαλύτερο σοκ καταγράφηκε στο μέτωπο των εισπράξεων κατόπιν ελέγχων, με υστέρηση 70%.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Ως βάση υπολογισμού επί της οποίας θα εξεταστεί η επίτευξη ή όχι των στόχων είσπραξης δημοσίων εσόδων είναι το ποσό που προκύπτει με βάση τον παρακάτω τύπο, με τον τελικό εισπρακτικό στόχο να ανέρχεται στα 49,685 δισ. ευρώ.

Πίνακας: Στόχοι είσπραξης φορολογικών εσόδων από την ΑΑΔΕ (σε ταμειακή βάση, εκατ. ευρώ)

Περιγραφή Ποσό
Συνολικά Έσοδα από Α.Α.Δ.Ε. 47.944
Πλέον Έσοδα Υπολόγου που προστίθενται στον στόχο της Α.Α.Δ.Ε. 1.741
Τελικός Στόχος Εισπράξεων Α.Α.Δ.Ε. για το 2021 49.685


Η επίτευξη των επιμέρους και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%) ποσοτικών στόχων είσπραξης φορολογικών και λοιπών εσόδων που περιγράφονται στον πίνακα λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση της σχετικής απόφασης, εφόσον η έκδοση αυτής κριθεί σκόπιμη από τον υπουργό Οικονομικών, για τον καθορισμό του ποσοστού, του μέρους των εσόδων που εισπράχθηκαν πέραν των καθορισμένων στόχων, το οποίο θα ενισχύσει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αρχής, πέραν των ανωτάτων ορίων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) για την Αρχή.

Πίνακας: Επιμέρους ποσοτικοί στόχοι είσπραξης φορολογικών εσόδων από την ΑΑΔΕ (σε ταμειακή βάση, εκατ. ευρώ)

Κωδικός Περιγραφή Κωδικού Α.Α.Δ.Ε.
Α Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών (1+2+3+4+5+6) 26.417
Β Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 286
Γ Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 2.847
Δ Λοιποί φόροι επί παραγωγής 543
Ε Φόρος εισοδήματος (E.1+E.2+E.3) 15.429
ΣΤ Φόροι κεφαλαίου 214
Ζ Λοιποί τρέχοντες φόροι 2.412
  Λοιπά Μη Φορολογικά Έσοδα 1.537
  Σύνολο 49.685


 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ